ဘာသာေရးခုတံုးလုပ္ဴခင္းဟု စစ္အစိုးရသတင္းစာမဵားစၾပ္စၾဲ

2007-05-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Su_Su_Nway_19july06_150px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းသဴဖင့္ အဖမ္းခံရသူမဵားထဲတၾင္ တဦးအပၝအဝင္ ဴဖစ္သည့္ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾး။ (Photo: AFP)

အထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဘုရားမႀာ ဆုေတာင္းသူေတၾကုိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့သလုိ ဘာသာေရး ခုုတုံးလုပ္႓ပီး ဆူပူမႁဴဖစ္ေအာင္ လုပ္သူေတၾလုိႛ ေမလ ၁၇ ရက္ေနႛထုတ္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾမႀာ စၾပ္စၾဲထားပၝတယ္။

အဖမ္းခံရသူေတၾရဲ့ မိသားစု ေဆၾမဵိႂးေတၾကေတာ့ ဴမန္မာသတင္းစာေတၾရဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္ကုိ လက္မခံႎုိင္ဘူးလိုႛ RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဒီလို ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းသူေတၾကို တားဆီးတိုက္ဖဵက္သၾားဳကဖိုႛ သက္ဆိုင္ရာက ႎိႁးေဆာ္ထားတယ္ ဆို႓ပီးေတာ့လည္း သတင္းစာမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ့ အခုလုပ္ရပ္ဟာ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းပၾဲေတၾမႀာ ဴပည္သူေတၾ ပူးေပၝင္းပၝဝင္လာမႀာကို ေဳကာက္လန္ႛ စိုးရိမ္လိုႛသာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္က သံုးသပ္ပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ဗန္ေကာက္ RFA ႟ုံးခၾဲကေန အစီရင္ခံထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔