စက္မူ (၁) ဝန္႒ကီး၏အလႀႃကို ေကဵာက္ပန္းေတာင္း သံဃာမဵား လက္မခံ

2007-12-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

alm_bowl_200px.jpg
စစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားေဳကာင့္ စက္တင္ဘာအတၾင္းက သံဃာမဵား ပတၨနိကုဇၦန ကံေဆာင္ သပိတ္ေမႀာက္သည့္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ သပိတ္ကို ေမႀာက္၍ ကိုင္ေဆာင္ ခဵီတက္လာေသာ သံဃာတပၝး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့ အဂႆၝေနႛ ဒီဇင္ဘာလ၄ရက္ေနႛက ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚ ေအာင္မဂႆလာ ရပ္ကၾက္ရႀိ စိတၨပၝလဂူေကဵာင္းကို ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းနဲႛ အဖၾဲႚ လာ႓ပီးဆၾမ္းကပ္တာကို ေကဵာင္းမႀာရႀိတဲ့ သံဃာအမဵားစုက လက္မခံပဲ ေနဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီေနႛက ေကဵာင္းမႀာရႀိတဲ့သံဃာေတာ္ အပၝး၁၀၀ေကဵာ္ဟာ နံနက္ပိုင္း ရပ္ကၾက္အတၾင္း ဆၾမ္းခံထၾက္သၾားတာကေန ေကဵာင္းကို ဴပန္မလာပဲ တဴခားေနရာကိုသၾား႓ပီး ေရႀာင္ေနတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေကဵာင္းရႀိ သံဃာေတၾက မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

ဆၾမ္းကပ္ခဵိန္မႀာ ေကဵာင္းမႀာ ေကဵာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးလာဘနဲႛ စာခဵဆရာေတာ္တခဵိႂႚ စုစုေပၝင္း သံဃာ ၁၅ပၝးေလာက္ပဲ ဆၾမ္းဘုန္းေပးဳကတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚမႀာ စာသင္တိုက္နဲႛ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းေပၝင္း ၄၁ေကဵာင္းရႀိ႓ပီး စာသင္သား သံဃာ အပၝး ၁၀၀၀ေကဵာ္သီတင္းသံုးေနထိုင္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚမႀာ သံဃာေတၾဦးေဆာင္း႓ပီး ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းပၾဲေတၾကို ႓မိႂႚလံုးက႗တ္ ဴပႂလုပ္ခဲ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဒီသတင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚကို ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔