လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ဖၾဲႚစည္းေရး ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အေလ႖ာ့ေပး

2007-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

nyan_win_asean_200px.jpg
ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚတၾင္ အာဆီယံ ဝန္႒ကီးအဆင့္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ တက္ေရာက္ေနေသာ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း (ဝဲ)က ၎၏ အမႁထမ္းမဵားအား စီစဥ္ ႌၿန္ဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ အာဆီယံ အဖၾဲႚအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္တရပ္ ထူေထာင္ေရးကို ဴမန္မာကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚက ဆန္ႛကဵင္ ကန္ႛကၾက္ေနခဲ့ရာမႀ ဇူလိုင္ ၃၀ရက္ေနႛတၾင္ အေလ႖ာ့ေပးခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အာဆီယံ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးမဵား အစည္းအေဝးမႀာ အာဆီယံအဖၾဲႚအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္တရပ္ ထူေထာင္ဖုိႛအတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ဇူလိုင္ ၃၀ရက္ ဒီကေနႛ အေလ႖ာ့ေပးလုိက္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊ ဒီေကာ္မရႀင္ဖၾဲႚစည္းေရးအတၾက္ မေနႛကအထိ ဴမန္မာ ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚက ဆန္ႛကဵင္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

အာဆီယံ ဖၾဲႚစည္းပံုပဋိညာဥ္မႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ဖၾဲႚစည္းေရးကုိ မေနႛကအထိ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ဴငင္းဆုိခဲ့တဲ့ ဴမန္မာအစုိးရက ဒီကေနႛ သေဘာတူလုိက္တဲ့အတၾက္ အာဆီယံ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ကုိ ထူေထာင္ႎုိင္ေတာ့မယ္လုိႛ စင္ကာပူႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ေဂဵာ့ခဵ္ ယုိးက မနီလာ႓မိႂႚမႀာ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာအစုိးရဟာ အခုအဴပႂသေဘာ ဆက္ဆံလာခဲ့႓ပီလုိႛလည္း စင္ကာပူ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္၊၊ လာမယ့္ ႎုိဝင္ဘာလမႀာ ကဵင္းပမဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံ မတုိင္ခင္ အ႓ပီးသတ္ေရးဆၾဲဖုိႛ ႒ကိႂးစားေနတဲ့ အာဆီယံ ဖၾဲႚစည္းပံု ပဋိညာဥ္စာတမ္းမႀာ အာဆီယံအဖၾဲႚအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္တရပ္ ထူေထာင္ေရးလည္း ပၝဝင္ေနတာကုိ ဴမန္မာအစုိးရနဲႛ တဴခား အာဆီယံအစုိးရတခဵိႂႚက အဴပင္းအထန္ ဴငင္းဆုိခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

ဒီကိစၤကုိ တနဂႆေႎၾေနႛအထိ အရာရႀိငယ္အဆင့္ေတၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ အေဴပအလည္ေဆၾးေႎၾး ႎုိင္ခဲ့ဴခင္း မရႀိပၝဘူး၊၊ ဒီကေနႛ ဝန္႒ကီးေတၾအဆင့္အထိ ေရာက္မႀပဲ သေဘာတူခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ သေဘာတူညီခဵက္ အေသးစိတ္ကုိ မသိရေသးပၝဘူး၊၊ ကေမႝာဒီးယား၊ လာအုိနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံေတၾဟာ အဲဒီ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ကုိ လတ္တေလာ ထူေထာင္ဖုိႛ မလုိေသးပၝဘူး၊၊ ေနာက္ပုိင္းကဵမႀ ထူေထာင္ဳကပၝလုိႛ အ႒ကံေပးလုိေဳကာင္း ေစာေစာပုိင္းက ရတဲ့ သတင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

အခုလုိ ဴမန္မာအစုိးရက အာဆီယံအဖၾဲႚအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ဖၾဲႚဖုိႛ သေဘာတူလုိက္တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး လုိလားတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾကေတာ့ သတိနဲႛ ႒ကိႂဆုိပၝတယ္၊၊

အာရႀလူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ ဥကၠႉ မစၤတာ ဘာေဆးလ္ ဖာနန္ဒုိးက အဲဒီ အာဆီယံ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ ဖၾဲႚစည္းမယ္ဆုိတာ ေကာင္းပၝတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ အဲဒီ ေကာ္မရႀင္ရဲ့ ပထမဦးဆံုး လုပ္ရပ္ကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကုိ စစ္ေဆး အေရးယူဖုိႛပၝပဲလုိႛ အာရႀလူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ ဥကၠႉက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊

အာဆီယံ ဖၾဲႚစည္းပံု ပဋိညာဥ္စာတမ္းမႀာ အာဆီယံအဖၾဲႚအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္တရပ္ ထူေထာင္ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးခင္ေမာင္စိုးက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔