စစ္အစုိးရသတင္းစာဌာနက ဗံုးေပၝက္ကၾဲမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴပည္သူေတၾကုိ သတိေပး

2008-01-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bomb_04-20-06_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္မႀာ ယမန္ႎႀစ္ ဧ႓ပီလက ဗံုးငၝးလံုး ဆက္တိုက္ ေပၝက္ကၾဲခဲ့႓ပီးေနာက္ မေပၝက္ကၾဲပဲ ေတၾႚရႀိရေသာ ဗံုးသံုးလံုးကို လံုဴခံႂေရး အရာရႀိတဦးက လက္ထဲတၾင္ ကိုင္တၾယ္ဴပသေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဗံုးေပၝက္ကၾဲမႁမဵားအတၾက္ စစ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္းမဵားကို အဴမဲတမ္း စၾပ္စၾဲေလ့ရႀိပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစုိးရက အမဵိႂးသမီးတေယာက္ေသဆံုးခဲ့တဲ့ ေနဴပည္ေတာ္က ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁအ႓ပီး ဴပည္သူေတၾကုိ ႎိုးႎိုးဳကားဳကားနဲႛ မသကႆာဖၾယ္ေတၾရႀိရင္ သက္ဆုိင္ရာကုိ အေဳကာင္းဳကားဖုိႛ အစုိးရပုိင္ သတင္းဌာနေတၾက စေနေနႛက သတိေပးလိုက္ပၝတယ္။

ေနဴပည္ေတာ္နဲႛ ၇မုိင္ခန္ႛအကၾာ ပဵဥ္းမနားဘူတာရံုက အိမ္သာထဲမႀာ ေသာဳကာေနႛမနက္ ၄နာရီခၾဲေလာက္က ဗံုးလုံးေပၝက္ကၾဲခဲ့႓ပီး အမဵိႂးသမီးတဦး ေသဆံုးခဲ့ေဳကာင္းကုိ အာအက္ဖ္ေအက ေသာဳကာေနႛ ညေနက လၾၿင့္ထုတ္ခဲ့သလုိ အသက္ ၄၀ အရၾယ္ ကရင္အမဵိႂးသမီးေနာ္ေဂးလာေဖၝ ေသဆံုးခဲ့ေဳကာင္း စေနေနႛထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာကလည္း ေဖၞဴပခဲ့ပၝတယ္။ အလားတူပဲ ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႛက ေကဵာက္႒ကီး႓မိႂႛနယ္၊ ေတာင္ငူတန္းရပ္ကၾက္က ေမာင္အုန္းထၾန္း ေဴမဴမႂပ္မုိင္းနင္းမိလိုႛ ညာဖက္ေဴခေထာက္ဴပတ္သၾားေဳကာင္းကုိ လည္း ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

ေနာက္ထပ္ဗံုး တလံုး ေသာဳကာေနႛညေနပုိင္းက ပဲခူးတုိင္း၊ ဴဖႃး႓မိႂႛနယ္၊ ေညာင္ပင္သာေကဵးရၾာက ဘုရားပၾဲမႀာ ေပၝက္ကၾဲခဲ့႓ပီး ေကအင္ယူအဖၾဲႛဝင္တဦး ေသဆံုးေဳကာင္းကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက စေနေနႛညက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီ ေကအင္န္ယူ အဖၾဲႛဝင္ဟာ သူႛရဲႛအေဖၞကုိ ဗံုးေထာင္ဖုိႛေစာင့္ဆုိင္းေနတုန္း ေပၝက္ကၾဲခဲ့႓ပီး အနီးအနားရႀိ အမဵိႂးသမီး ၃ဦးနဲႛ ကေလးငယ္တဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့ေဳကာင္း ေဖၞဴပထားပၝတယ္။ အဲဒီဗံုးေပၝက္ကၾဲမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး မသကႆာဖၾယ္ လူတဦးကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက ဖမ္းဆီးထား႓ပီး စစ္ေဆးေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

အခုလုိ ေကအင္န္ယူ ကရင္အမဵိႂးသားအစည္းအရံုးကုိ စၾပ္စၾဲတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး အာအက္ဖ္ေအက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းရာမႀာ ေကအင္န္ယူ ကရင္အမဵိႂးသားအစည္းအရံုး အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဖဒိုမန္းရႀာက အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

ဖဒိုမန္းရႀာ။ ။ "အခုသတင္း ေညာင္ပင္သာရၾာမႀာ ဗံုးေပၝက္ကၾဲတယ္ဆုိတဲ့သတင္း၊ ေနာက္တခု သတင္းစာထဲမႀာ ဒီကေနႛေရးထားတာကလည္း ေကဵာက္႒ကီး႓မိႂႛနယ္ထဲက ေကဵးရၾာအနီး ေတာထဲမႀာ ဗံုးေထာင္ထားတယ္ဆုိ႓ပီးေရးထားတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛေဴပာခဵင္တာကေတာ့ ဘုရားပၾဲေတၾ၊ လူထုသၾားရာ လမ္းတေလ႖ာက္မႀာေပၝ့ေလ အရင္တုန္းကတည္းက အ႒ကိမ္ေပၝင္းမဵားစၾာ စၾပ္စၾဲထားတာရႀိတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛေဴပာႎုိင္တာဘာလဲဆုိေတာ့ လူထုက ကဵေနာ္တုိႛရဲႛရန္သူမဟုတ္ဘူး။ အထူးသဴဖင့္ ဘုရားပၾဲမႀာ မိုင္းသၾားေထာင္တယ္ဆိုတာက အင္မတန္မႀ မဴဖစ္သင့္တဲ့ကိစၤပဲ၊ ဒီကိစၤ ကဵေနာ္တုိႛနဲႛ မပတ္သက္ဘူးလုိႛ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။"

ေကအင္န္ယူ ကရင္အမဵိႂးသားအစည္းအရံုး ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဖဒိုမန္းရႀာ ေဴပာဴပသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အာဏာပုိင္ေတၾက လူထုကုိ အဳကမ္းဖက္သမားေတၾကုိ ဆန္ႛကဵင္ဳကဖိုႛနဲႛ သတိထားေစာင့္ဳကည့္႓ပီး မသကႆာဖၾယ္ေတၾႛရႀိရင္ သက္ဆုိင္ရာကုိ သတင္းေပးပုိႛ တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္။

စစ္အစိုးရအေနနဲႛ မဳကာခင္ရက္ပုိင္းအတၾင္းက အဳကမ္းဖက္သမားေတၾအေနနဲႛ အဓိကကဵတဲ့ ႓မိႂႛ႒ကီးေတၾမႀာ ဗံုးေဖၝက္ကၾဲဘုိႛ ဳကံစည္ေနတယ္လုိႛ စစ္အစုိးရပုိင္ သတင္းဌာနေတၾက သတိေပး ထားပၝတယ္။

အဳကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး ထိခုိက္မႁအမဵားဆံုး ဴဖစ္ပၾားခဲ့တာကေတာ့ တခဵိန္တည္းနီးပၝး ဗံုး ၃ လံုးေပၝက္ကၾဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ေမလတုန္းက ယုဇန ပလာဇာမႀာ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ေပၝက္ကၾဲမႁမႀာ လူ ၂ ဒၝဇင္ ေကဵာ္ေသဆံုး႓ပီး ၁၆၀ ေကဵာ္ ဒဏ္ရာရရႀိခဲ့ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔