စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁကို ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္

2006-12-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
aye_lwin_150px.jpg
၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား လူငယ္မဵားဟူေသာ ဆင္တူယိုးမႀား အမည္ဴဖင့္ အဖၾဲႚတခု၏ ေခၝင္းေဆာင္ဴဖစ္ေသာ ကိုေအးလၾင္က ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူမႁမဵားကို ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ဆန္ႚကဵင္ ကန္ႛကၾက္ ေဴပာဳကားေနပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေကဵာင္းသားေဟာင္းတဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိေအးလၾင္ ေခၝင္းေဆာင္႓ပီး ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားလူငယ္မဵား၊ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားေရးဦးစီးေကာင္စီလိုႛ ကုိယ္ဖာသာ အမည္ေပးထားတဲ့ အဖၾဲႚတခုက ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ စီးပၾားေရး အေရးယူပိတ္ဆုိႛတာေတၾကုိ ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတရပ္ကုိ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဗုဒၭကလဵာဏယုဝ (YMBA) အသင္းတုိက္မႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီသတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲဟာ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ တေလ႖ာက္လုံးမႀာ ဴပင္ပ ႎုိင္ငံေရး အဖၾဲႚအစည္းတခုက စစ္အစုိးရေပၞလစီကုိ ေထာက္ခံတဲ့အတၾက္ ပထမဆုံးအ႒ကိမ္ခၾင့္ဴပႂခဲ့တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲလုိႛလည္း ကုိေအးလၾင္က ဝန္ခံခဲ့သလုိ လက္ရႀိအခဵိန္မႀာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ လက္ကုိင္ထားတဲ့ ႎုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ေတၾကုိလည္း ကုိေအးလၾင္က အဴပစ္တင္ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ကုိေအးလၾင္ဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံကို ေထာက္ခံ တုိက္တၾန္းစာေတၾ၊ NLDကုိ ဆန္ႛကဵင္တဲ့စာေတၾ မဳကာခဏ ဴဖန္ႛဴဖႃးခဲ့တဲ့အတၾက္ စစ္အစိုးရ ေကဵာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားသူလိုႛ ရန္ကုန္ ႎုိင္ငံေရးအသုိင္းအဝုိင္းက ဴမင္ထားသူလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီသတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAသတင္းေထာက္ ကုိေဂဵက သတင္းေပးပုိႛထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔