ဆိုမာလီ ပင္လယ္ဴပင္တၾင္ ဂဵပန္သေဘႆာ အပိုင္စီးခံရ

2007-12-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

somali_pirate_200px.jpg
မဳကာခင္ကာလအတၾင္း ဆိုမာလီ ကမ္း႟ိုးတန္းတၾင္ ပင္လယ္ဓားဴပမဵားက သေဘႆာ အစင္းအေတာ္မဵားမဵားကို အပိုင္စီးခဲ့ရာ ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္ေနႛက ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္ေသာ ကုန္တင္သေဘႆာတစီး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဆိုမာလီယာ ကမ္း႟ိုးတန္းပင္လယ္ဴပင္မႀာ ဂဵပန္ကုန္တင္သေဘႆာ Golden Noriကို အပိုင္စီးထားတဲ့ ပင္လယ္ဓားဴပေတၾက ေဒၞလာ တသန္းေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုလိုက္႓ပီး မေပးရင္ သေဘႆာသားေတၾကို အဆံုးစီရင္ပစ္မယ္လိုႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္လိုက္ပၝတယ္။

မီးေလာင္လၾယ္တဲ့ ဘင္ဇင္းဓာတုေဗဒပစၤည္းေတၾ တန္ခဵိန္မဵားစၾာ တင္ေဆာင္ထားတဲ့ Golden Nori သေဘႆာဟာ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေနႛကတည္းက အပိုင္းစီးခံခဲ့ရတာပၝ။ အဲဒီသေဘႆာေပၞမႀာ ဴမန္မာ၊ဖိလစ္ပိုင္နဲႛ ေတာင္ကိုရီးယားသေဘႆာသား ၂၃ ေယာက္ပၝပၝတယ္။ ဆိုမာလီယာ ေရေဳကာင္း အာဏာပိုင္ေတၾက သေဘႆာအပိုင္စီးသူေတၾကို လက္နက္ခဵခိုင္းေနတုန္းမႀာပဲ အခုလို ဴပန္ေပးေငၾ ေဒၞလာတသန္း ေတာင္းခံခဲ့႓ပီး မေပးရင္ သေဘႆာေပၞပၝသူေတၾကို သတ္ပစ္မယ္လိုႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္လိုက္ေဳကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခဵင္းစာနာမႁေရးရာ ညၟိႎိႁင္းေရး႟ံုး (OCHA) ရဲ့ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ပင္လယ္ဓားဴပေတၾနဲႛ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးေနတဲ့ ဆိုမာလီအာဏာပိုင္ေတၾက Golden Nori သေဘႆာနဲႛ သိပ္မေဝးလႀတဲ့ ဆိပ္ခံတခုဆီကို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖၾဲႚေတၾ ပိုႛထားလိုက္႓ပီလိုႛလည္း ေဳကညာခဵက္ကဆိုပၝတယ္။

သေဘႆာအပိုင္စီးပင္လယ္ဓားဴမေတၾ သေဘႆာကိုစၾန္ႛခၾာသၾားေအာင္ေဆာင္႟ၾက္တဲ့အေနနဲႛ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘႆာႎႀစ္စီးက Golden Nori သေဘႆာကို ရိကၡာဴဖတ္ ပိတ္ဆိုႛထားဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အဲသလိုပိတ္ဆိုႛတာေဳကာင့္ အေဴခအေနကို ပို႓ပီး႟ႁပ္ေထၾးသၾားႎိုင္တယ္လိုႛ သေဘႆာသား မဵား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မႀႃးတေယာက္က ေဝဖန္ပၝတယ္။ အေမရိကန္သေဘႆာေတၾကို ခပ္ေဝးေဝးမႀာေနဖိုႛ သူတိုႛေဴပာေနေဳကာင္း၊ ဒီသေဘႆာေတၾရႀိေနတာေဳကာင့္ ပို႟ႁပ္သၾားႎိုင္ေဳကာင္း သူက ဆိုပၝတယ္။

Golden Nori သေဘႆာဟာ ဆိုမာလီယာ ကမ္းလၾန္ပင္လယ္ဴပင္မႀာ ေနာက္ဆံုးကဵန္ေနတဲ့ အပိုင္စီးခံသေဘႆာဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႛလိုပဲအပိုင္စီးခံခဲ့ရတဲ့ ကုန္သေဘႆာတစီးကေတာ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၨႎႀစ္ပတ္ကပဲ အပိုင္စီးသူေတၾက ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။

ဒီႎႀစ္အတၾင္း သေဘႆာေတၾတိုက္ခိုက္ခံရတာ အနည္းဆံုး ၂၆ ႒ကိမ္ရႀိခဲ့တဲ့၊ မိုင္ ၂၃၀၀ ရႀည္ ဆိုမာလီယာကမ္း႟ိုးတန္းကို ေရမိုင္ ၂၀၀ ထက္ပို႓ပီးကပ္မသၾားဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာ ေရေဳကာင္းဗဵႃ႟ို က သေဘႆာသားေတၾကို အ႒ကံဴပႂထားပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔