သာမန္ဴပည္သူမဵား ခံစားေနဳကရေသာ ေလာင္စာဆီေစဵးဒဏ္ခဵက္

2007-08-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

boat_passengers_A_200px.jpg
ေလာင္စာဆီေဈးမဵား ႟ုတ္တရက္ တိုးဴမၟင့္လိုက္ေသာ ဳသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေနႛက ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ ေလႀဆိပ္တၾင္ ခရီးသည္မဵားကို ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ေလာင္စာဆီေဈး ဂယက္ေဳကာင့္ တဴပည္လံုးတၾင္ ကုန္ေစဵးႎႁန္းမဵား တက္မည္ကို သာမန္ဴပည္သူမဵား စိုးရိမ္ပူပန္လဵက္ ရႀိေနဳကသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP)

ကားလုပ္ငန္းအမဵားဆုံးလုပ္ကုိင္တဲ့ ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚကုိ RFAက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝ အဲဒီမႀာ ဓာတ္ဆီေစဵးက အဴပင္ေပၝက္ေစဵး အရင္က ၄၀၀၀ေလာက္ ရႀိရာကေန၊ အခု ၆၀၀၀ေလာက္အထိ ခုန္တက္သၾားပၝတယ္။ လုိင္းကားသမားေတၾကေတာ့ ကားခေတၾ ဴပင္ေတာင္းဖုိႛ အစည္းအေဝးေတၾ လုပ္ေနဳကပၝတယ္။

ကုန္ကားသမားေတၾကေတာ့၊ အရင္ႎႁန္းထားေတၾ အတုိင္းမဆဲၾႎုိင္ေတာ့ပဲ၊ တုိးေတာင္းရမဲ့ အေဴခအေနေတၾဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ကားသမားေတၾအေနနဲႛ အခက္အခဲဴဖစ္ေန႓ပီး၊ အေဴခအေနေတၾက မတည္႓ငိမ္ေသးေတာ့ ေစာင့္ဳကည့္ေနရတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ကားခေတၾတက္ရင္ေတာ့ ကုန္ေစဵးႎႁန္းေတၾ တက္မႀာပဲလုိႛ ေကဵာက္ပန္းေတာင္း ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ေကဵာက္ပန္းေတာင္းေဒသခံ လုပ္ငန္းရႀင္တဦးကုိ RFAက ေမးဳကည့္ေတာ့ ဓာတ္ဆီေစဵး၊ ဒီဇယ္ဆီေစဵးေတၾက အဆမတန္ တက္ကုန္ေတာ့ ကဵန္တဲ့ ကုန္ေစဵးႎႁန္းေတၾလည္း ဒီအတိုင္း ေနမႀာ မဟုတ္ဖူး၊ အကုန္ လိုက္တက္ကုန္မႀာပဲ၊ မနက္ဴဖန္ေလာက္ဆိုရင္ သိရေတာ့မယ္လိုႚ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒီအေဴခအေနတခဵိႂႚကုိ ပဲခူးတုိင္းအေရႀႚဴခမ္းဘက္က ေဒသခံတဦးကုိ RFAက ေမးဳကည့္ပၝတယ္။ ေလာင္စာဆီေစဵးက ႟ုတ္တရက္ တက္သၾားတာဆုိေတာ့၊ ကားမားေတၾမႀာလည္း ဴပင္ဆင္ခဵိန္မရဘူးေလ၊ ကားခတုိး ေကာက္ရမႀာလား၊ တုိးေတာင္းဴပန္ရင္လည္း အမိနႛ္မရပဲလုပ္လုိႛဆုိ႓ပီး၊ အေရးယူခံရမလားဆုိ႓ပီး၊ ကားေတၾအေတာ္မဵားမဵား မထၾက္ဳကဘူးလုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဳသဂုတ္လ ၁၅ရက္ မေနႛကဆုိရင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႁ ရပ္တန္ႛသၾားလုိႛ အခဵိႂႚကုန္ေတၾ အခဵိန္မီ မေရာက္တာေဳကာင့္ ဆုိင္မဖၾင့္ရတာေတၾလည္း ရႀိတယ္လုိႛ ေဒသခံကေဴပာပၝတယ္။ အေသးအမၿားကစလုိႛ ေစဵးေတၾတက္သၾား႓ပီး ဝန္ထမ္းေတၾကေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္ညစ္ေနတယ္လိုႛ ေဴပာတယ္။

စက္မႁ (၁)က ဖၾင့္တဲ့ ဝင္းသူဇာဆိုင္မႀာ အရင္ ဓာတ္ဆီေစဵး မတက္ခင္တုန္းက ေ႟ၿဝၝဆပ္ဴပာ တေတာင့္ကို ၁၇၀ပဲရႀိခဲ့ရာက ဒီေနႛမနက္က အဲဒီဆိုင္မႀာပဲ ၂၀၅ကဵပ္ဴဖစ္သၾားတယ္လိုႛ ပဲခူးအေရႀႚဴခမ္း ေဒသခံတေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။

အခုလို အေသးအမၿား ကုန္ပစၤည္းေတၾကအစ ေဈးတက္ကုန္ေတာ့ ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ စိုးရိမ္စိတ္ေတၾ မဵားလာတယ္လိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။ ပိုက္ဆံ အေတာ္အသင့္ရႀိသူေတၾက ဒီထက္ ေဈးထပ္မတက္ခင္ ပစၤည္းေတၾ ဝယ္ထားေပမဲ့ ေရာင္းသူေတၾဘက္ကလည္း ဒီထက္ ဝယ္ေဈး ဴမင့္လာရင္ ႟ႁံးမႀာ စိုးရိမ္လိုႛ အကုန္တၾန္းမေရာင္းရဲပဲ ေဈးထဲမႀာလည္း အေရာင္းအဝယ္ေတၾ ခပ္ဆိုင္းဆိုင္း ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ အဲဒီ ပဲခူးအေရႀႚဴခမ္း ေဒသခံက ေဴပာပၝတယ္။

လစာနည္းဝန္ထမ္းေတၾအတၾက္ကေတာ့ ဒၝဟာ သူတိုႛရဲ့ အ႟ိႁက္တည့္တည့္ကို ေဴခေထာက္နဲႛ ေဆာင့္ကန္လိုက္သလိုပၝပဲလိုႛ ညည္းတၾားဳကတဲ့အေဳကာင္း သူကပဲ ဆက္လက္ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ပဲခူးေနာက္ဴခမ္းကုိ ဆက္ဳကည့္ေတာ့လည္း ဒီဆီေစဵးတက္တဲ့ ဂယက္က လက္လုပ္လက္စား ေအာက္ေဴခလူတန္းစားကုိ အေတာ္ကေလး ထိခုိက္တယ္လုိႛ ပဲခူးအေနာက္ဴခမ္း ဇီးကုန္း႓မိႂႚ ေဒသခံက ေဴပာပၝတယ္။

အေရာင္းအဝယ္ေတၾ အကုန္ အ ႓ပီး ဒီေနႛဆိုရင္ ထိုင္ေနရတယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ ႒ကိႂႚပင္ေကာက္နဲႛ ဇီးကုန္းကို ကုန္ကူး႓ပီး ေရာင္းတဲ့ေဈးသည္ေလးေတၾဆိုရင္ ၇မိုင္ပဲ ေဝးတဲ့ခရီးကို ၂၀၀ေပးေနခဲ့ရတာက ဒီေနႛေတာ့ ကားခ ေစဵးတက္႓ပီး ၄၀၀ ဴဖစ္သၾား႓ပီဆိုလိုႛ ေစဵးသည္ေလးေတၾမႀာ အဴမတ္မရႀိပဲ ေ႔ကးသာ ထပ္တင္ကုန္ဳကတယ္လိုႛ ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေတၾကေတာ့ ဓာတ္ဆီေစဵးေတၾ႟ုတ္တရက္တက္သၾားလုိႛ နယ္ေတၾမႀာ ဴဖစ္ေပၞတဲ့ ႟ုိက္ခတ္ခဵက္ေတၾပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔