မဂၢင္ေကဵာင္းမႀသံဃာမဵား အဓမၳႎႀင္ခဵခံရ

2007-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monastery_demaged_200px.jpg
ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္း႓ဖိႂခၾဲ႓ပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛတၾင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းအခဵိႂႚကို လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵားက အတင္းဝင္ေရာက္ စီးနင္း ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ေကဵာင္းတခု၏ အပဵက္အစီးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ရန္ကုန္ သကႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္အတၾင္း မဂၢင္ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းက သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ေမတၨာရပ္ခံ ေတာင္းပန္ေနတဲ့ဳကားကပဲ စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾက ႎိုဝင္ဘာ ၂၉ရက္ ဒီေနႛညေန ၄ နာရီမႀာ ေကဵာင္းေပၞက အတင္းႎႀင္ခဵခဲ့႓ပီး ေကဵာင္းကုိ ခဵိပ္္ပိတ္ လုိက္႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီကေနႛမနက္ ၈ နာရီေလာက္ကတည္းက အာဏာပုိင္ေတၾကလာေရာက္႓ပီး ညေန ၄ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား႓ပီး ေကဵာင္းကေန ဆင္းေပးဖုိႛ လာေရာက္ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ေကဵာင္းမႀာရႀိတဲ့ ဆရာေတာ္႒ကီးက အခုလုိ ေကဵာင္းကေန ဆင္းေပးဖုိႛ ေဴပာတယ္ဆုိရင္လည္း ဘယ္သူႛအမိန္ႛနဲႛ ဆင္းခုိင္းတာလဲ၊ အမိန္ႛစာ စာ႟ၾက္စာတမ္းေပးပၝလုိႛ ေဴပာတာကုိလည္း ဘာစာ႟ၾက္စာတမ္းမႀ မေပးႎုိင္ဘူးလုိႛ ေဴပာဆုိခဲ့ေဳကာင္း မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ေကဵာင္းမႀာရႀိတဲ့သံဃာေတာ္ေတၾအေနနဲႛ ႟ုတ္တရက္ ႎႀင္ခဵတာဴဖစ္တဲ့အတၾက္ သၾားစရာေနစရာ အခက္အခဲရႀိတာေဳကာင့္ လုိအပ္တာ စီစဥ္ဖုိႛ ေနာက္ထပ္ ရက္အနည္းငယ္တုိးေပးဖုိႛ ေဴပာဆုိတာကုိလည္း အာဏာပုိင္ေတၾက ဴငင္းဆန္ခဲ့႓ပီး ညေန ၄ နာရီမႀာ ေကဵာင္းကေနထၾက္ေပးဖုိႛသာ ေဴပာဆုိခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဒီကေနႛညေန ၅ နာရီေကဵာ္ေလာက္အထိ လမ္းေပးမႀာပဲ ပစၤည္းေတၾ စုပုံ႓ပီး ဆရာေတာ္႒ကီးနဲႛကုိရင္ေလးေတၾကုိ ေတၾႚဴမင္ခဲ့ရတယ္လိုႛ ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ေကဵာင္းကုိ ဝင္ေရာက္႓ပီး သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ေမာင္းႎႀင္ခဵစဥ္မႀာ ေကဵာင္းတၾင္း ဆရာေတာ္႒ကီးတပၝး နဲႛ တဴခား သံဃာငယ္ ၆ ပၝး ရႀိေနခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ မဂၢင္ ေကဵာင္းကုိ မီႀခုိ႓ပီး ေဆးဝၝးကုသမႁ၊ ေစာင့္ေရႀာက္မႁခံယူေနရတဲ့ ေရာဂၝေဝဒနာသည္ တခဵိႂႚလည္း ရႀိေနခဲ့ပၝတယ္။

မဂၢင္ေကဵာင္းဟာ မဴဖႃဴဖႃသင္းဦးေဆာင္တဲ့ ေအအုိင္ဒီအက္ ေရာဂၝသည္ ေစာင့္ေရႀာက္ေရးလုပ္ငန္းေတၾကုိ အဓိကကူညီေပးေနတဲ့ေကဵာင္းဴဖစ္ပၝတယ္။ ေကဵာင္းရဲ့ဆရာေတာ္ ဦးအိႎၬက ကုိလည္း ႓ပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလအတၾင္း က စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾကဖမ္းဆီးသၾားခဲ့႓ပီး အခုအခၝ အင္းစိန္အကဵဥ္း ေထာင္မႀာခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားပၝတယ္။

အဓမၳႎႀင္ခဵ ခဵိပ္ပိတ္ခံရတဲ့ မဂၢင္ေကဵာင္းက သံဃာတပၝးက RFAကို ဴဖစ္ပဵက္ပံု အေဴခအေန ေဴပာဴပတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔