လုပ္ငန္းစဥ္၇ရပ္ လိုက္နာမႀ ဒီမိုကေရစီရမည္ဟု စစ္အစိုးရေဴပာဳကား

2007-10-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

mass_city_hall_200px.jpg
သံဃာႎႀင့္ လူထု ဆႎၬဴပပၾဲမဵား အရႀိန္ဴမင့္စဥ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚတၾင္ စုေ၀းေနေသာ ဆႎၬဴပသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ လမ္းေပၞထၾက္ ဆႎၬဴပ႟ံုဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီမရဟူ၍ ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္ထုတ္ အဂႆလိပ္ဘာသာ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတၾင္ ေရးသားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

လမ္းမေတၾေပၞတက္ ဆႎၬဴပလုိႛကေတာ့ ႎုိင္ငံေရးေတာင္းဆုိခဵက္ေတၾကုိ ရမႀာ မဟုတ္ဘူးလုိႛ အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ ထုတ္ေဝတဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္ တနလႆာေနႛထုတ္ စစ္အစုိးရအာေဘာ္ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

လမ္းမေတၾေပၞမႀာ ဆႎၬဴပလုိႛေတာ့ ႎုိင္ငံေရးေတာင္းဆုိခဵက္ေတၾ ရမႀာမဟုတ္ပဲ စစ္အစုိးရရဲ့ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၇ ရပ္ကုိ လုိက္နာ ေဆာင္႟ၾက္မႀပဲ ရႎုိင္မယ္လုိႛ စစ္အစုိးရ သတင္းစာပၝေဆာင္းပၝးမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ဆႎၬဴပသူေတၾရဲ့ ေတာင္းဆုိခဵက္ သံုးရပ္ဴဖစ္တဲ့ ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးေရး၊ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရး စတာေတၾကုိ ဒီနည္းနဲႛေတာ့ရမႀာ မဟုတ္ဖူးလုိႛ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ဒၝအဴပင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾကုိ တေကဵာင္းကုိ ေငၾသား ေဒၞလာ ၈,၀၀၀ ဖိုးေလာက္ အပၝအဝင္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား စတာေတၾကုိ ဒုတိယ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ဴမင့္ေဆၾ ဦးေဆာင္႓ပီး၊ ႒ကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မေတာ္သားေတၾ ကုိယ္စားလုိက္လံ လႀႃဒၝန္းခဲ့တယ္လုိႛ စစ္အစုိးရ သတင္းစာေတၾမႀာ ဓာတ္ပုံနဲႛတကၾ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

အခုလုိ စစ္အစုိးရက လႀႃဒၝန္းတာေတၾမလုပ္ခင္ တရက္ကလည္း၊ ဖမ္းဆီးထားသူေတၾ တေထာင္ေကဵာ္နဲႛ သံဃာအပၝး ၄၀၀ ေကဵာ္ကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့တယ္လုိႛ ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို စစ္အစုိးရသတင္းစာေတၾကေန ေရးသားေဖာ္ဴပခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သေဘာထားအဴမင္တခဵိႂႚကုိ သိႎုိင္ဖိုႛ ၈၈ ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိမုိးသီးဇၾန္ကုိ RFAမႀ ဦးေဇာ္မိုးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔