ဦးေဆာင္သံဃာ အရႀင္ဂမႝီရကို တရား႟ံုးတင္ေတာ့မည္

2008-01-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambira__200px.jpg
အလယ္မႀ ယပ္ကိုင္ထားေသာ ကိုယ္ေတာ္မႀာ သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစု၏ ဦးေဆာင္သံဃာတပၝး ဴဖစ္ေသာ အရႀင္ဂမႝီရ ေခၞ အရႀင္စေႎၬာဘာသ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo courtesy of vimutti.blogspot.com) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

၂၀၀၇ ခု စက္တင္ဘာဆႎၬဴပပဲၾေတၾအတၾင္း ဦးေဆာင္ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု ေခၝင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္တပၝးဴဖစ္တဲ့ အရႀင္ ဂမႝီရကုိ ပုဒ္မ ၁၇ မဵဥ္းေစာင္း (၁) နဲႛ တရားစဲၾဆုိ ႟ုံးတင္ေတာ့မယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

အင္စိန္ေထာင္မႀာ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားတဲ့ အရႀင္ ဂမႝီရကုိ တရားမဝင္ အဖဲၾႚအစည္းမဵားနဲႛ ဆက္သၾယ္မႁ ပုဒ္မ ၁၇ မဵဥ္းေစာင္း (၁)နဲႛ တရားစဲၾဆုိ႓ပီး ႟ုံးထုတ္ေတာ့မႀာ ဴဖစ္သလုိ၊ အစ္ကုိ ဴဖစ္သူ ေပၝက္႓မိႂႚနယ္ အတၾင္းေရးမႀႃး ကုိေအာင္ေကဵာ္ေကဵာ္ကုိလည္း ၁၇ မဵဥ္းေစာင္း (၁) နဲႛ ပဲ တရားစဲၾဆုိထားတယ္လုိႛ သိရႀိရပၝတယ္။

အရႀင္ဂမႝီရကုိ အခုလုိ ၁၇ (၁) နဲႛ တရားစဲၾဆုိ ထားေဳကာင္း အလုံ႓မိႂႚနယ္ တရား႟ုံးကေန အေဳကာင္းဳကားခဲ့႓ပီး၊ လာမဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႛမႀာ တရား႟ုံးထုတ္မယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

အရႀင္ ဂမႝီရကုိ အင္းစိန္ သီးသန္ႛေဆာင္မႀာ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထား႓ပီး၊ အစ္ကုိဴဖစ္သူ ကုိေအာင္ေကဵာ္ေကဵာ္ကိုေတာ့၊ အင္းစိန္ အေဆာင္ ၃ ၊ အခန္း ၁၂ မႀာ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာသံဃ ဆႎၬဴပပဲၾနဲႛ ပတၨနိကုဇၦနကံေဆာင္ သပိတ္ေမႀာက္ပဲၾမႀာ အရႀင္ ဂမႝီရဟာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္တပၝးအေနနဲႛ ပၝဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး၊ သူႛကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေနႛမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾက ဖမ္းဆီးမိခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အရႀင္ ဂမႝီရနဲႛ ကိုေအာင္ေကဵာ္ေကဵာ္တုိႛအမႁကုိ ဥပေဒ အကဵိႂးေဆာင္ေတၾအဴဖစ္ လုိက္ပၝလုပ္ေဆာင္ေပးဖုိႛ မိသားစု အေနနဲႛ ေရႀႚေနေတၾနဲႛ လုိက္လံေဆၾးေႎၾးလဵက္ရႀိေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

အရႀင္ဂမႝီရနဲႛ အစ္ကုိဴဖစ္သူ ကုိေအာင္ေကဵာ္ေကဵာ္တုိႛ ႎႀစ္ဦးလုံး စိတ္ဓာတ္ ခုိင္မာလဵက္ ရႀိေနေဳကာင္းနဲႛ၊ အရႀင္ဂမႝီရဟာ သိကၡာမခဵပဲ ရဟန္းအဴဖစ္ ဆက္လက္ ခံယူထား႓ပီး၊ ေထာင္ဝတ္စုံ လုံခဵည္ကုိ သင္းပုိင္ဝတ္သလုိ ဝတ္ဆင္ထားေဳကာင္း သိရႀိရပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔