ဒုတိယ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးမောင်အေး အ္ဋိံိယိံိုင်ငံကိုသြားရောက်ရန်ရြိ


2008-03-30
Share

ူမန်မာ စစ်အစိုးရ၏ ဒုတိယ အာဏာအရြိဆုံး ဒုတိယ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး မောင်အေး။ (Photo: AFP)

ူမန်မာစစ်အစိုးရ ဒုတိယခေၝင်းဆောင် ဒုတိယ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး မောင်အေးဟာ လာမယ့် ဧ္ဘပီလဆန်းမြာ အ္ဋိံိယိံိုင်ငံကို လာရောက်္ဘပီး စီးပြားရေးကိင်္စ သဘောတူစာခဵြပ်တေကြို လက်မြတ်ရေးထိုးမယ်လိုႛ အ္ဋိံိယအစိုးရ အရာရြိတဦးက ေူပာလိုက်ပၝတယ်။

အ္ဋိံိယိံိုင်ငံ ဒုတိယသမ္ထတ မင်္စတာ မိုဟာမက် ဟာမစ်အန်ဆာရီရဲႚ ဖိတ်ုကားခဵက်အရ ူမန်မာစစ်အစိုးရ ဒုတိယဥက္ကဌ ဒုတိယ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး မောင်အေးနဲႚ ဇနီးဟာ မုကာခင်ကာလအတြင်း အ္ဋိံိယိံိုင်ငံကို ခဵစ်ုကည်ရေးခရီး သြားရောက်မြာူဖစ်ေုကာင်း စစ်အစိုးရပိုင် ူမန်မာ့အလင်း သတင်းစာက ဒီကနေႚ အတည်ူပြ ဖေၞူပလိုက်ပၝတယ်။ သြားမယ့်နေႛရက် ကိုတော့ အတိအကဵ ဖေၞူပမထားပၝဘူး။ ဒၝပေမယ့် အ္ဋိံိယ အစိုးရအရာရြိတယောက်ကတော့ ဒုတိယ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး မောင်အေးဟာ ဧ္ဘပီလ ၄ ရက်နေႚမြာ လာမြာူဖစ်္ဘပီး သုံးရက်ုကာခရီးူဖစ်တယ်လိုႛ ဒီလအစောပိုင်းက ေူပာခဲ့ပၝတယ်။ သူႚရဲႚ ခရီးစဉ်မြာ စီးပြားရေး၊ လုံူခံြရေးနဲႚ စြမ်းအင်ကိင်္စတြေ ပၝဝင်တယ်လိုႚလည်း သိရပၝတယ်။ ဒီကိင်္စနဲႚပတ်သက်္ဘပီး အဝေးရောက် ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရဝန်ဋ္ဌကီး ဒေၝက်တာတင့်ဆေကြ အခုလိုေူပာပၝတယ်။

ဒေၝက်တာတင့်ဆြေ။ ။ "အ္ဋိံိယ သတင်းလောကမြာ ထုတ်ူပန်ထားတဲ့သတင်းတေအြရ ဆိုရင်တော့ အဓိက ကုလားတန်ူမစ်ဝြမ်းသြားလာရေး စီမံခဵက်ကိင်္စကို ဒုတိယ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး မောင်အေး လာတဲ့အခၝမြာ အဆုံးသတ်မယ်၊ အကူအညီတေကြိုလည်း အဲဒီအခဵိန်မြာ စ ပေးမယ်ပေၝ့၊ အမေရိကန်ဒေၞလာ သန်း ၁၃၀ လောက်ရြိတယ်၊ အဲဒၝတြေပေးမယ်လိုႛေူပာပၝတယ်။ တနည်းအားူဖင့် ူမန်မာူပည်ရဲႛ သြားရေးလာရေးကိင်္စ ဖြံႛ္ဘဖိြးရေးကို ကူညီမဲ့ကိင်္စကို အဆုံးသတ် သဘောတူညီခဵက်စာခဵြပ် ခဵြပ်ဖိုႛလိုႛ ကဵနော်တိုႛနားလည်ပၝတယ်။"

ူမန်မာနဲႛ အ္ဋိံိယ အခုလို ိံြစိံိုင်ငံ ခရီးသြားလာရေးဆောင်ရြက်ုကတာဟာ ိံြစိံိုင်ငံလုံးအတြက် အကဵိြးရြိတယ် ဆိုရပေမယ့် အ္ဋိံိယဖက်က ပို္ဘပီးူဖစ်ခဵင်နေတဲ့အေုကာင်း ဒေၝက်တာတင့်ဆေကြ ေူပာပၝတယ်။

ဒေၝက်တာတင့်ဆြေ။ ။ "အ္ဋိံိယက ဒၝကိုပို္ဘပီးူဖစ်ခဵင်လြန်းနေတယ်လိုႛ ကဵနော်တိုႛ သဘောပေၝက်တယ်၊ ဘာေုကာင့်လည်းဆိုတော့ အ္ဋိံိယရဲႛ အရြေႛေူမာက်ဒေသတေဟြာ ူပည်မဋ္ဌကီးနဲႛစာရင် ဖြံႛ္ဘဖိြးရေးမြာ အင်မတန်မြ နောက်ကဵတယ်၊ နောက်ကဵတဲ့ အေုကာင်းရင်းကလည်း ကူးသန်းသြားလာရေးနဲႛ ပတ်ဝန်းကဵင် ဆက်ဆံရေးကိင်္စတြေ ေုကာင့်ပေၝ့လေ၊ ထြက်ပေၝက်ကလည်း အ္ဋိံိယူပည်မဋ္ဌကီး္ဘပီးရင် ူမန်မာိံိုင်ငံပဲရြိတယ်၊ ဒၝေုကာင့် ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႚ ကူးသန်းသြားလာရေး တိုးခဵဲႚလိုႛရြိရင် သူႚရဲႚ အရြေႚေူမာက်ူပည်နယ်တေပြၝ ဖြံႚ္ဘဖိြးတိုးတက်မြ ကောင်းလာစရာ အေုကာင်းရြိတယ်ဆို္ဘပီးတော့ အ္ဋိံိယက စဉ်းစားနေတာုကာလ္ဘြပီ အခုမြူဖစ်လာတာပၝ။ အ္ဋိံိယက ပို္ဘပီးတော့ ရခဵင်၊ လုပ်ခဵင်တဲ့ အနေအထားရြိပၝတယ်။"

ဒၝပေမဲ့ ူမန်မာစစ်အစိုးရနဲႚ စီးပြားရေးဆက်ဆံရာမြာ အ္ဋိံိယဟာ အခဵိန်ရြေးမြားခဲ့တယ်လိုႛ ဒေၝက်တာတင့်ဆေကြ ူမင်ပၝတယ်။ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ိံြစ် စက်တင်ဘာလ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ သံဃာတော်တြေ ဦးဆောင်တဲ့ လူထုလြပ်ရြားမဋ္ဌြကီး ူဖစ်ပေၞနေစဉ်အတြင်း ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ သဘာဝဓၝတ်ငြေႚ ရြာဖေထြုတ်ယူဖိုႚ ဒေၞလာသန်း၁၅၀ ရင်းိံြီးူမြြပိံြံဖိုႚ အ္ဋိံိယစြမ်းအင်ဝန်ဋ္ဌကီး လာရောက်ခဲ့ပၝတယ်။ ္ဘပီးတော့ ဒီပဲရင်းလူသတ်ပြဲမြာ အဓိကတာဝန်ရြိသူလိုႚ အမဵားက ယုံုကည်နေုကတဲ့ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်ဗိုလ်ခဵြပ်စိုးဝင်းရဲႚ အသုဘကို ကက်ဘိနက်အဆင့်ရြိတဲ့ ဝန်ဋ္ဌကီးတဦးကို အ္ဋိံိယအစိုးရက စေလြတ်ခဲ့ပၝတယ်။ အခုလည်း အ္ဋိံိယအစိုးရဟာ အခဵိန်ရြေးမြားူပန်္ဘပီလိုႚ ဒေၝက်တာတင့်ဆေကြ အခုလိုေူပာပၝတယ်။

ဒေၝက်တာတင့်ဆြေ။ ။ "အခုလည်းပဲ ူမန်မာမြာ သိပ်အရေးဋ္ဌကီးနေတဲ့ကာလမဵိြးမြာ အ္ဋိံိယ အိမ်နီးူခင်း ိံိုင်ငံဋ္ဌကီးကန္ဘေပီးတော့ ူမန်မာူပည်ရဲႚ ဒုတိယအဋ္ဌကီးဆုံးကို ကော်ဇောနီခင်းတယ်၊ ဒၝတြေုကည့်လိုႚရြိရင် အ္ဋိံိယဟာ အခဵိန်ရြေးမြားတယ်၊ ဘာလိုႚမြားသလဲဆိုတော့ ဒီသတင်းတေဟြာ ူမန်မာလူထုဖက်က ုကည့်လိုႚရြိရင် မြားယြင်းတဲ့ သတင်းစကားကို အ္ဋိံိယက ပေးရာရောက်တဲ့အတြက် အ္ဋိံိယက အခဵိန်ရြေးမြားတယ်လိုႚူမင်ပၝတယ်။ တနည်းအားူဖင့် အ္ဋိံိယဟာ ူမန်မာူပည်မြာ ဘာူဖစ်နေနေ ဘယ်လိုလူထုအခက်အခဲ ူဖစ်နေနေ သူလုပ်ခဵင်တဲ့သူႚရဲႚ ကိုယ်ကဵိြးစီးပြားကိုသာလ္တွင် တစိုက်မတ်မတ် ုကည့်လြန်းတယ်လိုႚ လူထုကသမိုင်းမြာ ူမင်သြားမဲ့အနေအထားကို အ္ဋိံိယက ဖန်တီးလိုက်တယ်လိုႚ ကဵနော်တိုႚူမင်ပၝတယ်။"

အ္ဋိံိယိံိုင်ငံအေူခစိုက် အဝေးရောက်ညြန်ႛပေၝင်းအစိုးရဝန်ဋ္ဌကီး ဒေၝက်တာတင့်ဆြေူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့