ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းကို လူထုဆႎၬဴပပၾဲဴဖင့္ တုန္ႛဴပန္မည္

2007-08-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ကိုထင္ေကဵာ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖၾဲႚ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၂ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ သိမ္႒ကီးေဈးအနီးတၾင္ ဆႎၬဴပပၾဲ ဆင္ႎၿဲေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ 'ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး' ပိုစတာ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အလယ္မႀလူမႀာ ကိုထင္ေကဵာ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးအေနနဲႛ ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾကုိ တပတ္အတၾင္း ဴပန္မ႟ုပ္သိမ္းေပးဘူးဆုိရင္ လူထုဆႎၬဴပပၾဲေတၾကုိ စည္း႟ုံးလႁံေဆာ္သၾားမယ္လုိႛ ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး ဆႎၬဴပသူေတၾက ေဴပာေဳကာင္း သတင္းကုိ RFA က မေနႛက ထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီးပၝ႓ပီ။ ခုေတာ့ အဲဒီအဖၾဲႚကပဲ ဳသဂုတ္လ ၁၇ရက္ ဒီကေနႛ ရက္စၾဲနဲႛ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴပည္သူႛ ဖၾံ႓ဖႂိးတုိးတက္ေရး လုိလားသူမဵားအဖၾဲႚရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္း မတရားတုိးဴမၟင့္တဲ့ အမိန္ႛကုိ ဳသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေနႛ ေနာက္ဆုံးထား႓ပီး ခ႗င္းခဵက္မရႀိ ဴပန္႟ုပ္သိမ္းေပးဖုိႛ စစ္အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။ မ႟ုပ္သိမ္းဘူးဆုိရင္ ႒သဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေနႛမႀာ ဴပည္လုံးက႗တ္ ဆႎၬဴပပၾဲ႒ကီးကုိ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ မပဵက္မကၾက္ တုိက္ပၾဲဝင္သၾားမယ္လုိႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

သူတုိႛအေနနဲႛ ဒီလုိလုပ္ရတာဟာလည္း ဴပည္သူတရပ္လုံးရဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ တကမၲာလုံးက မဵက္ဝၝးထင္ထင္ ဴမင္ေတၾႚႎုိင္ေအာင္ ဆႎၬဴပပၾဲဆင္ႎၿဲရတာလုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴပည္သူႛဖၾံ႓ဖႂိးတုိးတက္ေရး လုိလားသူမဵား အဖၾဲႚက ဳသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ ရက္စၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ဒီအဖၾဲႚဟာ အရင္ကလည္း သိမ္႒ကီးေစဵးနဲႛ သဃႆန္းက႗န္း စံဴပေစဵးေရႀႚေတၾမႀာ ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး ဆႎၬဴပခဲ့ဖူးသူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္္။ အဖၾဲႚကုိ ေခၝင္းေဆာင္သူတဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိထင္ေကဵာ္ဆုိရင္ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ မဳကာခဏဆင္ႎၿဲလုိႛ ဒီႎႀစ္အတၾင္းမႀာပဲ အနည္းဆုံး ၅ ႒ကိမ္ေလာက္ ေခၞယူ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူပၝ။

ဒၝေဳကာင့္ ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္ပၝ ဴပည္လုံးက႗တ္လူထုဆႎၬဴပပဲၾ႒ကီး ကဵင္းပဦးမယ္ဆုိတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ကုိထင္ေကဵာ္ကုိ လၾန္ခဲ့တဲ့ နာရီပုိင္းက RFA မႀ ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔