မဂၢင္ေကဵာင္းတိုက္ အပိတ္ခံရ

2007-11-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monastery_army_200px.jpg
သံဃာႎႀင့္လူထု ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို စက္တင္ဘာလအတၾင္းက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့႓ပီးေနာက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတခုကို လက္နက္ကိုင္ စစ္သားမဵား ေစာင့္ဳကပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ရန္ကုန္၊ သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္မႀာရႀိတဲ့ ေအအုိင္ဒီအက္ ေရာဂၝသည္ေတၾကုိ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္မႁေပးတဲ့ မဂၢင္ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းကုိ စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾက ပိတ္ပစ္ခုိင္းေန႓ပီး ေကဵာင္းမႀာရႀိတဲ့ သံဃာနဲႛ ကုိရင္ေတၾကုိ ေကဵာင္းကေန ဖယ္ရႀားေပးဖုိႛ သက္ဆုိင္ရာက အမိန္ႛေပးလိုက္ပၝတယ္။

ႎိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္ မေနႛကတုန္းက ယယက နဲႛ ေဒသဆုိင္ရာ စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းကုိလာ႓ပီး၊ ေကဵာင္းကုိ ခဵိတ္ပိတ္မႀာဴဖစ္တဲ့ အတၾက္ ေကဵာင္းကေန ေနာက္တေနႛမႀာခဵက္ခဵင္းထၾက္ေပးရမယ္လုိႛ လာေရာက္ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကေနႛ မနက္ ၈ နာရီတုန္းကလည္း အေရႀႚပုိင္းခ႟ုိင္ သာသနာေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ရႀိသူ ဦးဳကင္ခုိင္အပၝအဝင္္ ၄ ဦးေကဵာင္းကုိေရာက္လာ႓ပီး၊ ေကဵာင္းကေန ထၾက္ေပးဖုိႛ လာေရာက္ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ေကဵာင္းမႀာ မဂၢင္ေကဵာင္း ဆရာေတာ္ ဦးအိႎၬက ကုိ စစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾက ဖမ္ဆီးထားဆဲဴဖစ္႓ပီးေကဵာင္မႀာ အသက္ ၈၀ ေကဵာ္ ဆရာေတာ္႒ကီးနဲႛ ကုိရင္ေလး ၆ ပၝး ကပၯိယ ၂ ေယာက္ ရႀိေနပၝတယ္။

အသက္ေတာ္ ၈၀ ေကဵာ္႓ပီဴဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္႒ကီးက ဘာေဳကာင့္အခုလုိ ေကဵာင္းကေန ႎႀင္ခဵ႓ပီးေကဵာင္းကုိပိတ္ရတာလဲ၊ ဆရာေတာ္ကုိလည္း ဖမ္းထား႓ပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း ဴပန္ေဴပာတဲ့အခၝ သူတုိႛအေနနဲႛ ဘာမႀမသိေဳကာင္း သံဃာ့မဟာနာယက အမိန္ႛနဲႛလုပ္တာဴဖစ္ေဳကာင္း ဴပန္္လည္ေဴဖဳကားခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဆရာေတာ္႒ကီးက ေကဵာင္းကဆင္းေပးရရင္ သတင္းသုန္းစရာ အခက္အခဲရႀိတဲ့အတၾက္ စီစဥ္ေပးႎုိင္ပၝသလားလုိႛေမးတဲ့အခၝမႀာလည္း ဘာမႀ အကူအညီမေပးႎုိင္ပၝဘူးလုိႛ အဲဒိလာေရာက္ေဴပာဆုိသူေတၾက ဴပန္လည္ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒိေနာက္ ဆရာေတာ္ ဦးကုသရဟာ ဒီကေနႛ ကမၲာေအးသံဃာ မဟာနာယက၊ ရန္ကုန္တုိင္းသံဃမဟာနာယက၊ နဲႛ ႓မိႂႚနယ္သံဃမဟာနာယက အပၝအဝင္သက္ဆုိင္ရာ သံဃာ့အ႒ကီးအကဲေတၾထံ သၾားေရာက္ ေလ႖ာက္ထားတင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ဒီသက္ဆုိင္ရာသံဃာ့တာဝန္ရႀိသူေတၾ ကဴပန္လည္ ေဴဖဳကားရာမႀာ အာဏာစက္နဲႛလုပ္တာဴဖစ္တဲ့အတၾက္ သူတုိႛအေနနဲႛလည္း မတတ္ႎုိင္ဘူးလုိႛ ဴပန္လည္ေဴဖဳကားခဲ့ေဳကာင္းသိရရႀိရပၝတယ္။

ေနာက္ဆုံးသိရတဲ့အေဴခအေနအရ မနက္ဴဖန္ညေန ၄ ေနာက္ဆုံထား႓ပီး သံဃာအာလုံးေကဵာင္းကေနထၾက္ေပးဖုိႛ သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ထပ္မံအေဳကာင္းဳကားခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဒီသတင္းနဲႛ တဆက္တည္း ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ကိုဴမတ္စံနဲႛ ကိုဝင္းေမာင္တိုႛကို စစ္ေဆးေမးဴမန္းဖိုႛဆို႓ပီး မေနႛက ေနအိမ္ေတၾကေန ေခၞေဆာင္သၾားပၝတယ္။ ေနာက္ထပ္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦး ဴဖစ္သူ ကိုေအာင္ေအာင္ကိုေတာ့ ေနအိမ္မႀာ မေတၾႚရလိုႛ မဖမ္းႎုိင္ခဲ့ေပမဲ့၊ ေနာက္ပိုင္းမႀာေတာ့ ဖမ္းမိသၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ “

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔