ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီကူညီေပးရန္ သံဃာ့အဖၾဲႚအစည္းမႀ ေမတၨာရပ္ခံ

2007-10-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_un_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းမႀ သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုက ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီ အကူအညီ ေတာင္းခံသကဲ့သိုႛ ဴမန္မာ၊ သီရိလကႆာႎႀင့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံမဵားမႀ သံဃာမဵားကလည္း ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္ေနႛက သီရိလကႆာႎိုင္ငံ ကိုလံဘို႓မိႂႚရႀိ ကုလသမဂၢ႟ံုး ေရႀႚတၾင္ ကုလသမဂၢ၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံ သံဃာေတၾနဲႛ သီလရႀင္ေတၾကုိ ICRC ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီ အဖဲၾႚ႒ကီးမႀ သၾားေရာက္ေတၾႚဆုံ အကူအညီေပးဖုိႛ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု႒ကီးမႀ ဒီကေနႛ စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႛမႀာ ေမတၨာရပ္ခံ ပန္ဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ဒီပန္ဳကားခဵက္မႀာ ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖဲၾႚ႒ကီးအား သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုမႀ အထူးေမတၨာရပ္ခံ ပန္ဳကားခဵက္လုိႛ ေခၝင္းစဥ္တပ္ ေရးသားထားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတၾက သံဃာေတၾရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပ ခဵီတက္တာေတၾကုိ အဳကမ္းဖက္ သတ္ဴဖတ္ ႓ဖိႂခဲၾေဳကာင္း အစခဵီ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊ ေဳကညာခဵက္ပၝ အခဵက္အလက္ေတၾကုိေတာ့ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု ဦးေဆာင္ ရဟန္းေတာ္က ဖတ္ဴပပၝတယ္။

ေထာင္နဲႛခဵီတဲ့ ရဟန္းသံဃာမဵား၊ သီလရႀင္မဵား အဖမ္းဆီးခံေနဳကရ႓ပီး ပတၨနိကုဇၦနကံေဆာင္ ေနဳကတဲ့အတၾက္ အာဏာပိုင္မဵားဆီက ဆၾမ္းကို မစားပဲ သပိတ္ေမႀာက္ေနဳကတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ သံဃာမဵားနဲႛ သီလရႀင္မဵားရဲ့ အေဴခအေနဟာ အလၾန္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေန႓ပီ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ အဴမန္ဆံုး ဳကားဝင္ ေဴဖရႀင္းေပးပၝရန္ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုအဖၾဲႚက အႎူးအႌၾတ္ အထူး ေမတၨာရပ္ခံအပ္ပၝသည္လိုႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အဖမ္းဆီးခံ သံဃာေတၾနဲႛ သီလရႀင္ေတၾအတၾက္ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု႒ကီးမႀ ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖဲၾႚ႒ကီးကိုိ ေမတၨာရပ္ခံ ပန္ဳကားခဲ့တာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ကအထိ ရန္ကုန္ အင္းစိန္GTI ေကဵာင္းအတၾင္း သံဃာနဲႛ သီလရႀင္ အပၝး ၇၀၀ ေလာက္ကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေဳကာင္းနဲႛ ဒီသံဃာနဲႛ သီလရႀင္ေတၾက ပတၨနိကုဇနကံေဆာင္ထားတာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾရဲ့ ဆၾမ္းကုိ ဘုန္းမေပးဘူးဆိုတဲ့အေဳကာင္း သတင္းထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ည ၉နာရီမႀ မနက္ ၅နာရီအထိ ညမထၾက္ရ အမိန္ႛထုတ္ထားတဲ့အဴပင္ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾကို လံုဴခံႂေရးတပ္ေတၾ ပိတ္ဆိုႛထားလိုႚ မႎၩေလး႓မိႂႚမႀာ သံဃာမဵား ဆၾမ္းအခက္အခဲဴဖစ္ေနတဲ့အေဳကာင္း သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုမႀ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးဂမႝီရကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုညိႂက ေလ႖ာက္ထား ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔