ူပည်သူႛထံမြ လုယူထားသော ိံိုင်ငံအာဏာကို ူပန်လိုခဵင်ေုကာင်း ဒေၝက်တာ ဆလိုင်းထြန်းသန်း ေူပာုကား

2006-06-23
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ
young_scavengers_200px.jpg
ရန်ကုန်္ဘမိြႚ ဆင်ေူခဖုံးရြိ အမိြက်ပုံထဲမြ တြေႚသည့် ခေၝက်ဆြဲကို စားသောက်နေုကသော အမိြက်ကောက်သည့် ူမန်မာ ကလေးသူငယ်မဵား။ အိမ်နီးခဵင်းိံိုင်ငံမဵားိံြင့် ိံိြင်းယြဉ်လ္တွင်ပင် ူမန်မာူပည်သည် အလြန် ဆင်းရဲမြဲတေန္ဘေပီူဖစ်၍ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေး လုပ်ဆောင်ရန် နအဖစစ်အစိုးရကို ဒေၝက်တာ ဆလိုင်းထြန်းသန်းက တိုက်တြန်းလိုက်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် မြေးနေႛမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံကို အရောက်ူပန်ဖိုႛ ဋ္ဌကိြးစားခဲ့တဲ့ ပၝမောက္ခဟောင်း ဆရာဋ္ဌကီး ဒေၝက်တာ ဆလိုင်းထြန်းသန်းဟာ ထိုင်းိံိုင်ငံ ဗန်ကောက် လေယာဉ်ကြင်းမြာ ရောက်ရြိနေစဉ် ူမန်မာအာဏာပိုင်တေကြ ိံိုင်ငံကူးလက်မြတ် ပယ်ဖဵက်ထားတဲ့အတြက်လိုႛဆိုကာ သူႛကို ခရီး ဆက်လက် ထြက်ခြာခြင့် မူပခြဲ့ပၝဘူး။ အခုလို ိံိုင်ငံကူးလက်မြတ် ပယ်ဖဵက်လိုက်တဲ့အပေၞ သိရြိံိုင်ဖိုႛ ထိုင်းိံိုင်ငံ ဗန်ကောက်္ဘမိြႚမြာရြိတဲ့ ူမန်မာသံ႟ုံးကို ဆက်သြယ် မေးူမန်းခဲ့ပေမယ့် ဘာမြ အေုကာင်းူပန်ုကားူခင်း မရြိဘူးလိုႛ သိရပၝတယ်။ သူႛအနေနဲႛ ိံိုင်ငံကူးလက်မြတ် ပယ်ဖဵက်ခံရပေမယ့် ိံိုင်ငံသားအူဖစ် ဆက်လက်တည်ရြိတဲ့အတြက် ခရီးသြားလက်မြတ်ူဖစ်ူဖစ် ထုတ်ပေးဖိုႛကိုလည်း တောင်းဆိုခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

ပၝမောက္ခဟောင်း ဒေၝက်တာ ဆလိုင်းထြန်းသန်းဟာ သူႛကို ဘာေုကာင့် ူပည်ဝင်ခြင့် မပေးတာလဲဆိုတာကို သိံိုင်ဖိုႛ ထိုင်းိံိုင်ငံ ဗန်ကောက်္ဘမိြႚမြာရြိတဲ့ ူမန်မာသံ႟ုံးကို ဆက်သြယ်ခဲ့ပေမယ့် ဘာမြ အေုကာင်းမူပန်ခဲ့ဘူးလိုႛ ဆရာဋ္ဌကီးဆလိုင်း ထြန်းသန်းက RFA ကိုေူပာဆိုပၝတယ်။

သူႛရဲႛ ိံိုင်ငံကူးလက်မြတ်ကို တရားမဝင် ဖဵက်သိမ်းေုကာင်း သူုကားသိခဲ့ရပေမယ့်၊ သူႛကို တရားဝင် အေုကာင်းုကားတာမဵိြးမရြိတဲ့အတြက် သူႛအနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံသားအူဖစ် ဆက်လက်တည်ရြိဆဲ ူဖစ်တာေုကာင့် သူႛအနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံကို ူပန်ရမြာပဲ ူဖစ်ေုကာင်း ဆရာဋ္ဌကီးဆလိုင်းထြန်းသန်းက ေူပာဆိုပၝတယ်။

ဒေၝက်တာ ဆလိုင်းထြန်းသန်း။ ။ ကဋ္ဋန်တော်ကတော့ ဘယ်လို ဆက်လုပ်မလဲဆိုလိုႛရြိရင်၊ သံ႟ုံးက ကဋ္ဋန်တော့ကို ဘယ်လိုမြ တရားဝင် အေုကာင်းမုကားတဲ့ အတြက်ေုကာင့် ကဋ္ဋန်တော်ဟာ ိံိုင်ငံသားလိုႛပဲ အောက်မေ့တယ်။

ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ိံိုင်ငံသားူဖစ်တဲ့အတြက်ေုကာင့် ကဋ္ဋန်တော့အိမ်ကို ကဋ္ဋန်တော်ူပန်မယ်၊ ကိုယ့်အိမ်ကို ကိုယ်ူပန်တယ်ဆိုတဲ့ ဥင်္စာက အိမ်ရြေႚပေၝက်က ဝင်လည်း ရတာပဲ၊ နောက်ပေၝက်က ဝင်လည်း ရတာပဲ၊ သိုႛသော်လည်းပဲ ကိုယ်ကတော့ ခိုးေုကာင်ခိုးဝြက်တော့ မဝင်ဘူးပေၝ့၊ သေသေခဵာခဵာ ကဵကဵနန ေူဗာင်ဝင်မြာပဲ။

အဲဒီတော့ ကဋ္ဋန်တော်ကလည်းပဲ၊ မတရားေူပာတာ တခုမမြရြိဘူး၊ တရားသူဖင့်ေူပာတာခဵည်းပဲ။ နေဟာ အရြေႚကနေထြက်တယ်၊ ဒၝဟာ ဘာမြ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ူငင်းစရာမရြိဘူး၊ စစ်အစိုးရသည် ကဋ္ဋန်တော်တိုႛရဲ့ ူပည်သူပိုင်တဲ့ ိံိုင်ငံအာဏာကို သူတိုႛ လုယူတယ်၊ အဲဒၝဟာ ဘာမဵား ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ သူႛမြာ ထူးူခားတာရြိသလဲ၊ အဲဒၝကို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ူပန်လိုခဵင်တယ်၊ ဒၝဘဲ။

ိံိုင်ငူံခားတြေ ုကည့်လိုႛရြိရင်၊ ူပင်ပမြာ တူခား ဝေးဝေးမုကည့်ပၝနဲႛဗဵာ၊ ဘေးနားကိံိုင်ငံတြေ ုကည့်လိုႛရြိရင်၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက စုတ် ူပတ် သတ် ္ဘပီးနေတယ်၊ သူမဵားိံိုင်ငံတေကြ အရမ်းကို ဋ္ဌကီးပြားနေတယ်၊ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းေူပာတဲ့ ိံိုင်ငံဋ္ဌကီး ရောက်န္ဘေပီ၊ အဲဒၝ ဘယ်လို လုပ်မလဲ၊ ဗိုလ်သန်းေ႟မြြာ မဵက်စိမရြိဘူးလား၊ ဦးေိံြာက်မရြိဘူးလား၊ နားမရြိဘူးလား၊ လက်မရြိဘူးလား၊ သူႛဘေးနားက နေတဲ့လူတေကြရော မူမင်ုကဘူးလား၊ ဒီလူတေကြို ကဋ္ဋန်တော် သိပ်္ဘပီးတော့ စိတ်မုကည်ဘူးဗဵာ။

သူႛအနေနဲႛ တိုင်းူပည် တိုးတက် ေူပာင်းလဲစေလိုတဲ့ ရည်႟ြယ်ခဵက်နဲႛသာ ေူပာဆိုလုပ်ဆောင်နေူခင်း ူဖစ်ေုကာင်းနဲႛ လက်ရြိ တိုင်းူပည်အေူခအနေတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အုကံပေး ေူပာဆိုတာတေကြို နအဖ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ အလေးထား္ဘပီး ူပန်လည် ဆြေးေိံြးတာတြေ လုပ်သင့်တယ်လိုႛသူကေူပာဆိုပၝတယ်။

ဒၝ့အူပင် တိုင်းသူူပည်သားတေအြနေနဲႛလည်း သတ္ဇိရြိုကဖိုႛလိုတယ်လိုႛ ပၝမောက္ခဟောင်း ဆရာဋ္ဌကီးဆလိုင်းထြန်းသန်းက ေူပာဆိုသြားခဲ့ပၝတယ်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့