ေရႀႚမႀကာဆီးသူမဵားကို ေခဵမႁန္းပစ္မည္ဟု ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ေဴပာဆို

2006-10-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အမဵိႂးသားညီလာခံ စတင္ဖိုႛ ႎႀစ္ရက္အလို နအဖလုပ္တဲ့ သတင္းစာရႀင္းပၾဲမႀာ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး အဓိကထား႓ပီးေဴပာသၾားတာကေတာ့ စစ္အစိုးရ အေနနဲႛ လုပ္စရာရႀိတာေတၾကို ဆက္လုပ္သၾားမႀာဴဖစ္႓ပီး ဘယ္သူမဆို ေရႀႚက ကာဆီးေနမယ္ဆိုရင္ ေခဵမႁန္းပစ္မႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုလိုက္သလို NLD နဲႛ စကားေဴပာဆိုဖိုႛလည္း မရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

တဆက္တည္း ၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ အႎုိင္ရခဲ့တဲ့ NLD ပၝတီကိုလည္း နုိင္ငံေတာ္ အာဏာကို ဴဖတ္လမ္းနည္းနဲႛ အရယူခဵင္သူေတၾဴဖစ္တယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲလိုက္ပၝတယ္။ NLDဟာ အမဵိႂးသားညီလာခံကို ဖဵက္လိုဖဵက္ဆီး လုပ္ေနေဳကာင္း၊ NLD အေနနဲႛ မိမိပၝတီအေရးထက္ အမဵိႂးသားေရးအေပၞ ပို႓ပီး အာ႟ံုထားသင့္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

နအဖ ကဵင္းပတဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံကေန NLD ပၝတီ သပိတ္ေမႀာက္ ထၾက္ခၾာခဲ့တဲ့ေနာက္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာကလည္း ညီလာခံအေပၞ ေဝဖန္မႁေတၾ လုပ္ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

သတင္းစာရႀင္းပၾဲမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ထိန္းသိမ္းထားတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဥပေဒနဲႛအညီ ေဆာင္႟ၾက္ထားတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုသလို ဒီကိစၤဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞမႀာပဲ လံုးဝ မူတည္ေနပၝတယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အပၝအဝင္ ၆ဦးကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ကိစၤေနာက္ပိုင္း လက္မႀတ္ထိုး ဆႎၬခံယူေနတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဥပေဒကို ခဵိႂးေဖာက္မူမရႀိမခဵင္း ဘာမႀ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္မႀာ မဟုတ္ဖူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဆႎၬခံယူ လက္မႀတ္ေရးထိုးေနတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လူထုကို စိတ္မသက္မသာဴဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနတာပဲဴဖစ္ေဳကာင္း၊ မလိုအပ္ပဲ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအဴဖစ္ မႀတ္ခဵက္ေပးသၾားပၝတယ္။

ဆက္လက္႓ပီး ေခၞယူသၾားတဲ့ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဖမ္းဆီးဴခင္းမဟုတ္ပၝဘူး ေမးဴမန္းေနဴခင္းသာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

အာဏာပိုင္ေတၾ အေနနဲႛ လက္မႀတ္ထိုး ဆႎၬခံယူေနတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး အခုခဵိန္အထိ ဘာ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္တာမဵိႂးမႀ မလုပ္ေသးေပမဲ့ အမဵားဴပည္သူကို ထင္ေယာင္ထင္မႀား ဴဖစ္ေအာင္လုပ္တာမဵိႂး ဴဖစ္လာရင္ လက္ခံႎိုင္စရာမရႀိဘူးလိုႛ တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္ ဦးေအာင္တိုးက သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာသၾားတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔