႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ခရီးရႀည္ လမ္းေလ႖ာက္ ခဵီတက္ပၾဲ စတင္

2007-01-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

rev_Sopaka_200px.jpg
႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ခရီးရႀည္ လမ္းေလ႖ာက္ခဵီတက္ပၾဲကို ဦးေဆာင္ ဆင္ႎၿဲမည့္ အသ႖င္ ေသာပၝက (ဝဲစၾန္)ႎႀင့္ ပၝဝင္မည့္ အဴခားသံဃာမဵားကို ခရီးမစတင္မီ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အဓမၳေတၾ အဴမန္ဆုံး ခဵႂပ္႓ငိမ္းပၝေစဆုိတဲ့ ဆႎၬနဲႛ၊ ကမႝာ့႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ဴမန္မာ့႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ဆရာေတာ္ အသ႖ႀင္ဦးေသာပၝကရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး လမ္းေလ႖ာက္တဲ့ အစီအစဥ္ကုိ ဇန္နဝၝရီ ၃၀ရက္ အဂႆၝေနႛ မနက္ ၉ နာရီမႀာ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚက စတင္ပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံက ေဖာ္ရမ္ေအးရႀားလုိ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖဲၾႚနဲႛအတူ ဘာသာေပၝင္းစုံ ကုိယ္စားဴပႂ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾက အသ႖င္ဦးေသာပၝကနဲႛအတူ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ဴမန္မာသံ႟ုံးေရႀႚမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ဆုေတာင္း ေမတၨာပုိႛခဲ့ဳကသလုိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ႟ုပ္ပုံပၝ ပုိစတာေတၾ ကုိင္ေဆာင္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဆႎၬဴပခဲ့ပၝတယ္။

အသ႖င္ ေသာပၝကဟာ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လတုန္းကလည္း ကမႝာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ဴမန္မာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ဂဵာမနီႎိုင္ငံ ကိုလုန္း႓မိႂႚကေန ဘာလင္႓မိႂႚေတာ္အထိ ၂၉ရက္ဳကာ လမ္းေလ႖ာက္ ခဵီတက္ခဲ့တဲ့ ရဟန္းတပၝးဴဖစ္ပၝတယ္။

ထိုင္းးႎိုင္ငံမႀာ အခုခဵီတက္မဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး လမ္းေလ႖ာက္မႁဟာ ကီလိုမီတာ ၆၀၀ (၃၇၃မိုင္) ေဝး႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ပထမဆံုး စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ၄၅ႎႀစ္ေဴမာက္ မတ္လ ၂ရက္ေနႛအထိ ၃၄ရက္ ဳကာမယ္လိုႛ ခန္ႚမႀန္းထားပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီ ၃၀ရက္ေနႛမနက္ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဴမန္မာသံ႟ုံးေရႀႚက ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးလမ္းေလ႖ာက္ပၾဲကုိ သၾားေရာက္သတင္းယူခဲ့တဲ့ RFAသတင္းေထာက္ ကုိေဂဵက သတင္းေပးပုိႛထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔