ဆႎၬဴပပဲၾမဵားတၾင္ ေသဆုံးသူဦးေရ ကုလသမဂၢမႀန္းသည္ထက္မဵားဴပား

2007-12-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

killed_victim_200px.jpg
သံဃာႎႀင့္ လူထု ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို စစ္အစိုးရက စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတၾင္ အဳကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ႎႀိမ္နင္းခဲ့ရာ ေသဆံုးခဲ့ရသူတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ေသဆံုးသူဦးေရသည္ ကုလသမဂၢမႀ ခန္ႛမႀန္းသည္ထက္ မဵားဴပားသည္ဟု ဳသစေဳတးလဵ ဗုဒၭဘာသာအဖၾဲႚမႀ ေဴပာဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾအတၾင္း စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့အတၾက္ ေသဆုံးသူအေရအတၾက္ဟာ ကုလသမဂၢက ေဴပာတဲ့ အေရအတၾက္ထက္ အမဵား႒ကီးပုိတယ္လုိႛ မဳကာေသးမီက ဴမန္မာႎုိင္ငံကေန ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိလာတဲ့ ဳသစေဳတးလဵ ဗုဒၭဘာသာ အဖဲၾႚတဖဲၾႚက ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိသၾားေရာက္ ေလ့လာစုံစမ္းခဲ့တဲ့ ဳသစေဳတးလဵ ဗုဒၭဘာသာ အဖဲၾႚကေန ႟ုိက္တာသတင္းဌာန နဲႛေတၾႚဆုံစဥ္အခုုလုိ ဴပန္လည္ေဴပာဴပတာပၝ။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းမႀာ ေသဆုံးခဲ့သူအေရအတၾက္ဟာ ကုလသမဂၢ က ေဴပာသလုိ ၃၁ ေယာက္ထက္ မက မဵားဴပားေဳကာင္း အနည္းဆုံး လူ ၇၀ ေလာက္ ေသဆုံးခဲ့တယ္လုိႛ သိခဲ့ရေဳကာင္း ဒီအဖဲၾႚကေဴပာပၝတယ္။

ဳသစေဳတးလဵ ဗုဒၭဘာသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအဖဲၾႚက Jill Jameson ဆိုသူ အမဵိႂးသမီးတဦးဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံသား ၂ ဦး၊ အေမရိကန္ဘုန္းေတာ္႒ကီိး တဦးနဲႛ အတူ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အတၾင္းကုိသၾားေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

သူတုိႛဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ဒီမုိကေရစီေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအတၾက္ လႁပ္ရႀားေနသူေတၾ၊ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾ၊ လူမႁေရးအသင္းအပင္း လုပ္ကုိင္ေနသူေတၾ၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး လုပ္သားေတၾၾနဲႛေတၾႚဆုံခဲ့သလုိ၊ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကုိေရာက္ရႀိသၾား သူေတၾနဲႛလည္းေတၾႚဆုံ႓ပီး စုံစမ္းေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

စက္တင္ဘာဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္း႓ပီး ေသဆုံးသူ ႟ုပ္အေလာင္း ေတၾကုိ မီးရိႁႛဖဵက္ဆီးပစ္တာေတၾလည္း ရႀိေဳကာင္း ဳကားသိခဲ့ရတယ္လုိႛ သူတုိႛ အဖဲၾႚကေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ သူတုိႛသၾားေရာက္စုံစမ္းခဲ့တဲ့ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတေကဵာင္းမႀာ စက္တင္ဘာ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾမတုိင္မီက သံဃာအပၝင္း ၂၀၀ ေလာက္ရႀိခဲ့ေပမဲ့၊ အခုအခၝ သံဃာ အပၝး ၅၀ ေလာက္ပဲ ကဵန္ေတာ့တာကုိလည္း သိခဲ့ရတယ္လုိႛ ဒီ ဳသစေဳတးလဵ ဗုဒၭဘာသာ အဖဲၾႚက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔