ေမႀာ္ဘီတၾင္ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ထပ္ေတၾႚဴပန္ဴခင္း

2007-03-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

chicken_vendor_A_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဳကက္ဒိုင္တခုတၾင္ မတ္လ ၁၄ရက္ေနႛက ဳကက္မဵား ေရာင္းဝယ္ေနသည္ကို ေတၾႚဴမင္ရပံ ုဴဖစ္ပၝသည္။ ဳကက္ငႀက္ တုပ္ေကၾး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ လူကိုလူခဵင္း ကူးစက္ေသာ အသၾင္ ကူးေဴပာင္းသၾားမည္ကို တကမႝာလံုးက စိုးရိမ္ ေဳကာက္လန္ႛေနပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေမႀာ္ဘီ႓မိႂႚနယ္မႀာ မႀာ လူကိုကူးစက္ႎိုင္တဲ့ H5N1 အမဵိႂးအစား ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ဗိုင္းရပ္ပိုး ေနာက္ထပ္တခၝ ေတၾႚဴပန္႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။ အခုတခၝနဲႛဆိုရင္ ဒီႎႀစ္အတၾင္း ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားတာ ၅ ႒ကိမ္ရႀိသၾားပၝ႓ပီ။

၄႒ကိမ္ေဴမာက္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တာကေတာ့ အခု မတ္လထဲမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဴမာက္ဥကၠလာပနဲႛ မဂႆလာဒံု ႓မိႂႚနယ္ေတၾက ဳကက္႓ခံႎႀစ္႓ခံမႀာ ေရာဂၝပိုးေတၾႚခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလို ဟိုေနရာ သည္ေနရာေတၾမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ဴဖစ္ပၾားေနတာေဳကာင့္ H5N1 ဗိုင္းရပ္ပိုး ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ပဵံႚႎႀံႛေနတာကို တာဝန္ရႀိသူေတၾက စိုးရိမ္ေနဳကပၝတယ္။ H5N1 ဗိုင္းရပ္ပိုးဟာ အေတာ္ပဵံႚေန႓ပီလိုႛ သူတိုႛ သံသယရႀိေနေဳကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ အရာရႀိတဦးက ဆိုပၝတယ္။ စေနေနႛကေန တနလႆာေနႛအထိ ဳကက္ေကာင္ေရ ၁,၀၀၀ေကဵာ္ သုတ္သင္ခဲ့႓ပီး႓ပီလိုႛလဲ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္အတၾင္း ပထမဆံုး ေရာဂၝဴပန္စဴဖစ္ကတည္းက သုတ္သင္ခဲ့တဲ့ ဳကက္ငႀက္ေကာင္ေရ စုစုေပၝင္းအေရအတၾက္ကို အာဏာပိုင္ေတၾက မေဳကညာေသးပၝဘူး။ H5N1ဟာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ လူကို ကူးစက္တာ မေတၾႚရေသးေပမဲ့ ေရာဂၝကူးစက္ႎိုင္ေဴခ ရႀိသူေတၾကို ေစာင့္ဳကည့္ေနတယ္လိုႛ ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာန ဒုတိယ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးက ေဴပာပၝတယ္။ ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားတဲ့ေနရာေတၾက ဳကက္ငႀက္ေတၾနဲႛ ထိေတၾႚမႁရႀိတဲ့ လူေပၝင္း ၉၆၀ေလာက္ နဲႛ သူတိုႛ မိသားစုဝင္ေတၾကို ေစာင့္ဳကည့္ေနေဳကာင္း၊ အခုထိ ကူးစက္မႁမရႀိေသးေဳကာင္း သူကေဴပာပၝတယ္။

အိႎၬိယႎိုင္ငံမႀာလဲ အခိဵန္မေ႟ၾး ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္တယ္လိုႛ အစိုးရက သတိေပးလိုက္ပၝတယ္။ အိႎၬိယမႀာ ေရာဂၝပိုး ကူးစက္မႁဟာ ေ႟ၿႛေဴပာင္းငႀက္ ေတၾဆီက လာဖိုႛမဵားတာေဳကာင့္ လယ္သမားေတၾအေနနဲႛ ကိုယ့္ ဳကက္ငႀက္ေတၾကို တဴခားငႀက္ေတၾနဲႛ မထိေတၾႚရေအာင္ ကာကၾယ္ဳကဖိုႛ စိုက္ပဵိႂးေရးဝန္႒ကီးက ေဆာ္ဳသထား ပၝတယ္။ အစိုးရအေနနဲႛလဲ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾကေန ေမၾးဴမႃေရးတိရိစၽာန္ေတၾ တင္ပိုႛတာကို ပိတ္ပင္ထားပၝတယ္။

သတိထားစရာတခုကေတာ့ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ ကူးစက္ဴပန္ႛပၾားေနတဲ့ H5N1 ဗိုင္းရပ္ပိုးဟာ တုပ္ေကၾးေရာဂၝကုသတဲႛ ေဆးတမဵိႂးကို ခံႎိုင္ရည္ရႀိေနတယ္ လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔