ဗဟိုခၾင့္ဴပႂခဵက္မရႀိပဲ နအဖႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးသူ ကရင္တပ္မမႀႃး ထုတ္ပယ္ခံရဴခင္း

2007-01-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

karen_soldiers_200px.jpg
တိုက္ခိုက္ေရး လက္နက္မဵားကို ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ KNU ကရင္စစ္သည္မဵားကို ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ အေဴခစိုက္စခန္းတခုတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

KNLA တပ္မ (၇) တပ္မမႀႃး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ထင္ေမာင္ဟာ ဗဟုိရဲ့ သေဘာတူညီခဵက္မရႀိပဲ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ဆက္သၾယ္လုပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ အခဵက္ေတၾေဳကာင့္ ရာထူးက ဖယ္ရႀားလုိက္တယ္လုိႛ ကရင္အမဵိႂးသားအစည္းအ႟ုံး (KNU)က ဇန္နဝၝရီ ၃၀ရက္ အဂႆၝေနႛမႀာ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။

KNLA က ကရင္အရာရႀိေတၾ မဳကာခင္က ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ သၾားေရာက္ေဆၾးေႎၾး႓ပီး အဴပန္မႀာ KNU ဗဟုိကေန ခုလို ေဳကညာခဵက္ထုတ္႓ပီး KNLA တပ္မ (၇) တပ္မမႀႃး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ထင္ေမာင္ကုိ ရာထူးက ဖယ္ရႀားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ KNLA တပ္မ (၇) တပ္မမႀႃး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ထင္ေမာင္ကုိ စၾဲခဵက္ ၅ ခဵက္နဲႛ KNU ဗဟိုက စၾပ္စၾဲထား႓ပီး၊ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ကေန ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ဆန္းပုိင္းထိ္ အေသးစိတ္ စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ထင္ေမာင္ဟာ ၁၃ ႒ကိမ္ေဴမာက္ KNU ကၾန္ဂရက္ရဲ့ လမ္းစဥ္နဲႛ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ေတၾဴဖစ္ေစ၊ ဗဟုိေကာ္မီတီဝင္တဦးရဲ့ တာဝန္ေတၾ ဴဖစ္ေစ၊ တပ္မဟာမႀႃး တာဝန္ေတၾဴဖစ္ေစ တာဝန္မခံေတာ့တဲ့ဴပင္ KNU နဲႛ KNLA ကုိ ေကဵာခုိင္းသၾားတဲ့အတၾက္ တာဝန္ အရပ္ရပ္က ႟ုတ္သိမ္းလုိက္တယ္လုိႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

တုိင္းဴပည္ရဲ့ ဴပႍနာေတၾ ေဴဖရႀင္းရာမႀာ ႎႀစ္ဘက္ ဂုဏ္သေရရႀိတဲ့ ေဆၾးေႎၾးခဵက္ေတၾနဲႛ မေဆၾးေႎၾးပဲ အခုလို နအဖရဲ့ မူမမႀန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾဟာ စစ္မႀန္တဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကုိ ဖန္တီးႎုိင္မႀာမဟုတ္ဘူးလိုႛပၝ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA သတင္းေထာက္ ကုိမုိးေကဵာ္ကုိ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔