မႎၩေလးစာသင္တိုက္မဵားမႀ စာေမးပၾဲဝင္မည့္သံဃာအပၝးေရ အထူးေလဵာ့ပၝး

2007-12-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_eating_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ စာသင္တိုက္႒ကီးတခုတၾင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္ေနႛက သံဃာမဵား ေနႛဆၾမ္းစားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ သံဃာ့ကံေဆာင္သပိတ္ ေပၞေပၝက္႓ပီးေနာက္ပိုင္းမႀာ မႎၩေလးတိုင္း စာသင္ေကဵာင္းတခဵႂိႚက သံဃာေတာ္အမဵားစုဟာ ပထမဴပန္စာေမးပၾဲကို ေဴဖဆိုမဲ့အစီအစဥ္ မရႀိဳကဘူးလိုႛ မႎၩေလး သံဃာ့သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာဳကပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ႎိုင္ငံေတာ္ ပရိယတၨိ သာသနာတကၠသိုလ္မႀာလည္း စာသင္သား သံဃာဦးေရကို ေလ႖ာ့ခဵမဲ့စီမံခဵက္ေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ RFAက စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ � ႎႀစ္စဥ္ ႎိုင္ငံေတာ္က ဦးစီးကဵင္းပတဲ့ ပၝဠိပထမဴပန္ စာေမးပၾဲေတၾကို သံဃာအမဵားစုက ေဴဖဆိုလိုစိတ္ မရႀိဳကသလို မဳကာမီလပိုင္းေတၾမႀာ ကဵင္းပမဲ့ ပထမဴပန္စာေမးပၾဲကို မႎၩေလး မဟာဂႎၭာ႟ုံ စာသင္တုိက္အေနနဲႛ သူတိုႛေကဵာင္းက သံဃာေတာ္ ၈၀ ရာခုိင္ႎႁန္းေလာက္ဟာ ေဴဖဆိုဳကမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ သံဃာေတာ္တပၝးကေန မိန္ႛဳကားပၝတယ္။ သံဃာေတာ္ ၂၀ ရာခိုင္ႎႁန္းကေတာ့ အမဵားေဴဖရင္ လုိက္ေဴဖမယ္ဆိုတဲ့ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မဵႂိးရႀိေပမဲ့ သံဃာအမဵားစုကေတာ့ စက္တင္ဘာလ လႁပ္ရႀားမႁမႀာ နအဖရဲ့ အဳကမ္းဖက္မႁကို ေကဵနပ္မႁမရႀိတာေဳကာင့္ စာေမးပၾဲေဴဖဖိုႛ ဆႎၬမရႀိဳကဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အလားတူပဲ မႎၩေလး မစိုးရိမ္ေကဵာင္းတိုက္နဲႛ ဴမေတာင္ေကဵာင္းတိုက္က သံဃာေတာ္အမဵားစုလည္း စာေမးပၾဲကို ေဴဖမဲ့အစီအစဥ္ မရႀိဳကဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

အခုလို ပထမဴပန္စာေမးပၾဲကို ေဴဖဆိုတဲ့သံဃာဦးေရ နည္းသၾားတာဟာ စက္တင္ဘာ သံဃအေရးအခင္းအ႓ပီး သံဃာေတာ္အမဵားအဴပား ေနရပ္ဴပန္ပိုႛခံရတာကတေဳကာင္း၊ စာသင္ သံဃာေတာ္ေတၾကိုယ္ႎႁိက္က စာေမးပၾဲကို ဝင္ေရာက္ေဴဖဆိုဖိုႛ စိတ္အားထက္သန္မႁ မရႀိတာကလည္း အေဳကာင္းခဵက္တခုဴဖစ္တယ္လိုႛ မႎၩေလးသံဃာေတာ္တပၝးက မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

လာမဲ့ႎႀစ္ကစ႓ပီး ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလးမႀာရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံေတာ္ ပရိယတၨိ သာသနာ့ တကၠသိုလ္မႀာလည္း စာသင္သံဃာေတာ္ဦးေရကို ေလ႖ာ့ခဵမဲ့စီမံခဵက္ ရႀိေန႓ပီး အနည္းဆုံး အပၝး ၄၀၀ ကေန ၅၀၀ အထိပဲ လက္ခံမယ္လိုႛ သာသနာ့တကၠသိုလ္ သတင္းရပ္ကၾက္ကတဆင့္ စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ ခၝတုိင္းႎႀစ္ေတၾမႀာေတာ့ စာသင္သားသံဃာေတာ္ဦးေရ ၇၀၀ ကေန ၈၀၀ အထိ လက္ခံေလ့ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ပၝဠိတကၠသိုလ္ မဟာဝိဇၦာတန္း တက္ေရာက္သင္ဳကားမဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾကိုလည္း အရင္ကလို အေဆာင္ေနခၾင့္ မေပးေတာ့ပၝဘူး။ ပုံမႀန္အတုိင္းဆိုရင္ ၃ ႎႀစ္ တက္ရမဲ့ မဟာဝိဇၦာတန္းကို တႎႀစ္ခၾဲအထိ အေဆာင္ေနခၾင့္ေပး႓ပီး ကဵန္တဲ့တႎႀစ္ခၾဲကိုေတာ့ သံဃာေတာ္ေတၾက ဴပင္ပအေဆာင္ေတၾမႀာ သီတင္းသုံးေနထိုင္႓ပီး ပညာသင္ဳကားရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔