ကုလ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ အစီရင္ခံစာတင္ေတာ့မည္

2007-12-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pinheiro_monastery_200px.jpg
ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလိုဆာဂဵီယို ပင္နဲ႟ိုး ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေရာက္ရႀိေနစဥ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္ေနႛက ပဲခူး႓မိႂႚရႀိ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတခုသိုႛ သၾားေရာက္ စံုစမ္း ေမးဴမန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလကဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို စစ္အစိုးရက အင္အားသံုးအဳကမ္းဖက္႓ပီး ေခဵမႁန္းႎႀိမ္နင္းခဲ့ရာမႀာ လူအေသအေပဵာက္ အဖမ္းအဆီး အေရအတၾက္ကို စံုစမ္းေရးတာဝန္နဲႛ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလိုဆာဂဵီယို ပင္နဲ႟ိုးဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ႎိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ကေန ၁၅ ရက္အထိ လာေရာက္စံုစမ္းခဲ့ပၝတယ္။ သူႛရဲ့ ေတၾႚရႀိခဵက္အစီရင္ခံစာကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေနႛမႀာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီကို တင္ဴပမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

အစီရင္ခံစာမႀာ ပၝဝင္တာေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး စိတ္ဝင္စားဖၾယ္ရာေတၾကို ေကာက္ႎုတ္တင္ဴပရရင္- ေတၾႚဆံုမႁ ဴပႂခဲ့တာေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး မစၤတာပင္နဲ႟ိုးဟာ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ မစုစုေႎၾး၊ ဦးဂမႝီရတိုႛအပၝအဝင္ ထိန္းသိမ္းခံပုဂၢိႂလ္ ၂ ဦးနဲႛေတၾႚဆံုေပးဖိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾကို စာေရးေတာင္းဆိုခဲ့ေပမဲ့ (၅)ဦးနဲႛသာေတၾႚခၾင့္ရခဲ့ပၝတယ္။ အကဵဥ္းကဵေနတာ ၁၈ ႎႀစ္ ရႀိ႓ပီဴဖစ္တဲ့ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္၊ မစုစုေႎၾး၊ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ကိုမင္းေဇယဵာ၊ ကိုဳကည္သန္း ေခၞ ကိုသန္းတင္၊ အင္အယ္ဒီပၝတီဝင္ ဦးေမာင္ကံတိုႛငၝးဦးနဲႛ တဦးခဵင္း ေတၾႚဆံုခၾင့္ရခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာပင္နဲ႟ိုးဟာ သံဃာ့ မဟာနာယကအဖၾဲႚဝင္ ဆရာေတာ္ေတၾ၊ ပဲခူး ဳကခတ္ဝိုင္း ဘုန္းေတာ္႒ကီး ေကဵာင္း၊ ေ႟ၿတိဂံုေစတီေတာ္ေဂၝပကအဖၾဲႚတိုႛနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တဲ့အဴပင္ နန္းဦးေကဵာင္း၊ ေငၾဳကာယံေကဵာင္းတိုက္ေတၾကို သၾားေရာက္႓ပီး ဴဖစ္ပဵက္ခဲ့တာေတၾကို ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။ ေငၾဳကာယံေကဵာင္းကေန ေနရာ ေ႟ၿႛေဴပာင္းခံရတဲ့ သံဃာ၉၂ ပၝးထဲက သံဃာအခဵိႂႚနဲႛလည္း ေတၾႚဆံုခၾင့္ရခဲ့တယ္လိုႛ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို ေခဵမႁန္းပံုနဲႛပတ္သက္႓ပီးတင္ဴပရာမႀာ- စစ္အစိုးရကို အင္အားမသံုးဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာ က ေတာင္းဆိုေနတဲ့ဳကားက စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ကေန ၂၉ ရက္အထိ စစ္အစိုးရဟာ စစ္တပ္နဲႛ လံုထိန္းေတၾအပၝအဝင္ လံု႓ခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚအင္အားကို တရားလၾန္သံုးစၾဲခဲ့တာ ေတၾႚရႀိရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ တကယ့္ကဵည္ဆံေတၾ၊ ရာဘာကဵည္ဆံေတၾ၊ မဵက္ရည္ယိုဗံုး၊ မီးခိုးဗံုး၊ ဝၝးရင္းတုတ္၊ သစ္သားတုတ္၊ ရာဘာတုတ္နဲႛ ေလာက္ေလးခၾေတၾ သံုးစၾဲခဲ့တာေဳကာင့္ ဆႎၬဴပရာမႀာပၝဝင္သူေတၾေရာ၊ ေဘးကရပ္ဳကည့္သူေတၾပၝ ရဟန္း ၊ေယာက္ဵား၊ မိန္းမ၊ ကေလးေတၾပၝ ေသေဳကဒဏ္ရာရခဲ့ဳကရတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ တခဵိႂႚသူေတၾကို တမင္ေ႟ၾးခဵယ္ ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး၊ လက္ေဴဖာင့္တပ္သား သံုးစၾဲေဳကာင္း ေဴပာဆိုတာေတၾရႀိေပမဲ့ အတည္မဴပႂႎိုင္ေသးဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

မစၤတာပင္နဲ႟ိုးရဲ့ ႎိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ စာေရးေတာင္းဆိုခဵက္အရ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾေခဵမႁန္းရာမႀာ ေသဆံုးသူ ၁၅ ေယာက္လိုႛ စစ္အစိုးရက စာရင္းေပးခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ရရႀိတဲ့ သက္ေသသာဓကေတၾအရ ေသဆံုးသူ ၁၆ ေယာက္ ထပ္တိုးလာလိုႛ စစ္အစိုးရကို ထပ္မံေမးဴမန္းထားတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ယံုဳကည္ရတဲ့ မဵက္ဴမင္သက္ေသသတင္းေတၾအရ စက္တင္ဘာ ၁၆ နဲႛ ၂၇ ရက္ေနႛ ရန္ကုန္မႀာ ေသဆံုးသု ၃၀ ေကဵာ္ရႀိ႓ပီး အဓိကအားဴဖင့္ ဆူးေလဘုရားတဝိုက္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သံတမန္ေတၾအဆိုအရ ရန္ကုန္၊ မႎၩေလး၊ စစ္ေတၾ၊ ဴမစ္႒ကီးနားနဲႛ ေမာ္လ႓မိႂင္ မႀာ ထိန္းသိမ္းထားသူ ၅၀၀ ေကဵာ္ ရႀိတယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။

ဗီဒီယိုမႀတ္တမ္းသက္ေသအရ ဂဵပန္ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ မစၤတာ ကင္ဂဵီနာဂၝအိ ေသဆံုးရတာဟာ မေတာ္တဆ ကဵည္သင့္ခဲ့တာထက္ အနီးကပ္တမင္ခဵိန္႟ၾယ္႓ပီးပစ္ခတ္ခဲ့လိုႛ ေသဆံုးရတာက ဴဖစ္ႎိုင္စၾမ္း ပိုမဵားတယ္လိုႛလည္း အစီရင္ခံစာ မႀာပၝရႀိပၝတယ္။

မစၤတာပင္နဲ႟ိုးဟာ ထိန္ပင္သုသာန္ကိုသာ သၾားေရာက္ခၾင့္ရခဲ့႓ပီး ေရေဝးသုသာန္ကိုေတာ့ သၾားေရာက္ခၾင့္မရခဲ့ပၝဘူး။

ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို ႓ဖိႂခၾဲရာမႀာပၝဝင္သူေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီးေတာ့လည္း - ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဴပသခဲ့ဳကတဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို မတရားအင္အားသံုးေခဵမႁန္းခဲ့ရာမႀာ ႒ကံႛခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂႚေရးအသင္းဝင္ေတၾနဲႛ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾ အမဵားအဴပား ပၝဝင္ခဲ့တယ္လိုႛ မစၤတာပင္နဲ႟ိုးက ဆံုးဴဖတ္ပၝတယ္။ တရားဝင္ဖၾဲႚစည္းထားတာမဟုတ္တဲ့ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾဟာ ၁၉၉၇ မႀာတ႒ကိမ္၊ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းမႀာ တ႒ကိမ္ပၝဝင္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရ႓ပီး အဲဒီအဖၾဲႚထဲမႀာ မီးသတ္၊ ဳကက္ေဴခနီ၊ ဳကံ့ခိုင္ေရးအသင္းဝင္ေတၾအဴပင္ ေထာင္ထၾက္ေတၾနဲႛ ရပ္ကၾက္ လူမိုက္ေတၾပၝဝင္ေနဳကတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပပၝရႀိပၝတယ္။

အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲက အေဴခအေနေတၾ၊ ဖမ္းဆီးထားစဥ္ ေသဆုံးမႁေတၾစတဲ့ အခဵက္ေတၾအပၝအဝင္ အစီရင္ခံစာပၝ အခဵက္တခဵႂိႚကုိလည္း ဦးကုိကုိေအာင္ နဲႛ ဦးသစ္ဆင္းတုိႛက တင္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔