ေသဆံုးဒဏ္ရာရဖမ္းဆီးခံသံဃာ စာရင္းဴပႂစု

2007-10-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monk_injured_150px.jpg
သံဃာႎႀင့္ လူထုဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းစဥ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ေနႛက ဦးေခၝင္းတၾင္ ဒဏ္ရာရရႀိလာေသာ သံဃာတပၝးကို ေဆးကုသေပးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ေတၾအတၾင္း ရန္ကုန္နဲႛတကၾ ႓မိႂႚ႒ကီးေတၾမႀာဴဖစ္္ခဲ့တဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾ ႓ဖိႂခၾင္းတဲ့ေနရာမႀာ သံဃာ ဘယ္ေလာက္အထိ အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္၊ ပဵံလၾန္ခဲ့ရတယ္ဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုက စာရင္းဴပႂစုေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုက ဴပႂစုေနတဲ့ စာရင္းေတၾအရ အဖမ္းခံရတဲ့ သံဃာ ေထာင္ဂဏန္း အထိရႀိ႓ပီး ပဵံလၾန္တဲ့ သံဃာ ရာဂဏန္း အထိ ဴဖစ္ႎိုင္ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ အခုဴပႂစုေနတဲ့ စာရင္းေတၾ ခိုင္မာမႁရႀိဖိုႛအတၾက္ ဓာတ္ပုံသက္ေသ၊ မဵက္ဴမင္သက္ေတၾရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္ေတၾကိုလည္း စုေဆာင္းေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာတႎုိ္င္ငံလံုး ဝင္ေရာက္စီးနင္းခံရတဲ့ ဘုန္ေးတာ္႒ကိီးေကဵာင္း ၃၇ေကဵာင္းရႀိတယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။ အဲဒီ ဘုန္း႒ကိီးေကဵာင္းေတၾထဲမႀာ အမဵားဆံုးကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းနဲႛ ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္းက ဘုန္း႒ကိီးေကဵာင္းေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

စစ္အစိုးရကေတာ့ ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့တဲ့ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း ဘယ္ေလာက္ရႀိတယ္ဆိုတာ ထုတ္ဴပန္ ေဳကညာဴခင္း မရႀိေပမဲ့ ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ ရဟန္းနဲႛ ဴပည္သူ ၂၀၀၀ေကဵာ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ တကယ္တမ္းအဖမ္းခံရတဲ့ အေရအတၾက္ဟာ အစိုးရထုတ္ဴပန္တဲ့ စာရင္းထက္ ၃ဆကေန ၅ဆေလာက္ အထိရႀိႎိုင္တယ္လိုႛ သံုးသပ္သူေတၾက ယူဆေနဳကပၝတယ္။

သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုအေနနဲႛ ခုလို စာရင္းဴပႂစုဴခင္းလုပ္ငန္းေတၾကို အဖၾဲႚတဖၾဲႚ သီးဴခားဖၾဲႚစည္း႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရရႀိလာတဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾကို အစီရင္ခံစာတခုအေနနဲႛ ဴပႂစု႓ပီး ကမႝာကို တင္ဴပမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး အစီရင္ခံစာဴပႂစုေနတဲ့ သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုက ဦးေမတၨာနႎၬကို RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေလ႖ာက္ထားေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔