ဴမန္မာ့အေရး အာရႀႎုိင္ငံေတၾကို အေမရိကန္ တၾန္းအားေပး

2007-11-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Silverberg_150px.jpg
ႎိုင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္းမဵားအေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မီးစၤ ခရစ္စတင္း ေဆးလ္ဗားဘာ့ဂ္္။ (Photo: RFA)

ဴမန္မာႎုိင္ငံက စစ္အာဏာရႀင္ေတၾ လူႛအခၾင့္အေရးကုိ ေလးစားလာေအာင္နဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႁေတၾ လုပ္လာေအာင္ အာရႀအိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾက ဖိအားေပးဖုိႛ အာရႀႎုိင္ငံေတၾကုိ ခရီးလႀည့္လည္ေနတဲ့ အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ခရစ္စတင္း ေဆးလ္ဗားဘာ့ဂ္က ေဆာ္ဳသလုိက္ပၝတယ္။

အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲႛ ဖိႎႀိပ္တဲ့ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾကုိ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူတာေတၾ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမႀာ သံတမန္နည္းအရ ဖိအားေပးေဆာင္႟ၾက္မႁ အပုိင္းဟာ အလၾန္ကုိ အေရး႒ကီးတယ္လုိႛ ယူဆထားေဳကာင္း၊ အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မီးစၤ ခရစ္စတင္း ေဆးလ္ဗားဘာ့ဂ္က အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ သေဘာထားကုိ ရႀင္းလင္းေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

အာရႀႎုိင္ငံေတၾအေနနဲႛ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ အီဗရာဟင္ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းေနမႁေတၾကုိ ဝုိင္းဝန္း ေထာက္ခံဳကဖုိႛကုိလည္း တုိက္တၾန္းလုိက္ပၝတယ္။

အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဟာ ထုိင္း ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန အ႓မဲတမ္းအတၾင္းဝန္ မစၤတာ ဖူတာကူ နဲႛ အာစီယံ အတၾင္းေရးမႀႃးအဴဖစ္ လဵာထားအပ္ႎႀင္းခံထားရတဲ့ ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေဟာင္း မစၤတာ စူရင္း ပစ္စူဝမ္ တုိႛကုိလည္း ႎိုဝင္ဘာ ၅ရက္ မေနႛေတၾႚဆုံခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းမႁဘယ္ေလာက္ ေအာင္ဴမင္တယ္ မေအာင္ဴမင္ဘူးဆုိတာ အခုိင္အမာထၾက္ေပၞလာတဲ့ ရလဒ္ေတၾရႀိမရႀိ ဆုိတဲ့အေပၞ၊ အေဴခခံဆုံးဴဖတ္မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛသူမကဆုိပၝတယ္၊ ဒီအေဴခခံမဲ့အခဵက္ေတၾထဲမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စစ္အစုိးရရယ္၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတၾရယ္၊ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတၾရယ္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးမႁ ဴဖစ္မဴဖစ္၊ ေနာက္တခုက ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ကိစၤ တုိးတက္မႁဘယ္ေလာက္ရႀိမရႀိ စတဲ့ ကိစၤရပ္ေတၾ အဓိကပၝဝင္မႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ကေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံမႁေတၾ အ႒ကိမ္႒ကိမ္္ လုပ္႓ပီး၊ ဘာမႀေရေရ ရာရာတုိးတက္မႁမရႀိဘူး ဆုိတဲ့ အေဴခအေနမဵိႂးကုိလည္း အေမရိကန္အစုိးရေတာ့ ေကဵနပ္မႀာမဟုတ္ဘူးလုိႛ သူမက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ Carrot and Stick ဆုေပး ဒဏ္ေပးစနစ္ကုိ ကဵင့္သုံးသၾားမယ္လုိႛလည္းေဴပာဆုိပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနမႁေတၾကုိ ကုလသမဂၢ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီ အတၾင္း ညီညီညၾတ္ညၾတ္ေထာက္ခံဘုိႛ ကိစၤဟာ အေရး႒ကီးတယ္လုိႛလဲ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤခရစ္စတင္း ေဆးလ္ဗားဘာ့ဂ္ကေဴပာပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္မဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔