ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္သံုးဦးကို ဴပန္လၿတ္ေပးရန္ ေဳကညာခဵက္မဵား ထုတ္ဴပန္ေတာင္းဆို

2006-09-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ကိုမင္းကိုနို္င္၊ ကိုကို႒ကီးနဲႛ ကိုေဌး႔ကယ္တိုႛ သံုးဦးကို အာဏာပိုင္ေတၾက ေနအိမ္ကေခၞသၾားတာ ၄၈နာရီ ေေကဵာ္သၾား႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾက စက္တင္ဘာ ၂၈ရက္ေနႛက ေနႛစၾဲနဲႛ ေဳကညာခဵက္ တေစာင္ထုတ္ဴပန္ရာမႀာ အဴပႂသေဘာေဆာင္တဲ့ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးမႁဆိုရင္ တန္းတူရည္တူ ေဴပာဆိုခၾင့္ရဖိုႛနဲႛ အဴပန္အလႀန္ အသိအမႀတ္ဴပႂမူေတၾရႀိရမယ္ စသဴဖင့္ ေရးသားထားပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ေနႛေတာ့ ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက နအဖ ဥကၠဌ ဗိုလ္္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံကို လိပ္မူ႓ပီး ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္သံုးဦးကို ေခၞေဆာင္သၾားတာ ၄၈နာရီ ေကဵာ္သၾား႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း ဒီေကဵာင္းသားေတၾကို ဘယ္ေနရာကို ေခၞေဆာင္သၾားသလဲ ဆိုတာ တိတိကဵကဵသိရႀိဖိုႛ လိုေဳကာင္း ေရးသားထားတာေတၾႚရပၝတယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံ ေပးပိုႛတဲ့စာပၝ ေတာင္းဆိုခဵက္ကို ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႚက ကိုဴမေအးက ဖတ္ဴပပၝတယ္။

အလားတူ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး NLD ပၝတီကလဲ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ေဳကညာခဵက္ အမႀတ္ ၁၂/၀၉/၀၆ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ေခၞယူသၾားဴခင္း အဴပင္ အမဵိႂးသားညီလာခံကို ကာကၾယ္တဲ့ ဥပေဒနဲႛပတ္သက္႓ပီး သိရႀိေဳကာင္း လက္မႀတ္ေရးထိုးခိုင္းဴခင္းဟာ ဥပေဒနဲႛ အညီေဆာင္႟ၾက္တဲ့ ကိစၤမဟုတ္ဖူးလိုႛ NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဖတ္ဴပပၝတယ္။

အလားတူပဲ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဘိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ကလဲ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ ေေနႛစၾဲနဲႛ ေဳကညာခဵက္ တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လိုက္သလို အိႎၬိယႎုိင္ငံမႀာ ရႀိတဲ့ ဴမန္္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားေနသူေတၾကလဲ နယူးေဒလီ႓မိႂႚမႀာ အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ဆႎၬဴပ ေတာင္းဆိုမူေတၾ လုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔