စစ္အစိုးရကိုသာ တိုက္ဴခင္းဴဖစ္၊ ဴပည္သူကိုုတိုက္ဴခင္း မဟုတ္ - KNUဴငင္းဆို

2007-12-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

KNU_troops_A_200px.jpg
KNU တပ္စခန္းတခုကို ေတၾႚရေသာ ကရင္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား။ (Photo: AFP)

KNU ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအရံုးဟာ ႎိုင္ငံေတာ္တည္႓ငိမ္ေရး ပဵက္ဴပားေအာင္ ေကာ့ကရိတ္ကေန ဴမ၀တီကို ထၾက္ခၾာလာတဲ့ ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစီးကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္ေနႛ က မိုင္းေထာင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့႓ပီး၊ ေနာင္အနာဂတ္မႀာလည္း ဒီလိုလုပ္ဖိုႛရႀိတယ္လိုႛ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္မႀာ သတင္းစာေတၾ ကေန သတိေပးလိုက္ပၝတယ္။

အဲဒီလုိတိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ခရီးသည္ ၈ ေယာက္ ေသဆံုး႓ပီး ၆ ေယာက္ ဒဏ္ရာ ရရႀိခဲ့တယ္လိုႚ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဴမဝတီ႓မိႂႚမႀာ ဘတ္စ္ကားတစီးကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ စေနေနႚ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္မႀာ KNU က ဴခံႂခိုတိုက္ခိုက္လိုႚ စစ္သားႎႀစ္ဦး အပၝအဝင္ လူ ၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့႓ပီး လူ ၁၀ ဦးထက္ မနည္း ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသၾားတယ္လိုႚ AFP သတင္းတရပ္က ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ရက္က တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့ကားဟာ စစ္အစိုးရဖက္က ကားဴဖစ္႓ပီး အရပ္သားေတၾက လိုက္စီးလာတာကို မိမိတိုႚ မသိရႀိလိုႚ အခုလို ထိခိုက္ေသေဳကရတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အစိုးရတပ္ေတၾက အရပ္သားေတၾကို အကာအကၾယ္ယူလိုႚ ရေအာင္ သူတိုႚသၾားမယ့္ ကားေတၾမႀာ အတင္းေခၞယူတတ္ဳကေဳကာင္း၊ လူထုကို အကာအကၾယ္ယူတဲ့ ဒီလိုကားမဵိႂးေတၾ မစီးနင္းဖိုႚ ဴပည္သူေတၾကို လက္လႀမ္းမီသေလာက္ ေဴပာထားတဲ့ အေဳကာင္း KNU အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ပဒိုမန္းရႀာက ေဴပာဴပပၝတယ္။ ဴမန္မာသတင္းစာေတၾမႀာ ပၝရႀိသလို KNU ဟာ ဴပည္ပက အေထာက္အပံ့ေတၾ ရယူေနတယ္ဆိုတာနဲႚ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့လည္း ပဒိုမန္းရႀာက အဲဒၝ မဟုတ္မႀန္ပၝဘူး၊ အေမရိကန္ အစိုးရက လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို ေငၾေဳကး မေထာက္ပံ့ဘူးလိုႛ အတိအလင္း ေကဵညာထားတာ ရႀိပၝတယ္လိုႚ ဴငင္းဆိုေဴပာဳကားပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔