ကမႝာလႀည့္ ခရီးသၾားဦးေရ ယခုႎႀစ္ ပိုမိုမဵားဴပားမည္

2006-12-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
tourist_200px.jpg
အဓိက ဆၾဲေဆာင္မႁတခု ဴဖစ္ေသာ ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ္႒ကီး၏ ရင္ဴပင္တၾင္ ႎိုင္ငံဴခားသား ခရီးလႀည့္လည္သူမဵား စကားေဴပာဆိုေနေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံုတခု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ကမႝာလႀည့္ ခရီးသၾားဦးေရဟာ အခုႎႀစ္ ကမႝာလႀည့္ခရီးသၾားရာသီမႀာ ပို႓ပီးမဵားဴပားလာဖိုႛ ရႀိတယ္လိုႛ ကမႝာလႀည့္ ခရီးသည္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူေတၾကို ကိုးကား႓ပီး တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ဆင္ဟၾာသတင္းက ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ကမႝာလႀည့္ခရီးသၾားေတၾ ကဵက္စားေနကဵ ေနရာေတၾက ဟိုတယ္ေတၾအားလံုးနီးပၝး ႒ကိႂတင္စာရင္း ေပးငႀား႓ပီး ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ပုဂံ၊ မႎၩေလးနဲႛ အင္းေလးေဒသမႀာရႀိတဲ့ ဟုိတယ္အခန္းေတၾဟာ လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလအထိ ႒ကိႂတင္စာရင္းေပး ငႀားထား႓ပီးဴဖစ္တယ္လိုႛ ဒီ ခရီးသၾားလုပ္ငန္း လုပ္ေနသူေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံကိုလာရာ အဓိက အဝင္လမ္းဴဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ ဗန္ေကာက္ ေလေဳကာင္းေတၾက ေလယာဥ္လက္မႀတ္ ေတၾဟာလည္း ေရာင္း႓ပီးဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းသတင္းရပ္ကၾက္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီေလေဳကာင္းလိုင္းေတၾကေတာ့ ထိုင္း ႎိုင္ငံတကာေလေဳကာင္း၊ ဗန္ေကာက္ ေလေဳကာင္း၊ ဴမန္မာ့ေလေဳကာင္း၊ ဖူးခက္ေလေဳကာင္းနဲႛ ထုိင္းအဲယား ေအးရႀားလိုင္းေတၾဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဴမန္မာဟိုတယ္နဲႛ ခရီးသၾားလာေရး ဝန္႒ကီးဌာနက ေနာက္ဆံုးစာရင္းေတၾအရ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခရီးသၾားရာသီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လာတဲ့ ကမႝာလႀည့္ခရီးသည္ ၆၆၀,၀၀၀ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီအထဲမႀာ နယ္စပ္ကေန ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဝင္တဲ့ခရီးသည္က အမဵားဆံုးဴဖစ္႓ပီး ၄ သိန္းေကဵာ္ပၝတယ္။ ၂ သိန္းေကဵာ္ကေတာ့ ရန္ကုန္ေလဆိပ္က ဝင္ေရာက္လာတာဴဖစ္႓ပီး ၅,၀၀၀နီးပၝးကေတာ့ မႎၩေလး၊ ပုဂံ႓မိႂႚေတၾကေန ဝင္ေရာက္တဲ့ အေရအတၾက္ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎို္င္ငံကို ကမႝာလႀည့္ အဝင္ အေရအတၾက္ တက္လာတာဟာ ၅ ႎႀစ္ ရႀိ႓ပီးဴဖစ္႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၁၅၀ ရရႀိခဲ့ပၝတယ္။

တခဵိန္ထဲမႀာပဲ ရန္ကုန္ထုတ္ ေခတ္ဴမန္မာဂဵာနယ္ရဲ့ သတင္းတပုဒ္မႀာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို ဘိုရင္း ေလယာဥ္႒ကီးေတၾ ဆင္းသက္ႎိုင္ေအာင္ တိုးခဵဲႛဴပင္ဆင္ေနတာေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက လုပ္ေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ေအးရႀားေဝၝလ္ ကုမၯဏီက ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ေနတာဴဖစ္႓ပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၉၅ ရာႎႁန္း ႓ပီးစီးေန႓ပီလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အခုလို ရန္ကုန္ေလဆိပ္ တုိးခဲဵႚတာဟာ ႎိုင္ငံတကာေလယာဥ္ေတၾ ဆင္းသက္ႎိုင္ဖိုႛဴဖစ္႓ပီး၊ ရႀိ႓ပီးသား ေလယာဥ္ကၾင္းကေတာ့ ဴပည္တၾင္းေလေဳကာင္းအတၾက္ အသံုးဴပႂမယ္လုိႛဆိုပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ေလေဳကာင္းပိုႛေဆာင္ေရး တိုးတက္လာဖိုႛ ေလယာဥ္ကၾင္း စီမံကိန္း ၁၃ ခုကို လုပ္ေဆာင္ေန႓ပီး ေလယာဥ္ကၾင္း အသစ္ ၃ခုကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

စစ္အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဴပည္ပအေဴခစိုက္ အဖၾဲႚအစည္း အမဵားစုကေတာ့ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာကတည္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ခရီးမသၾားေရး လံႁႛေဆာ္ထားခဲ့ဳကပၝတယ္။ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းက ရတဲ့ဝင္ေငၾဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအတၾက္ ဴပည္သူကို ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္ႎိုင္ဖိုႛ ေငၾေရးေဳကးေရးအရ ေထာက္ပံ့ရာကဵတယ္လိုႛ သူတိုႛက ဆိုပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔