စစ္အစိုးရရဲႚ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးကုိ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾမယံုဳကည္

2007-12-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

dna_200px.jpg
အက္ဖ္ဒီဘီအဖၾဲႛ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၝက္တာႎိုင္ေအာင္။ (Photo: RFA)

စက္တင္ဘာသံဃာ့အေရးအခင္းအ႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႚ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ၊ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ရဲႚ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ တိုးဴမႀင့္ေဆာင္ရၾက္လာမႁေတၾနဲႚအတူ တဆက္ထဲမႀာလည္း အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္နဲႚ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ ႎိုင္ငံေရး အင္အားစုေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက ဆက္႓ပီး ဖိႎႀိပ္ဖမ္းဆီးေနမႁ၊ ဝၝဒဴဖန္ႚတိုက္ခိုက္မႁစတာေတၾ ပိုမဵားလာခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာအတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတၾရဲႚ ႎိုင္ငံေရး အဴမင္နဲႚ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို တင္ဴပႎိုင္ဖိုႚ အာအက္ဖ္ေအဝုိင္းေတာ္သား ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက သၾားေရာက္႓ပီး ေမးဴမန္းထားတာကုိ နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔