ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚမႀာ ေကဵာင္းသားသမဂၢအဖၾဲႚက အစိုးရဆန္ႚကဵင္ေရး ပိုစတာကပ္၊ စာဴဖန္ႚ

2008-01-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

insein_jail_pinheiro_200px.jpg
ပံုမႀာ ႎုိဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေနႛက ကုလ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲရုိး အင္းစိန္ေထာင္အတၾင္း အကဵဥ္းသားမဵားကုိ ေက႗းေးမၾးေသာ အစားအစာကုိ ဳကည့္ရႁေနပုံဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ကခဵင္ဴပည္နယ္၊ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚမႀာ ဇႎၮဝၝရီလ ၉ ရက္၊ မေနႚညက လံုဴခံႂေရးေတၾ တင္းတင္းဳကပ္ဳကပ္ ခဵထားတဲ့ဳကားက ကခဵင္ဴပည္နယ္ ေကဵာင္းသားသမဂၢအဖၾဲႚက ႓မိႂႚတၾင္းေနရာအႎႀံႚနဲႚ မေနာ္ပၾဲေတာ္ ကဵင္းပဴပႂလုပ္ေနတဲ့ ပၾဲခင္း ေနရာအတၾင္းမႀာ အစိုးရဆန္ႛကဵင္ေရး ပိုစတာကပ္၊ စာဴဖန္ႚေဝတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁတခုကို ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီ ဴဖန္ႚေဝတဲ့စာေတၾထဲမႀာ ကခဵင္ဴပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားေတၾ အေနနဲႚ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႚ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႎိုင္ငံေရးသမားမဵား အဴမန္္ဆံုး လၾတ္ေပးေရး အပၝအဝင္ အခဵက္ေလးခဵက္ကို ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

အေသးစိတ္ အေဳကာင္းစံုကို အာအက္ေအ သတင္းေထာက္ ဦးရဲထက္က သတင္းေပးပုိႚထားတာကုိ နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔