ပဲခူး႓မိႂႚတၾင္ လူ၅၀၀ ပၝဝင္ေသာ ဆႎၬဴပပၾဲ ေအာင္ဴမင္စၾာ ဴပႂလုပ္ခဲ့

2007-08-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

boat_passengers_A_200px.jpg
ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္းမဵားကို စစ္အစိုးရက မေဳကညာပဲ ဴမၟင့္တင္လိုက္သည့္ ဳသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေနႛက ဆိပ္ကမ္းတၾင္ ေလႀစီးခရီးသည္မဵားကို ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ေလာင္စာဆီေဈး ႒ကီးဴမင့္မႁဂယက္ကို တဴပည္လံုး ခံစားလာရ႓ပီးေနာက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္သာမက နယ္႓မိႂႚအခဵိႂႚတၾင္လည္း ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဴဖစ္ပၾားခဲ့သည္။ (Photo: AFP)

ပဲခူး႓မိႂႚမႀာ ဳသဂုတ္လ ၂၇ရက္ ဒီကေနႛ လူထု ခဵီတက္ဆႎၬဴပပၾဲတခု ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္။ လူ၅၀၀ခန္ႛပၝဝင္တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာလုိ မဟုတ္ပဲ ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္း ႓ပီးဆံုးသၾားခဲ့ပၝတယ္။ ပဲခူး႓မိႂႚက ဒီကေနႛ လူထုဆႎၬဴပပၾဲဟာ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ ရႀိခဲ့တယ္လုိႛ လမ္းဴပဳကယ္ လူမႁဝန္ထမ္းအဖၾဲႚဝင္ ဦးေအးဴမင့္က RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအးဴမင့္။ ။ ပဲခူး႓မိႂႚ လမ္း၂၀ လူစည္ကားရာအရပ္ကေန မနက္ ၉နာရီတိတိမႀာ စတယ္။ ပဲခူး႓မိႂႚနယ္ NLD အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ပၝတယ္။ ကဝ႓မိႂႚနယ္နဲႛ ေဝၝ႓မိႂႚနယ္က NLD အဖၾဲႚဝင္ေတၾပၝ႓ပီး လူ ၂၀-၂၅နဲႛ စတာပၝ။ ဴပည္သူလူထုက ေဘးကေန အားေပးတယ္။ ဆုိင္ကယ္ေတၾနဲႛ ဝန္းရံလုိက္ေတာ့ လူ ၅၀၀ေလာက္ ေဘးမႀာ ကပ္လုိက္သလုိ ဴဖစ္တယ္။ သနပ္ပင္လမ္းအတုိင္း ထၾက္လာ႓ပီး ေ႟ၿေမာ္ေဓာဘုရား ေတာင္ဖက္မုခ္ ေစဵးသစ္အထိ ေရာက္တယ္။ အဲဒီကေန ေနာက္ေဳကာင္းဴပန္လႀည့္႓ပီးေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေဳကး႟ုပ္ အမႀတ္ (၁) ေကဵာင္းကေန ဴဖတ္႓ပီးေတာ့ အကုန္လံုး ဌာနဆုိင္ရာနဲႛ ေစာင့္ဳကပ္ေပးတဲ့ အဖၾဲႚကေန မယက႟ံုးထဲကုိ ေခၞသၾားတယ္။ တတ္ႎုိင္သမ႖ ေဆာင္႟ၾက္ေပးပၝ့မယ္။ ေနာက္မလုပ္ပၝနဲႛလုိႛ ေမတၨာရပ္ခံလုိက္တယ္။

ဆႎၬဴပသူေတၾဟာ့ ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾတိုင္ဴခင္း၊ ပုိစတာေတၾကုိင္ေဆာင္ဴခင္းေတာ့ မရႀိခဲ့ပၝဘူး။ ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ သက္ဆုိင္ရာက ေခၞယူေဴပာဆုိ႓ပီး လၿတ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္အတၾင္း ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး စစ္အစုိးရက လူ၆၅ ဦးကုိ သူတုိႛ ဖမ္းဆီးထားတယ္လုိႛ ေဴပာေပမဲ့လည္း ရန္ကုန္ ႎုိင္ငံေရးအသုိင္းအဝုိင္းက ဒီထက္မက မဵားေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ဴပည္ပအေဴခစို္က္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္းရဲ့ ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိဘုိဳကည္ကေတာ့ ဒီရက္ပုိင္းအစုိးရက ဖမ္းဆီးခဲ့သူ ၁၀၀ခန္ႛ အနည္းဆံုးရႀိတယ္လုိႛ RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကုိဘုိဳကည္။ ။ ကဵေနာ္တုိႛသိရသေလာက္က ၁၀၀ ထက္ ပိုမႀာပၝ။ သတင္း ေသေသခဵာခဵာ ေကာက္ယူလုိႛမရေသးတဲ့ လူေတၾ ရႀိေနပၝေသးတယ္။ တခဵႂိႚေတၾက အခုထိ အိမ္ဴပန္မေရာက္ဘူး။ အဲဒီလုိလူမဵႂိးေတၾကလည္း အမဵား႒ကီး ရႀိေနပၝေသးတယ္။ အခု နအဖ ေဴပာတဲ့ ၆၅ေယာက္ထက္ ပိုတာေတာ့ ေသခဵာတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မုိႛလည္း ဒီေနႛ ကဵေနာ္တုိႛ ရထားသေလာက္ ထုတ္လုိက္တာပၝ။ နအဖ အစိုးရက ဒီလူေတၾအကုန္လံုးကုိ မိသားစုနဲႛေတာင္ ဆက္သၾယ္ခၾင့္မေပးဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ မိသားစုေတၾကုိယ္တုိင္က နအဖကုိ သူတုိႛရဲ့မိသားစုေတၾ ဘယ္ေနရာမႀာရႀိတယ္ဆုိတာကုိ ေသေသခဵာခဵာ ေမးဖုိႛလုိပၝတယ္။ ဒၝဟာ အဖမ္းခံရတဲ့ မိသားစုအေနနဲႛ တရားဝင္ရပို္င္ခၾင့္ ဴဖစ္တယ္။ နအဖအေနနဲႛ တရားဝင္ ေဴပာကိုေဴပာရမႀာ ဴဖစ္တယ္။ ေနာက္ဒီလူေတၾကုိ အႎႀိပ္စက္ခံရတာကေန သက္သာေအာင္လုပ္ႎုိင္တဲ့ နည္းလမ္းလည္း ဴဖစ္တယ္။

ဒီရက္ပိုင္းအတၾင္းရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ အႎႀံႛအဴပား ေပၞထၾက္လာဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛ ရန္ကုန္ ႎုိင္ငံေရးအသုိင္းအဝုိင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီဆႎၬဴပပၾဲနဲႛပတ္သက္႓ပီး အေသးစိတ္အေဴခအေနကုိ RFA ဝုိင္းေတာ္သား ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က RFA သတင္းေထာက္ မဆုမၾန္ကုိ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔