နအဖ၊ ILO သေဘာတူညီခဵက္နဲႛ မစုစုေႎၾး

2007-02-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Su_Su_Nway_New_Photo_200px.jpg
အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစမႁမဵားကို ေဖာ္ထုတ္ တိုင္ဳကားခဲ့သဴဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ကဵခံခဲ့ရေသာ မစုစုေႎၾးကို ဴပန္လၿတ္လိုက္႓ပီးေနာက္ ယမန္ႎႀစ္ ဇၾန္လ ၆ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ NLD ႟ံုးခဵႂပ္တၾင္ အဴခားအဖၾဲႚဝင္မဵားႎႀင့္အတူ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အဓမၳ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁေတၾကို ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ မကဵင့္သံုးေတာ့ဖုိႛ၊ အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစ ခံရရင္လည္း ခံရသူေတၾအေနနဲႛ ကမႝာ့အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ILO ကို တိုက္႟ိုက္ တိုင္ဳကားႎုိင္ခၾင့္ ရႀိ႓ပီး၊ ဒီလို တုိင္ဳကားတဲ့အတၾက္၊ အာဏာပိုင္ေတၾက အေရးယူတာမဵိႂး၊ လက္စားေခဵ တံုႛဴပန္တာမဵိႂး မလုပ္ဖိုႛ၊ ILO ဌာေန ကိုယ္စားလႀယ္အေနနဲႛ အဓမၳ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရတဲ့ ကိစၤေတၾကို စံုစမ္းရာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံတဝန္း လၾတ္လပ္စၾာ ခရီးသၾားလာခၾင့္ဴပႂဖိုႛ စတဲ့ သေဘာတူညီခဵက္ေတၾကို ဴမန္မာ နအဖအစိုးရနဲႛ ILO ဳကား ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတၾင္း သေဘာတူညီလိုက္ပၝတယ္။

ဒီသေဘာတူညီခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁကိစၤေတၾကို ရဲရဲဝ့ံဝံ့ ထုတ္ေဖာ္ တိုင္ဳကားခဲ့႓ပီး၊ ဒီလို တုိင္ဳကား႓ပီးေနာက္ပိုင္းမႀာ ေထာင္သၾင္းအကဵဥ္းကဵခံရဖူးတဲ့ မစုစုေႎၾးကို ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔