ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္းေသဆံုးမႁဴဖင့္ ဴပစ္ဒဏ္ခံရသူမဵား တရားခံအစစ္မဟုတ္ဟု ေရႀႚေနက ေဴပာဆို

2006-09-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

႓ပီးခဲ့တဲ့ မတ္လထဲက ရန္ကုန္မႀာ အ႟ုိက္ခံရ႓ပီး ေသဆုံးသၾားတဲ့ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္း ကုိသက္ႎုိင္ဦးအမႁအတၾက္ စၾဲဆုိထားတဲ့ တရားခံတခဵိႂႚကုိ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန့မႀာ ရန္ကုန္ အေနာက္ပုိင္း ခ႟ိုင္တရား႟ုံးက ေထာင္ဒဏ္ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီလူေတၾဟာ တရားခံအစစ္ေတၾ မဟုတ္ဖူးလုိႛ တရားလုိဴပသက္ေသေတၾက ထၾက္ဆုိတဲ့အေဳကာင္း တရားလုိေရႀႚေနက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ေသဆုံးသၾားတဲ့ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္း ကုိသက္ႎုိင္ဦးအမႁအတၾက္ မေကဵနပ္လုိႛ မိခင္ ေဒၞစန္းရီက အမႁဖၾင့္တုိင္ဳကားရာမႀာ တရားခံ ကုိသန္းထုိက္၊ ေဗလု၀၊ ကဵားေလး၊ ကုိဝင္းလိႁင္နဲ့ ေမာင္ေဇာ္တုိုႛကုိ ရဲကဖမ္းခဲ့ပၝတယ္ တရားခံေတၾကုိ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန့မႀာ စီရင္ခဵက္ခဵပုံနဲ့ ပတ္သက္႓ပီး တရားလုိ ေရႀႚေန ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္က ေဴပာပၝတယ္။

ေရႀႚေန ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္။ ။ အမိန္ႛခဵတာကေတာ့ ခုနက ၃၀၂ကေန႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ တရားလိုထၾက္ခဵက္ေတၾ၊ ေပၞေပၝက္မႁေတၾကို အကုန္လံုး သံုးသပ္႓ပီးတဲ့အခၝမႀာ ၃၀၂ မဟုတ္ဘဲနဲႛ ၃၂၅ ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၅ အရ သန္းထိုက္ရယ္၊ ေဗလုဝရယ္၊ ကဵားေလးရယ္ သံုးေယာက္ကို အလုပ္ဳကမ္းနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႎႀစ္ ခဵတယ္၊ ကဵန္တဲ့ႎႀစ္ေယာက္ဴဖစ္တဲ့ ဝင္းလႁိင္ရယ္၊ ေမာင္ေဇာ္ရယ္ဆိုတာက လံုးဝလၾတ္တယ္၊ ေနာက္ ဒီခဵတဲ့ဟာကလည္း သူတိုႛရဲ့ ေဴဖာင့္ခဵက္အရ၊ တရားလိုဴပသက္ေသေတၾရဲ့ ႌၿန္ဴပႎိုင္မႁမရႀိဘူး၊ ေဴဖာင့္ခဵက္အရ ဆို႓ပီးေတာ့ ၃၂၅နဲႛ ဴပင္႓ပီးေတာ့ ၃ႎႀစ္၊ အလုပ္ဳကမ္းနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႎႀစ္ ခဵလိုက္တယ္။

ဒၝေပမဲ့ တရားလုိဴပသက္ေသ ၂၆ ဦးကုိ တရား႟ုံးက စစ္ေဆး႓ပီးခဵိန္မႀာ ေထာင္ဒဏ္ကဵတဲ့ တရားခံေတၾက အခင္းဴဖစ္ခဵိန္ အနားမႀာရႀိတဲ့ ဆုိက္ကားသမား လက္လုပ္လက္စားေတၾသာ ဴဖစ္႓ပီး ကုိသက္ႎုိင္ဦးကုိ ေသတဲ့ထိ ႟ုိက္ႎႀက္ခဲ့သူ ၄ဦးက ဘယ္သူေတၾဴဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ တရားလုိဴပသက္ေသ တခဵိႂႚက ထၾက္ဆုိခဲ့တဲ့အေဳကာင္း ေရႀႚေန ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္က ေဴပာပၝတယ္။

ေရႀႚေန ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္။ ။ တရားလိုဴပသက္ေသ ၂၆ဦးစစ္႓ပီးတဲ့အခဵိန္မႀာ တရားလိုဴပသက္ေသ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ ဆိုတဲ့ လိုဴပသက္ေသေတၾက ကိုသက္ႎိုင္ဦးေသဆံုးတာဟာ ရဲပၝတယ္၊ စည္ပင္က ဦးတက္တိုးဆိုသူပၝတယ္၊ ခုနက အရန္မီးသတ္က ကိုေဇာ္လင္းဆိုတာ ပၝတယ္၊ လိုဴပသက္ေသပၝတာပဲ၊ ကိုရဲေခၝင္ ေခၞ ကိုေအာင္ဴမတ္သူဆိုတဲ့ သူကေတာ ့ ဒီ႟ံုးေရႀႚမႀာထၾက္တာကေတာ့ ရဲသတင္းေပးေပၝ့၊ ရဲသတင္းေပးလိုႛ သူတိုႛ ေသေသခဵာခဵာကို ေဴပာတယ္၊ အဲဒီ ေလးဦးေပၝ့၊ ရဲရယ္၊ ရဲကေတာ့ သူတိုႛ အမည္မသိဘူး၊ ဒီေလးဦးက ႟ိုက္တာပၝ။

ေနာက္တခၝ ေဆးစာ၊ ေသဆံုးရတဲ့ေဆးစာရႀိတယ္၊ ေဆးစာမႀာက သူက ကိုယ္ခႎၭာ အႎႀံႛမႀာလည္း ဒဏ္ရာေတၾရႀိတယ္၊ မဵက္ႎႀာေတၾမႀာလည္း ရႀိတယ္၊ ႓ပီးေတာ့ ေဴခေထာက္ေတၾမႀာ အကုန္ေပၝ့ဗဵာ၊ ဒၝေပမယ့္ ဒီေသဆံုးေစတဲ့ဒဏ္ရာသည္ ဦးေခၝင္းမႀာ ရရႀိတဲ့ ဒဏ္ရာဴဖစ္တယ္၊ ဦးေခၝင္းမႀာေတာ့ တဴခားေနရာေတၾလည္း ရႀိတယ္၊ နားထင္ေတၾမႀာလည္း ရႀိတယ္၊ ေနာက္ဆံုး အခုေသဆံုးေစတဲ့ဒဏ္ရာသည္ ဦးေခၝင္းရဲ့ ဘယ္ဘက္ဴခမ္းမႀာ ရရႀိတဲ့ ဒဏ္ရာဴဖစ္တယ္၊ ဒီဒဏ္ရာသည္ အနည္းဆံုး သံုးခဵက္ ႟ိုက္ႎႀက္မႁေဳကာင့္ ဴဖစ္ေပၞတဲ့ ဒဏ္ရာဴဖစ္တယ္၊ ဒီဒဏ္ရာေဳကာင့္ ေသဆံုးရဴခင္းဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဆးစာရႀိတယ္။

ေနာက္တုိးတရားခံ ၄ ဥႆီးစာရင္းကုိ တရား႟ုံးေတာ္ ေလ႖ာက္ထားခဲ့ေပမဲ့ ရန္ကုန္ အေနာက္ပုိင္း တရား႟ုံးက လက္မခံဘဲ ပယ္ခဵခဲ့သလုိ တုိင္းတရား႟ုံးကလဲ ဒီအမႁဴပင္ဆင္ခဵက္ကုိ ပယ္ခဵခဲ့ပၝတယ္။ ေနာက္ဆုံး တုိင္းတရား႟ုံးကုိ ဴပင္ဆင္ခဵက္ ထပ္မံ ေလ႖ာက္ထားဆဲဴဖစ္တယ္လုိႛ ေရႀႚေန ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္က ေဴပာပၝတယ္။

ေသဆုံးသၾားတဲ့ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္း ကုိသက္ႎုိင္ဦးဟာ ၈၈ အေရးအခင္းမႀာ တက္႔ကစၾာ လႁပ္ရႀားခဲ့သူတဦးဴဖစ္႓ပီး ABSDF အဖၾဲႚဝင္ေဟာင္း တဦးလဲ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္း(AAPP)က ေဴပာပၝတယ္။ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္မႀာ ေထာင္ ၁၀ႎႀစ္ကဵခဲ့႓ပီး ၂၀၀၂ ခု ႎုိဝင္ဘာလမႀာ ဴပန္လၾတ္ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔