ကုိထင္ေကဵာ္ရဲႚ ေရႀႚေန တရားရံုးကုိ ဝင္ခၾင့္မရ

2007-12-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Htin_Kyaw_150px.jpg
ဳသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚ သိမ္႒ကီးေစဵးမႀာ ဆႎၬဴပရင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲႛ ကိုထင္ေကဵာ္။ (Photo: AFP)

ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရးဆႎၬဴပသူ ကုိထင္ေကဵာ္ကုိ ဒီကေနႚ အင္းစိန္ေထာင္ အတၾင္း ရုံးထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ လုိက္ပၝေဆာင္ရၾက္ေပးမယ့္ တရားခံေရႀႚေနေတၾကုိ ေထာင္ထဲဝင္ခၾင့္ မေပးခဲ့ဘူးလုိႚ သိရပၝတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္အတၾင္း တရားရုံးမႀာ ဒီကေနႚ ကုိထင္ေကဵာ္ကုိ ရုံးထုတ္႓ပီး၊ ေနာက္ထပ္ ရုံးခဵိန္းေပးခဲ့ေပမယ့္၊ ကုိထင္ေကဵာ္အတၾက္ ဥပေဒ အရလုိက္ပၝ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ ေရႀႚေန ဦးေအာင္သိန္းကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက တရားရုံးထဲ ေပးမဝင္ခဲ့တဲ့ အတၾက္ လုိက္ပၝေဆာင္ရၾက္ ႎုိင္ဴခင္းမရႀိဘူးလုိႚ ဦးေအာင္သိန္းက အခုလုိရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဦးေအာင္သိန္း။ ။ "သၾားေတာ့ ဝင္ခၾင့္မဴပႂဘူး၊ အဲေတာ့ ကဵေနာ္ တရားရံုးက ခၾင့္မဴပႂတာလား၊ ေထာင္က ခၾင့္မဴပႂတာလာဆိုေတာ့ ေထာင္ကခၾင့္မဴပႂတာပၝတဲ့။ အဲဒၝဆို ရင္ေတာ့႓ပီးေရာ ေနာက္ရံုးခဵိန္း ကဵေနာ္က သိစရာမလုိေတာ့ဘူး၊ တရားသူ႒ကီးလည္း ရႀိတယ္၊ ဥပေဒအရာရႀိလည္းရႀိတယ္၊ ေရႀႚေနေတၾလည္းရႀိတယ္၊ တရားခံလည္းရႀိရင္ အမႁေတာင္ စစ္လိုႚရတယ္။ ရံုးခဵိန္းေပးလုိႚရႀိရင္လည္း ေရႀႚေနေရႀႚ၊ တရားခံေရႀႚ ရံုးခဵိန္းေပးလိုႚရတယ္။ အခုဟာက ေရႀႚေနကုိဝင္ခၾင့္မဴပႂဘူးဆုိေတာ့ ေနာက္ရံုးခဵိန္းေရႀႚေနက တရားဝင္သိခၾင့္မရႀိဘူး၊ စစ္ခဵင္စစ္မယ္၊ မစစ္ခဵင္မစစ္ဘူးဆုိတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တယ္။ အခုဟာက ကဵေနာ္တုိႚက ဘာမႀလုပ္ခၾင့္ေတာ့မရႀိဘူး ကုိထင္ေကဵာ္နဲႚပတ္သက္႓ပီးေတာ့။"

တရားရုံးမႀာ ကုိထင္ေကဵာ္ ကုိ အမႁလုိက္ပၝေဆာင္ရၾက္ခၾင့္ ပၝဝၝလၿဲ႓ပီး၊ ရင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖုိႚ ဴပင္ဆင္ထားတာေတၾကုိလည္း ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ခၾင့္ မရေတာ့ဘူးလုိႚေရႀႚေန ဦးေအာင္သိန္းက အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္သိန္း။ ။ "တကယ္လုိႛကုိထင္ေကဵာ္ဆီက ေရႀႚေနပၝဝၝရရင္ ကဵေနာ္တုိႚက တရားရံုးကုိတင္မႀာေပၝ့ေနာ္ တရားစီရင္ေရးဥပေဒအရ လၾတ္လပ္စၾာတရားစီရင္ခၾင့္ ဴပႂဖုိႚအတၾက္ ေနာက္ဥပေဒအရ တားဴမစ္ထားခဵက္မႀအပ ဴပည္သူႚေရႀႚေမႀာက္မႀာ တရားစီရင္ရမယ္ဆုိတဲ့ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရၾက္ေပးပၝဆုိ႓ပီး တရားရံုးကုိေလ႖ာက္ဖုိႚ အစီအစဥ္လုပ္ထားတယ္ ေလ႖ာက္ခၾင့္မရေတာ့ဘူးေပၝ့ေနာ္။"

အခုလုိ ေရႀႚေနေတၾကုိ တရားရုံးထဲဝင္ခၾင့္မရတဲ့ အတၾက္ တရားစဲၾဆုိခံထားရတဲ့ ကုိထင္ေကဵာ္အေနနဲႚလည္း ဥပေဒပၝ အခၾင့္အေရးကုိ အဴပည့္အဝ မရေတာ့သလုိ ဴဖစ္သၾားတယ္လုိႚလည္း ဦးေအာင္သိန္းက ရႀင္းလင္းေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ကုိထင္ေကဵာ္ကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လ ထဲက ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး အခုအခၝ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) နဲႛ တရားစဲၾဆုိထားတယ္လုိႚသိရပၝ။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ပန္းဘဲတန္း တရားရုံးမႀာ ရုံးထုတ္ဖုိႚ၊ ရုံးခဵိန္း ခဵိန္းဆုိခဲ့ေပမယ့္၊ လုံဴခႂံေရးေဳကာင့္ဆုိကာ အင္းစိန္ေထာင္အတၾင္း ေဴပာင္းေရၿႚ စစ္ေဆးခဲ့တာပၝ။

တခဵိန္ထဲမႀာဘဲ ဒီကေနပ အင္းစိန္ေထာင္အတၾင္း အဴခားေထာင္ဝင္စာ သၾားေရာက္ ေတၾႚဆုံမႁေတၾလည္းရႀိခဲ့ပၝတယ္။ သံဃာတပ္ေပၝင္းစုေခၝင္းေဆာင္ တပၝးဴဖစ္တဲ့ အရႀင္ ဂႎၲီရနဲႚ သူႚရဲႚ အကုိဴဖစ္သူ ကုိေအာင္ေကဵာ္ေကဵာ္တုိႚကုိ မိသားစုက သၾားေရာက္ေထာင္ဝင္စာ ေတၾႚခဲ့ပၝတယ္။ အရႀင္ ဂႎၲီရနဲႚ ကုိေအာင္ေကဵာ္ေကဵာ္တုိႚဟာ ကဵမၳာေရးေကာင္းမၾန္လ႖က္ ရႀိတယ္လုိႚသိရပၝတယ္။ သူတုိႚကုိ ေတာ့ ရုံးတင္စစ္ေဆးတာေတၾ မရႀိေသးဘူးလုိႚ သိရပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔