သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ႎႀစ္လဴပည့္ ဆႎၬဴပဆုေတာင္းပၾဲ ဗုဒၭဂၝယာတၾင္ ဴပႂလုပ္

2007-11-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

teargas_200px.jpg
စက္တင္ဘာလအတၾင္းက သံဃာႎႀင့္ လူထု ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို အာဏာပိုင္မဵားက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းစဥ္ မဵက္ရည္ယိုဗံုးေငၾႚမဵား ဖံုးလၿမ္းေနေသာ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ လမ္းတလမ္း၏ ဴမင္ကၾင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံက ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ စက္တင္ဘာဆႎၬဴပပၾဲကို စစ္အစိုးရက ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့တာ ၂လဴပည့္တဲ့ေနႛအဴဖစ္ အိႎၬိယႎုိင္ငံနဲႛ သီရိလကႆာႎုိင္ငံက သံဃာေတာ္ေတၾက ႎိုဝင္ဘာ ၂၆ရက္ ဒီကေနႛ ဆုေတာင္း ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ဳကပၝတယ္။

အိႎၬိယႎုိင္ငံမႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ ဆုေတာင္းပၾဲနဲႛ ဆႎၬဴပပၾဲကေတာ့ ဗုဒၭဖၾားဴမင္ေတာ္မူရာ ဗုဒၭဂၝယာမႀာ ကဵင္းပခဲ့တာပၝ။ ဒီကေနႛ ႎိုဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေနႛကေန ၂၉ရက္ေနႛအထိ တန္ခိ္ုး႒ကီး ဘုရားေတၾမႀာ ဆုေတာင္းဆႎၬဴပပၾဲေတၾ လုပ္မႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို စီစဥ္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ဆုေတာင္းပၾဲကို မဟာေဗာဓိ ဘုရားရင္ဴပင္မႀာဴပႂလုပ္႓ပီး ႎုိင္ငံစံုကသံဃာေတာ္ေတၾ အဴပင္ အိႎၬိယႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾ၊ အိႎၬိယႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံေရးသမားေတၾ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဆႎၬဴပဆုေတာင္းေနတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾဟာ ဘုရားရင္ဴပင္မႀာ ရာနဲႛ ခဵီ႓ပီးရႀိေနတယ္လိုႛ ဆႎၬဴပပၾဲကို တက္ေရာက္သူေတၾကေဴပာဴပပၝတယ္။ ဆႎၬဴပပၾဲကို ဦးေဆာင္စီစဥ္တဲ့ အိႎၬိယႎုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘိကၡႃ အဖၾဲႚရဲ့ နာယက ဆရာေတာ္က ဆုေတာင္းဆႎၬဴပပၾဲကို တေနႛလံုးတက္ေရာက္သူ သံဃာနဲႛ လူ စုစုေပၝင္း ၅၀၀ေလာက္ရႀိလိမ့္မယ္လိုႛ RFAကို မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

ဒီဆုေတာင္းပၾဲကို အိႎၬိယႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘိကၡႃအဖၾဲႚနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား တပ္ဦးက ဦးစီးကဵင္းပတာဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဂၝယာရႀိ လၾတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ မန္ဂဵီကလည္း ကူညီခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အလားတူပဲ သီရိလကႆာႎုိင္ငံ ကိုလံဘို႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ မကုသရာမ ဴမန္မာဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းမႀာလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက သံဃာေတာ္ေတၾအတၾက္ ဆုေတာင္းပၾဲကို ညေန၄နာရီက ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဆုေတာင္းပၾဲကို သီရိလကႆာႎုိင္ငံမႀာ သီတင္းသံုးေနတဲ့ ဴမန္မာသံဃာေတၾနဲႛ သီရိလကႆာ တကၠသိုလ္ေတၾမႀာ ေကဵာင္းတက္ေနတဲ့ ဴမန္မာသံဃာ စုစုေပၝင္း အပၝး၇၀ေလာက္ တက္ေရာက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဗုဒၭဂၝယာမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ဆုေတာင္းဆႎၬဴပပၾဲအေဳကာင္း RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔