အလုပ္သမား အစည္းအ႟ံုးဖၾဲႚစည္းေရး နအဖစစ္အစိုးရ ႒ကိႂးပမ္းအားထုတ္ေန

2007-03-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

factory_workers_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အထည္အလိပ္ စက္႟ံုတခုမႀ အလုပ္သမားမဵားကို ေနႛလည္ ထမင္းစား အလုပ္နားခဵိန္တၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရပုိင္ ဝန္႒ကီးဌာနေတၾအပၝအဝင္ စက္မႁဇုံနယ္ေဴမေတၾပၝမကဵန္ ႓မိႂႚနယ္အလုိက္ တုိင္းအလုိက္ အဆင့္ဆင့္မႀာ အလုပ္သမားအစည္းအ႟ုံး ဖၾဲႚစည္းေရးကိစၤေတၾကုိ လၾန္ခဲ့တဲ့ ေလးလေကဵာ္ကတည္းက ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾ စတင္လုပ္ကုိင္ေနတယ္လုိႛ RFAက စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

စစ္အစိုးရ ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ အလုပ္သမားအစည္းအ႟ုံး ဖၾဲႚစည္းေရးကိစၤကုိ ဝန္႒ကီးဌာနေတၾရဲ့ လက္ေအာက္မႀာရႀိတဲ့ ဦးစီးဌာနအလုိက္၊ အစိုးရလုပ္ငန္းအလုိက္ စက္႟ုံအလုိက္ ဖၾဲႚစည္းေရး၊ စက္မႁဇုံနယ္ေဴမေတၾအလုိက္ ဖၾဲႚစည္းေရး စသဴဖင့္ ႓မိႂနယ္ တုိင္းအလုိက္ အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ ေနဴပည္ေတာ္ အရာရႀိတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္မႀာ စက္မႁဇုံ ၆ ခုကုိ တာဝန္ယူထားရတဲ့ စက္မႁ(၁) ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက အလုပ္သမားအစည္းအ႟ုံး ဖၾဲႚစည္းေရးကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သူတာဝန္ယူထားတဲ့ စက္မႁဇုံနယ္ေဴမေတၾမႀာ ကုိယ္တုိင္လုိက္ စည္း႟ုံးေနတယ္လုိႛ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။၊ စစ္အစိုးရရဲ့ ခုလို အလုပ္သမားအစည္းအ႟ုံး ဖၾဲႚစည္းေရးကိစၤကုိ စိတ္မဝင္စားေပမဲ့ စီးပၾားေရး လုပ္ရကုိင္ရ ကဵပ္ေနတဲ့အတၾက္ အစိုးရဘက္က အခၾင့္အေရးရမလားဆုိ႓ပီး ေမ႖ာ္ကိုးတဲ့ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾ မဵားတယ္လိုႛ လုပ္ငန္းရႀင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

စက္မႁဇုံလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံပၾဲမႀာ စက္မႁလက္မႁ လုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္းခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးဝင္းဴမင့္က အသင္းခဵႂပ္အေနနဲႛ ILO ႎုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ကုိ မႎႀစ္က စစ္အစုိးရကုိယ္စား အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းခဲ့ေပမဲ့ အတုိက္အခံဘက္က FTUB ဦးေမာင္ေမာင္ တင္သၾင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာကုိသာ ILO က လက္ခံခဲ့ေဳကာင္း ေဴပာရာမႀာ ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက စိတ္ဆုိးခဲ့တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စက္မႁလက္မႁ လုပ္ငန္းရႀင္မဵား အသင္းခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးဝင္းဴမင့္ကုိ RFAက ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ ခရီးထၾက္ေနတယ္လုိႛသာ အေဳကာင္းဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝဴပင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရႀင္ အေတာ္မဵားမဵားက လ႖ပ္စစ္မီး မဳကာခဏပဵက္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာေရတပ္စခန္းေတၾမႀာရႀိတဲ့ Workshop အလုပ္႟ုံေတၾမႀာ အလုပ္သမားေတၾ လၿတ္႓ပီး စက္မႁလုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ေနတဲ့ကိစၤကုိလည္း ILO က လာစစ္ရင္ အလုပ္သမားအေဴခအေနေတၾ ဴပႍနာတက္ႎုိင္ေဳကာင္း လုပ္ငန္းရႀင္တဦးက ေထာက္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ေဇာတိက အထည္ခဵႂပ္ လုပ္ငန္းရႀင္ကေတာ့ အလုပ္သမားအစည္းအ႟ုံး ဖၾဲႚစည္းေရးကိစၤ ကူညီေပးတဲ့အတၾက္ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကုိလည္း စီးပၾားေရး အခၾင့္အလမ္းေတၾ စစ္အစိုးရက ခဵေပးသင့္တယ္လုိႛ ေတာင္းဆုိခဲ့ေဳကာင္း စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔