အဴခားႎိုင္ငံသိုႛေဴပာင္းေ႟ၿႚအေဴခခဵ ဴမန္မာဒုကၡသည္ ႎႀစ္ေသာင္းေကဵာ္ရႀိ

2007-12-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

refugee_group_200px.jpg
ထိုင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္ရႀိ ဒုကၡသည္ စခန္းတခု၏ ေရႀႚတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ေရာက္ရႀိေနေသာ ဒုကၡသည္မဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ကစလုိႛ ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾကေန တတိယႎုိင္ငံေတၾမႀာ ေဴပာင္းေ႟ၿႛ အေဴခခဵေနထုိင္တဲ့ ဴမန္မာဒုကၡသည္ အေရအတၾက္ ႎႀစ္ေသာင္းေကဵာ္သၾား႓ပီလုိႛ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ အဂႆၝေနႛက ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

ကမၲာေပၞမႀာ အမဵားဆံုး ေဴပာင္းေ႟ၿႛအေဴခခဵေနထုိင္တဲ့အစီအစဥ္အဴဖစ္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ံုးအဖၾဲႚရဲ့ စီစဥ္မႁနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾကေန တတိယႎုိင္ငံေတၾကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႛေနရာခဵထားေပးလုိက္တဲ့ ဒုကၡသည္ ၂၁,၀၀၀နီးပၝး ရႀိသၾား႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ စခန္းထဲမႀာ ကဵန္ရစ္ခဲ့တဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾထဲက ဒုကၡသည္ ေလးေသာင္းခၾဲေလာက္ဟာလည္း အလားတူ ေဴပာင္းေ႟ၿႛေနထုိင္ဖုိႛအခဵိန္ နီးလာ႓ပီးဴဖစ္တဲ့အေလဵာက္ လုိအပ္တဲ့ ေလ့လာမႁေတၾကုိ ေလ့ကဵင့္ လုပ္ေဆာင္ေနဳက႓ပီလုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊ ေလဆိပ္မႀာ လံု႓ခံႂေရးဂိတ္ကုိ ဘယ္လုိဴဖတ္သန္းရမယ္၊ ေလယာဥ္ ေပၞမႀာ ကုိယ့္ရဲ့ခံုေနရာကုိ ဘယ္လုိရႀာရမယ္၊ ခၝးပတ္ဘယ္လုိပတ္ရမယ္ဆုိတာေတၾကုိ ေလ့လာေနဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

တရားဝင္မႀတ္ပံုတင္ထားတဲ့ စာရင္းေတၾအရ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္က မယ္လ၊ ႎုပုိ စတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္း (၉)ခုမႀာေနထုိင္တဲ့ ဒုကၡသည္ တသိန္း ႎႀစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ေကဵာ္ ရႀိပၝတယ္၊၊ ဒီဒုကၡသည္ေတၾဟာ တတိယႎုိင္ငံေတၾကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႛေနထုိင္ဖုိႛ အေတာ္ေလးကုိ စိတ္ဝင္တစားရႀိေနဳက႓ပီး၊ အေကာင္းဘက္ကပဲ တၾက္ဆထားေနဳကတယ္၊ သားသမီးေတၾရဲ့ ပညာေရး၊ ေနာင္ေရးတုိႛကုိ ဳကည့္႓ပီး ဒီလမ္းကုိ ေ႟ၾးဳကတာဴဖစ္တယ္လုိႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႚ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ံုး၊ ဒုကၡသည္ေဴပာင္းေ႟ၿႛေရးဌာန အရာရႀိ မစၤတာ ေဟဂၝက ေဴပာပၝတယ္၊၊

၂၀၀၅ခုႎႀစ္ေနာက္ပုိင္း ေဴပာင္းေ႟ၿႛသၾားတဲ့ ဒုကၡသည္အမဵားစုဟာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ရႀိသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာဒုကၡသည္ ၁၂,၀၀၀နီးပၝးဟာ မင္နီဆုိးတား၊ ကာလီဖုိးနီးယား၊ တကၠဆက္ဴပည္နယ္နဲႛ နယူးေယာက္ဴပည္နယ္အထက္ပုိင္းတုိႛမႀာ အမဵားဆံုး ေနရာခဵ ထားခံခဲ့ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾကုိ ဒုတိယအမဵားဆံုးလက္ခံခဲ့တဲ့ ႎုိင္ငံကေတာ့ ဳသစေဳတးလဵဴဖစ္႓ပီး၊ တတိယအမဵားဆံုးက ကေနဒၝႎုိင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ အဲဒိႎႀစ္ႎုိင္ငံက ဴမန္မာ ဒုကၡသည္ ႎႀစ္ေထာင္ေကဵာ္စီေလာက္ကုိ လက္ခံေခၞယူခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾ ေနရာခဵထား ခံရတဲ့ တဴခားတတိယႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ ဖင္လန္၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆၾီဒင္နဲႛ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံတုိႛပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဒုကၡသည္ေတၾကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႛေနရာခဵထားမႁဟာ ႎုိင္ငံမဴပန္ႎုိင္ေတာ့တဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ အေကာင္းဆံုး ေဴဖရႀင္းခဵက္ဴဖစ္တယ္၊ ဒုကၡသည္ေတၾအေတာ္မဵားမဵားကုိ လက္ခံ႓ပီး သူတုိႛအတၾက္ ဘ၀သစ္တခုစတင္ထူေထာင္ႎုိင္ေအာင္ အခၾင့္အလန္းေပးကူညီခဲ့ဳကတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾကုိလည္း အထူး ေကဵးဇူးတင္မိတယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ံုး ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မီးစ္ ဂဵနီဖာ ပင္ဂုိနစ္ကလည္း ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ မေနႛကပဲ ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔