ကုလ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ေရာက္မလာခင္ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း ဴပင္ဆင္မူေတၾလုပ္

2007-11-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pinheiro_arrive_150px.jpg
ကုလ လူႚအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလုိဆာဂဵီယုိ ပင္ညဲရုိးသည္ စက္တင္ဘာအတၾင္း ဆႎၬဴပသူမဵားကုိ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့မႁႎႀင့္ ပတ္သက္႓ပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ရန္ကုန္႓မိႂႚသုိႚေရာက္ရႀိေနပၝသည္၊၊ ပံုမႀာ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ သတင္းေထာက္မဵားကုိ ေဴပာဳကားေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စလႀယ္ မစၤတာပင္ညဲယိုး ဴမန္မာဴပည္ကို မေရာက္ခင္ သီတင္း ႎႀစ္ပတ္အလိုေလာက္ကစ႓ပီး ဆႎၬဴပမူေတၾနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ဖမ္းထားသူေတၾထဲက၊ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ေရာက္ေနသူေတၾရဲ၌ မိသားစုေတၾဆီကို အာဏာပိုင္ေတၾက အဆက္အသၾယ္လုပ္႓ပီး ပၝဆယ္ေတၾပိုႚခၾင့္ ေပးခဲ့ပၝတယ္။

အရင္က ခုလိုပၝဆယ္ေတၾ၊ လိုအပ္တဲ့ ပစၤည္းေတၾ ေပးပိုႚခၾင့္မရႀိသလို ဘယ္မႀာ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္း ထားတယ္ဆိုတာေတာင္ ေဴပာဆိုဴခင္းမရႀိဘူးလိုႚ အဖမ္းခံရသူေတၾရဲႚ မိသားစုေတၾကေဴပာပၝတယ္။

ဆႎၬဴပမူေတၾနဲႚ ဆက္ႎၾယ္႓ပီး ဖမ္းထားသူေတၾကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းေတၾ အတၾင္းက တသုတ္႓ပီးတသုတ္ ဴပန္လၾတ္ေပးခဲ့တာ အခုဆို ဖမ္းထားသူ ၉၀ေကဵာ္ပဲရႀိေတာ့တယ္လိုႚ အာဏာပိုင္ေတၾက ေဴပာေနေပမဲ့ နိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚ AAPPက အင္းစိန္ေထာင္နဲႚ တဴခားအကဵဥ္း ေထာင္ေတၾအဴပင္ ထိမ္းသိမ္းေရး စခန္းေတၾမႀာ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားသူ ၆၀၀ေကဵာ္ရဲႚ အမည္စာရင္းကို ရရႀိထားတယ္လိုႚ ထုတ္ဴပန္ထားသလို ဘယ္မႀာ ဖမ္းထားမႀန္းမသိဘဲ ေပဵာက္ဆံုးေနသူ ရာနဲႚခဵီ႓ပီး ရႀိတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္ ေသာဳကာေနႚကေတာ့ ထူးထူးဴခားဴခား အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ဖမ္းထားသူ မိသားစုေတၾကို ပၝဆယ္ေတၾပိုႚခၾင့္ ေပးတဲ့အဴပင္၊ ေထာင္ထဲကလူေတၾက စာေရးမႀာတာကိုပၝ ခဵက္ဴခင္းဝယ္႓ပီး ေပးခၾင့္ရခဲ့တယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ေရာက္ေနသူေတၾရဲႚ မိသားစုေတၾထဲက ေထာင္ဝင္စာေတၾႚခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင္တဦးကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္၊၊

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔