သတင္းစာဆရာ႒ကီးဦးဝင္းတင္၊ မစုစုေႎၾးတိုႛကို ပင္နဲ႟ိုး ေတၾႚခၾင့္ရ

2007-11-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pinheiro_200px.jpg
ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလို ဆာဂဵီယို ပင္နဲ႟ိုး။ (Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ ေသဆံုးသူ၊ ဖမ္းဆီးခံရသူေတၾ စာရင္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေလ့လာစံုစမ္းဖိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုးဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လလယ္ပိုင္းက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ၈၈ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္အခဵႂိႚနဲႛ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္ ဒီကေနႛ ဳကာသပေတးေနႛက ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မသိရေသးပၝဘူး၊၊

၈၈ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္အခဵႂိႚအဴပင္ တဴခား ဘယ္သူနဲႛမႀ ေတၾႚဆံုခဲ့ပံုမရေဳကာင္း အေစာပိုင္းသတင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ဳကေပမဲ့၊ ေနာက္ပိုင္းရရႀိတဲ့ သတင္းေတၾအရ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္၊ မစုစုေႎၾးတိုႛနဲႛပၝ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ဟာ အကဵဥ္းကဵေနခဲ့ရတာ အႎႀစ္ ၂၀ နီးပၝးရႀိပၝ႓ပီ။

၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ၁၃ေယာက္ဟာ ဳသဂုတ္လအတၾင္း ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရ ပၝတယ္။ ဒၝဟာ တတိယအ႒ကိမ္ေဴမာက္ ထိန္းသိမ္းခံရတာဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛကို ရပ္႟ၾာတည္႓ငိမ္ ေအးခဵမ္းေရး ေႎႀာင့္ယႀက္ ဖဵက္ဆီးသူေတၾအဴဖစ္ စၾပ္စၾဲထား႓ပီး ဒီအမႁအတၾက္ ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ ၂၀ ကဵခံရႎိုင္ဘၾယ္ ရႀိပၝတယ္။ မစုစုေႎၾးဟာလည္း တတိယအ႒ကိမ္ ထိန္းသိမ္းခံရတာပၝ။

မစၤတာပင္နဲ႟ိုးဟာ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ စစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးေတၾနဲႛေတၾႚဆံုခဲ့႓ပီး တဴခားသူေတၾနဲႛလည္း ေတၾႚဆံုခၾင့္ေပးဖိုႛ မေနႛက ေတာင္းဆိုခဲ့ပၝတယ္။ အစိုးရထိပ္တန္း အာဏာပိုင္ အမဵားအဴပားနဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရလိုႛ အထူးကိုယ္စားလႀယ္က ေကဵးဇူးတင္စကား ဆိုလိုက္႓ပီး တဴခားအစိုးရ မဟုတ္သူ ေတၾနဲႛလည္း ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးခၾင့္ဴပႂဖိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾကို ထပ္မံေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ သူေရာက္ရႀိေနစဥ္အတၾင္း မစုစုေႎၾး အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အတၾက္လည္း မစၤတာပင္နဲ႟ိုးအေနနဲႛ စိုးရိမ္ပူပန္မိေဳကာင္းလည္း ကုလသမဂၢ ဌာေနကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ခဵားလ္ ပက္ထရီက ဆိုပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုးနဲႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရရင္ တင္ဴပ ေဴပာဆိုစရာေတၾကို NLDပၝတီက ဴပင္ဆင္ထားေပမဲ့ ခုခဵိန္ထိ မေတၾႚရေသးဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က NLD ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းကို ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔