ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးကိစၤ ဴမန္မာ အာဏာပိုင္မဵား နားလည္မႁ လၾဲမႀားေဴပာဆို

2006-09-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ကင္းလၾတ္တဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္႓ပီလုိႛ ကမႝာႛ တိရစၽာန္ကဵန္းမာေရးအဖၾဲႚခဵႂပ္ (OIE) က ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဲ့ေဳကာင္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရသတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ကင္းရႀင္းေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ကုိ OIE ကၾန္ပဵႃတာ website မႀာ ေဖာ္ဴပထားတယ္လုိႛ ေမၾးဴမႃေရးနဲႛ ကုသေရးဦးစီးဌာနမႀ ရရႀိတဲ့ သတင္းကုိ ကုိးကား႓ပီး ဴမန္မာသတင္းစာက ေရးပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ OIE အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္နဲႛ ပညာရႀင္ေတၾကေတာ့ ဒၝဟာ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾဘက္က နားလည္မႁလၾဲမႀား ေဴပာဆုိတာသာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ RFA ကုိ ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းနဲႛပတ္သက္လုိႛ RFA ဦးမင္းဇင္က OIE အဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မီးစ္ မာရီယာ ဇမ္ပၝဂလီယၾန္း၊ OIE ရဲ့ အာရႀ-ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ က႗မ္းကဵင္ပညာရႀင္ ေဒၝက္တာ အိုခဲတာနီ၊ ကမၲာ့စားနပ္ရိကၡာအဖၾဲႚခဵႂပ္ (FAO) ရဲ့ ရန္ကုန္ဆိုင္ရာ ႟ံုးခၾဲမႀ မစၤတာ တန္ဇန္ပင္းတိုႛကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး ဆက္လက္တင္ဴပထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔