အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုသိုႛ ကရင္ဒုကၡသည္မဵား ထပ္ေရာက္ဦးမည္

2006-11-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အေမရိကန္ႎုိင္ငံ နယူးေယာက္ဴပည္နယ္ထဲက ယူတီကာ႓မိႂႚကုိ ေရႀႚလာမယ့္လအတၾင္း ကရင္ဒုကၡသည္ ၃၀၀ ေလာက္ ေနာက္ထပ္ ေရာက္ရႀိလာေတာ့မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဒသဆုိင္ရာ ဒုကၡသည္ကူညီေရး အဖဲၾႚက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရႀႚဴခမ္းက ဴပည္တၾင္းစစ္ဒဏ္ေဳကာင့္ထၾက္ေဴပးလာရတဲ့ ကရင္ဒုကၡသည္ ၃၀၀ နီးပၝးေလာက္ မဳကာမီေရာက္ရႀိလာေတာ့မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဒသဆုိင္ရာ ဒုကၡသည္ကူညီေရးဌာနရဲ့ အ႒ကီးအကဲ မစၤတာ ပီတာ ဗုိဂဵီလာက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

အေမရိကန္ႎိုင္ငံမႀာ ယူတီကာ႓မိႂႚဟာ ကရင္လူဦးေရ ဒုတိယအမဵားဆုံးရႀိတဲ့ ႓မိႂႚဴဖစ္ပၝတယ္။

အရင္က ကရင္ဒုကၡသည္ ၃၅၀ ေလာက္ေနထုိင္လဵက္ရႀိတာကုိ တဴခား႓မိႂႚေတၾဴဖစ္တဲ့ စိန္ႛလူးဝစ္၊ မစ္ရႀီဂန္စတဲ့ ႓မိႂႚေတၾကေန ေနာက္ထပ္ ၂၀၀ေကဵာ္လာတဲ့အတၾက္ ၅၀၀ ေကဵာ္ရႀိေနပၝတယ္။ ေနာက္ထပ္ နယ္စပ္ကေန ၃၀၀ ေကဵာ္ ထပ္မံေရာက္ရႀိလာရင္ ယူတီကာမႀာ ရႀိတဲ့ ကရင္ဒုကၡသည္ ဦးေရဟာ ၉၀၀ေကဵာ္သၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ယူတီကာမႀာရႀိတဲ့လူဦးေရ ၁၀ ေယာက္မႀာ ၁ ေယာက္ဟာ ဒုကၡသည္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ ရႀိတဲ့ဒုကၡသည္စခန္းေတၾမႀာ ကရင္ ဒုကၡသည္ တသိန္းခဲၾေကဵာ္ေလာက္ ေနထုိင္ေနပၝတယ္။ အဓိက ဴပည္တၾင္းစစ္ေဳကာင့္ ထၾက္ေဴပးလာခဲ့ရတာ ဴဖစ္႓ပီး တခဵိႂႚဒုကၡသည္ေတၾဟာ ဒီစခန္းေတၾမႀာ ေနထုိင္ေနတာ အႎႀစ္ ၂၀ေကဵာ္ေလာက္ ရႀိသၾား႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။

လၾန္ခဲ့တဲ ၁၀ ႎႀစ္အတၾင္း နအဖစစ္အစုိးရ တပ္ေတၾရဲ့ ထုိးစစ္ေတၾေဳကာင့္ ကရင္ဒုကၡသည္ေတၾ ပုိမုိေရာက္ရႀိလာတယ္လုိႛ ကမႝာ့ကုလသမဂၢက ေဴပာဆုိထားပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ လပုိင္းေတၾလည္း နအဖ စစ္အစုိးရ ထုိးစစ္ေတၾေဳကာင့္ ေနာက္ထပ္ကရင္ဒုကၡသည္ေတၾ ေထာင္နဲႛခဵီ႓ပီး နယ္စပ္စခန္းေတၾကုိ ထၾက္ေဴပး ေရာက္ရႀိလာခဲ့ပၝတယ္။

အခုလုိ ေနထုိင္အသက္ရႀင္ေရးအတၾက္ အခက္အခဲနဲႛ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾကုိ အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲႛ လူသားဴခင္း စာနာေထာက္ထား မႁအရ အထူးစုိးရိမ္ရတဲ့ လူေတၾအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ထားေဳကာင္းနဲႛ၊ ဒီလူေတၾအတၾက္ အေကာင္းဆုံးေဴဖရႀင္းေပးတဲ့ နည္းလမ္းဟာ လာေရာက္ အေဴခခဵေနထုိင္ေစဴခင္းပဲ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အေမရိကန္အစုိးရက သတ္မႀတ္ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔