လူထုလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္မဵား ဦးေဆာင္သင့္ေဳကာင္း ေဴပာဆို

2007-08-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

protest_lady_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေသာ စီတန္း လမ္းေလ႖ာက္ပၾဲ တခုတၾင္ လူထုကို ေဟာေဴပာ စည္း႟ံုးေနေသာ အဖၾားအိုတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴပည္သူက ေ႟ၾးေကာက္ထားေသာ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားက ဦးေဆာင္သင့္ေဳကာင္း ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကိုေအာင္သူက ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဳကားပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိေအာင္သူက အခု လက္ရႀိဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အေဴခအေနမႀာ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မဵား၊ ထင္ရႀားေကဵာ္ဳကားတဲ့ အႎုပညာရႀင္မဵားအေနနဲႛ ပူးေပၝင္းပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္သင့္ေဳကာင္း ေဴပာဳကား႓ပီး ၁၉၉၀ခုႎႀစ္ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ဴပည္သူက ေ႟ၾးခဵယ္ထားတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္မဵားက ဦးေဆာင္ဖိုႛကိုလည္း တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

လက္ရႀိဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေတၾရဲႛ ေရႀႛဆက္မဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾကုိ သိရႀိႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ စစ္အစုိးရရဲႛ ဖမ္းဆီးမႁေတၾကေန တိမ္းေရႀာင္ေနရတဲ့ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေအာင္သူကုိ RFA မႀ ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔