ဴမန္ဴပည္စစ္အစုိးရသံရံုးေရႀႛက ႎႀစ္သစ္အ႒ကိႂ ဆုေတာင္းပၾဲ

2007-12-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

sept_24_200px.jpg
သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး၏ အဴမင့္ဆံုးအခဵိန္ဴဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနႚက သိန္းႎႀင့္ခဵီေသာ ရဟန္းရႀင္လူမဵား ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ခဵီတက္ဳကပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)

တနဂႆေႎၾေနႛမနက္က အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္ေတာ္႓မိႂႚေတာ္မႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံရံုးေရႀႚမႀာ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾနဲႚ အေမရိကန္ႎိုင္ငံသားေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး ႎႀစ္သစ္ ဆုေတာင္းပၾဲတရပ္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾေနႚ မနက္ ၉ နာရီက ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ႓မိႂႚေတာ္မႀာ ဗုဒၭဘာသာ ဴမန္မာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾ၊ ဂဵပန္ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾနဲႚ ဂဵပန္သီလရႀင္ေတၾ၊ အေမရိကန္ႎိုင္ငံသား ေတၾ၊ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾ စုစုေပၝင္းအင္အား ၁၀၀ ေကဵာ္ေလာက္က စစ္အစိုးရသံရံုးေရႀႚမႀာ ႎႀစ္သစ္အ႒ကိႂ ဆုေတာင္းပၾဲတရပ္ကဵင္းပခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ကဵေရာက္ေနတဲ့ သာသနာ့ အႎၨရာယ္ကေန လၾတ္ေဴမာက္ႎိုင္ဖိုႚ၊ ဖမ္းဆီးခံ သံဃာေတာ္ေတၾအပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႚ၊ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာဴပည္သူအားလံုး စစ္အာဏာရႀင္ေအာက္က ရုန္းထၾက္ႎိုင္ဳက႓ပီး ေအးခဵမ္းသာယာတဲ့ ႎိုင္ငံအဴဖစ္ေရာက္ရႀိဖိုႚ ဆုေတာင္းခဲ့ဳကတယ္လိုႛသိရပၝတယ္။ ဆုေတာင္းပၾဲမႀာ ပၝဝင္တဲ့ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္ ဦးအိဴႎၬာစာရက အခုလိုမိန္ႚဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဦးအိဴႎၬာစာရ။ ။ "ႎႀစ္သစ္မႀာ ဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႚရာအတၾက္ အထူးသဴဖင့္ အႎၨရာယ္ဳကေရာက္ေနတာေပၝ့ ဴမန္မာဴပည္မႀာ သာသနာနဲႚပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ေတၾ တရားမေဟာရတာတုိႚ ပိတ္ပင္တာေတၾေပၝ့ေလ၊ အဲဒၝေတၾက သာသနာကို အင္မတန္မႀ အႎၨရာယ္ဴပႂေနတဲ့ ရန္သူေတၾေပၝ့ေလ၊ အဲဒၝေတၾလၾတ္ေဴမာက္ဖုိႚရာအတၾက္ တႎုိင္ငံလံုး စစ္အာဏာရႀင္လက္ေအာက္က လၾတ္ရန္အတၾက္ ဆုေတာင္းပၾဲဴပႂလုပ္တာပၝ။"

ဆုေတာင္းပၾဲမႀာပၝဝင္တဲ့ American Peace Center က မစၤတာ မိုက္ကယ္ဘီယာ ကလည္း အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

အခု ဴမန္မာစစ္အစိုးရသံရံုးေရႀႚမႀာ အေမရိကန္ႎိုင္ငံသား ငၝးဆယ္ေလာက္စုရံုး႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရက သံဃာေတာ္ေတၾကို သတ္ဴဖတ္၊ ဴပည္သူလူထုကို ဖိႎႀိပ္ေနတာကို ဆန္ႚကဵင္ေနဳကတာပၝ၊ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုမႀာအခုလို ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအတၾက္ လႁပ္ရႀားမႁေတၾဟာ ဆက္လက္႓ပီး ႒ကီးထၾားေနမယ္ဆိုတာ ဴမန္မာလူထုကို ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရကိုလည္း ကမၲာဟာ ဴမန္မာကို မေမ့ဘူးဆိုတာ သိေစခဵင္ပၝတယ္လိုႚ မစၤတာမိုက္ကယ္ဘီယာက ေဴပာသၾားတာပၝ။

ႎႀစ္သစ္အ႒ကိႂ ဆုေတာင္းပၾဲမႀာ ဴမန္မာဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾဴဖစ္ဳကတဲ့ ဦးပညာသာမိ၊ ဦးသုမန၊ ဦးအိဴႎၬာစာရတိုႚနဲႚအတူ ဂဵပန္ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾနဲႚ သီလရႀင္ေတၾက ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႚ ဴပည္သူေတၾအတၾက္ ဆုေတာင္းေမတၨာ ပိုႚသခဲ့ဳကပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔