ထိုင္းမႀာ အလုပ္လုပ္မည့္ ဴမန္မာမဵားကို ပတ္စပိုႚ ထုတ္ေပးမည္

2006-09-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ သၾားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္မယ့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾကုိ စစ္ေဆး႓ပီး ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ေတၾထုတ္ေပးဖုိႛ စစ္ေဆးေရးစခန္း ၃ ခုကုိ ထုိင္းဴမန္မာ နယ္စပ္တေလ႖ာက္ ဖၾင့္လႀစ္ေတာ့မယ္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက လာတဲ့ သတင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ အလုပ္ သၾားေရာက္ လုပ္ကုိင္မယ့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾကုိ တရားဝင္ အလုပ္သၾားေရာက္ လုပ္ကိုင္ႎုိင္ဖုိႛ စိစစ္႓ပီး ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ ထုတ္ေပးမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ ဒီစိစစ္ေရးစခန္းေတၾကုိ တာခဵီလိပ္၊ ဴမ၀တီနဲႛ ေကာ့ေသာင္း႓မိႂႛေတၾမႀာ ဖၾင့္လႀစ္သၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္ေနႛက ရန္ကုန္ထုတ္ Weekly Eleven သတင္းစာေစာင္မႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီစိစစ္ေရးစခန္းေတၾကေန အလုပ္သမားေတၾကုိ စိစစ္႓ပီး ၁ရက္အတၾင္း ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ ထုတ္ေပးမယ္လုိႛလဲ ဆုိပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက တရားမဝင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္တဲ့ အလုပ္သမားဴပႍနာေတၾကုိ ေဴဖရႀင္းဖိုႛ ဴမန္မာဘက္က တရားဝင္ နုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ ထုတ္ေပး႓ပီး တရားဝင္ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာနဲႛအလုပ္လုပ္ကုိင္ဖုိႛ ထုိင္းအလုပ္သမားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ အေစာပိုင္းက ညႀိႎိႁင္းခဲ့ပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္ သေဘာတူညီခဵက္အရ ဴမန္မာႎုိင္ငံဘက္က အလုပ္သမား ၁၀၀၀၀ကုိ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာထုတ္ေပးဖုိႛ ထုိင္းဘက္က သေဘာတူထားပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾရဲ့ အေရအတၾက္ဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံကေန တရားဝင္ ေကာက္ခံလုိႛရထားတဲ့ စာရင္းေတၾအရ ၆သိန္းေလာက္ ရႀိေနပၝတယ္။

အခုလုိ အေဴခအေနမႀာလည္း အလုပ္သမားေစဵးေပၝတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴမ၀တီဘက္မႀာ စက္မႁဇုံထူေထာင္ဖုိႛ ကိစၤေတၾလည္း ရႀိေနပၝတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ေတၾဟာ မဲေခၝင္ေဒသ စီးပၾားေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ အစီအစဥ္အရလုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔