မဟာဂႎၭာ႟ုံ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္႒ကီး ပဵံလၾန္ေတာ္မူ

2006-09-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ပိဋကတ္သုံးပုံ ႎႁတ္ငုံ ေဆာင္ႎုိင္တဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚ မဟာဂႎၭာ႟ုံေကဵာင္းတုိက္ ပဓာန နာယက ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးသုမဂႆလ လကႆာရဟာ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေနႛ မနက္ပုိင္းက ဗန္ေကာက္က ရန္ကုန္အဴပန္ ဗန္ေကာက္ေလဆိပ္မႀာ ဘ၀နတ္ထံ ပဵံလၾန္ေတာ္မူသၾား႓ပီး လာမဲ့ စေနေနႛ ရန္ကုန္ ေရေဝးသုႍန္မႀာ မီးသ႓ဂိႂလ္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးသုမဂႆလ လကႆာရဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ကစ႓ပီး ၂၆ ဳကိမ္တုိင္ ေဆးဝၝးကုသမႁခံယူေနရသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရန္ကုန္မႀာပဲ ေဆးကုသေတာ့မယ္ ဆုိ႓ပီးအဴပန္ ဗန္ေကာက္ေလဆိပ္မႀာ ခုလို ပဵံလၾန္ေတာ္မူခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆရာေတာ္႒ကီးရဲ့ ႟ုပ္ကလာပ္ကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံကေန ရန္ကုန္ဴပန္သယ္ဖိုႛအတၾက္ ဆရာေတာ္႒ကီးကုိ ဳကည္ညိႂ႓ပီး ေဆးကုသစရိတ္ေတၾ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ထုိင္းဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဝိခဵစ္ ယာတစ္ဘ္က ေလယာဥ္ စင္းလုံးငႀား႓ပီး ကူညီခဲ့တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးသုမဂႆလ လကႆာရဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက တိပိဋကဘၾဲႚရ ဆရာေတာ္ ၁၁ ပၝးအနက္ ေလးပၝးေဴမာက္ဆရာေတာ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၇၃ ခုႎႀစ္ သက္ေတာ္ ၂၇ ႎႀစ္အ႟ၾယ္မႀာ ပိဋကတ္ သုံးပုံကုိ ေရးေဴဖနဲႛ ႎႁတ္ေဴဖ၊ ႎႀစ္မဵိႂးလုံး ေအာင္ဴမင္ေတာ္မူတဲ့အတၾက္ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကဝိဒ ဘၾဲႚေတာ္ႎႀစ္မဵိႂး ရခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးသုမဂႆလ လကႆာရဟာ ပတၨနိကၠႂစၤနကံေဆာင္႓ပီး သပိတ္ေမႀာက္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ၁၉၉၀ဴပည့္ႎႀစ္ထဲမႀာ ဖမ္းဆီး႓ပီး ႎိႀပ္စက္မႁေတၾလုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲ� အစီရင္ခံစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ေထာင္ကလၾတ္အ႓ပီးမႀာ စစ္အစိုးရက ဆရာေတာ္ကုိ ဴပန္လည္ေစာင့္ေရႀာက္႓ပီး ၅ထပ္ ေကဵာင္းတုိက္႒ကီးလႀႃခဲ့ပၝတယ္။

ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးသုမဂႆလ လကႆာရရဲ့ အႎိၩမ စဵာပနကုိ ရန္ကုန္႓မိႂႚ မဟာဂႎၭာ႟ုံေကဵာင္းတုိက္မႀာ တရားပၾဲသုံးရက္နဲႛ ကဵင္းပမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ မႎၨေလး ေ႟ၿကဵင္ဂုိဏ္းခဵႂပ္ ဆရာေတာ္႒ကီးက RFAကုိ အမိန္ႛရႀိပၝတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္မႀာ ဆရာေတာ္ ဦးေဆကိႎၬနဲႛ ေယာဆရာေတာ္က တရားေဟာမႀာဴဖစ္႓ပီး စက္တင္ဘာ ၂၈ရက္မႀာ ခဵမ္းေဴမ့ဆရာေတာ္နဲႛ တံံၾေတးဆရာေတာ္ ဦးဣႎၬကတုိႛက တရားေဟာမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္မႀာ သီတဂူဆရာေတာ္က တရားေဟာ႓ပီး စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေနႛ ရန္ကုန္ ေရေဝးသုႍန္ သီးသန္ႛကၾင္းမႀာ ေလာင္တုိက္ေတၾနဲႛ ပူေဇာ္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးသုမဂႆလ လကႆာရဟာ ပဵံလၾန္ေတာ္မူခဵိန္မႀာ သက္ေတာ္ ၆၀ ဝၝေတာ္ ၄၀ ရႀိဴပီဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆရာေတာ္ ပဵံလၾန္ေတာ္မူပုံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရန္ကုန္ မဟာဂႎၭာ႟ုံေကဵာင္းတုိက္ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္တပၝးက ခုလို အမိန္ႛရႀိပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္းပဵိႂမဵား သမဂၢအဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဆရာေတာ္ ဦးေခမာစာရက ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးသုမဂႆလ လကႆာရနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ခုလို အမိနႛ္ရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔