အကဵဥ္းသားမဵားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရႀင္က ငႀားရမ္း အလုပ္ခိုင္းေစမည္

2006-12-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
prison_labor_AAPP_150px.jpg

မႎၩေလးေထာင္က အကဵဥ္းသားေတၾကုိ မႎၩေလး ပုဂၢလိက စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္တဦးပုိင္ သပိတ္ကဵင္း ဳကံခင္းေတၾမႀာ ရဲဘက္စခန္းပုံစံ ခုိင္းဖိုႛအတၾက္ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ ပုဂၢလိက စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္တိုႛ မဳကာခင္က စာခဵႂပ္ ခဵႂပ္ထားတယ္လုိႛ RFAက စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

မႎၩေလးေထာင္ အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ စာခဵႂပ္တဲ့ ပုဂၢလိက စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္ကေတာ့ မႎၩေလး႓မိုမႀာ Great Wall စီးပၾားေရးလုပ္ငန္း႒ကီးေတၾ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ဦးတင္ေမာင္ ေခၞ လီစန္းသ႖င္ ဴဖစ္တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။၊

မႎၩေလးေထာင္က အကဵဥ္းသား ၅၀၀ ကုိ Great Wall ဦးတင္ေမာင္ပုိင္တဲ့ သပိတ္ကဵင္းဘက္က ဳကံခင္းေတၾမႀာ ေထာင္အေခၞ ရဲဘက္ထုတ္မႀာဴဖစ္႓ပီး ေထာင္သားေတၾရဲ့ လုပ္အားခကုိ မႎၩေလးေထာင္ ရန္ပုံေငၾအတၾက္ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတၾကုိ ေပးရမႀာဴဖစ္တယ္လုႛိ စာခဵႂပ္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မႎၩေလး အကဵဥ္းဦးစီးဌာန ဖုံးနံပၝတ္ ၃၃၃၇၀ ကုိဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ ေဴဖဳကားမဲ့သူ မရႀိပၝဘူး၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံ နယ္ေတၾမႀာဖၾင့္ထားတဲ့ ICRC ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚ ႟ုံးခၾဲေတၾကုိ ပိတ္ဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက အမိန္ႛထုတ္႓ပီး မဳကာခင္ မႎၩေလးေထာင္က အကဵဥ္းသား ၅၀၀ကုိ သပိတ္ကဵင္း ဳကံခင္းေတၾမႀာ ခုိင္းဖိုႛအတၾက္ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ ပုဂၢလိက စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္တိုႛ ခုလို စာခဵႂပ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္းမႀာပဲ မႎၩေလးေထာင္က အကဵဥ္းသားေတၾကုိ အမဲသား မေက႗းႎုိင္ေတာ့သလုိ ကုလားပဲကုိလည္း ေထာင္ေဆး႟ုံတက္ေနတဲ့ အကဵဥ္းသားလူနာေတၾအတၾက္သာ ေက႗းႎုိင္ေတာ့ယ္လုိ မႎၩေလးေထာင္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။၊

ခုဆုိရင္ ကုလားပဲအစား တပိသာ ၆၀၀ ဝန္းကဵင္ရႀိတဲ့ ေစဵးခဵႂိတဲ့ ေထာပတ္ပဲကုိသာ မႎၩေလးေထာင္က သၾင္းေန႓ပီး အမဵိႂးအစားေကာင္းတဲ့ တပိႍာ ၈၀၀ ဝန္းကဵင္ရႀိတဲ့ ေထာပတ္ပဲကုိ မသၾင္းေတာ့ဘူးလိုႛပၝ အဆိုပၝ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီကေတာ့ အကဵဥ္းသားေတၾကုိ ေကာင္းမၾန္စၾာ ေက႗းေမၾးထားတဲ့အေဳကာင္း မဳကာခင္က သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခုမႀာ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔