လူထုဆႎၬဴပပၾဲပၝဝင္ခဲ့သူမဵားကို မဵက္စိေဒၝက္ေထာက္ ေစာင့္ဳကည့္

2007-03-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ သိမ္႒ကီးေစဵးအနီးတၾင္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၂ရက္ေနႛက ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပပၾဲ ဆင္ႎၿဲစဥ္ ပၝဝင္ေသာ အမဵိႂးသမီးတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္မႀာ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၂ရက္ေနႛက ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲနဲႛပတ္သက္႓ပီး လၾန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတၾင္း ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာက ဴပန္လၿတ္ေပးလုိက္တဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂက ဆႎၬဴပသူအားလုံးကုိ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေဴမခံရဲေတၾက ေနႛညမဴပတ္ ေစာင့္ဳကည့္ေနတယ္လုိႛ ဆႎၬဴပသူတဦးက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။။

ဆႎၬဴပရာမႀာပၝဝင္႓ပီး ရဲေစာင့္ဳကည့္တာခံေနရတဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚေန ဦးလႀဴမင့္ေအးက သူႛအေဴခအေနကုိ ရႀင္းဴပပၝတယ္။ သူတိုႛအားလံုးကို ဴပန္လၾတ္လာတဲ့အခဵိန္ကစ႓ပီး ေနာက္က တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနေပမဲ့ ကိုယ္သၾားစရာ လုပ္စရာရႀိတာေတၾ သၾားလာ လုပ္ကိုင္ေနရတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဴပန္လၾတ္လာတဲ့ တဴခားလူေတၾလည္း ၂၄နာရီလံုး ေစာင့္ဳကည့္တာ ခံေနရတဲ့အဴပင္ အိမ္ေပၞအထိ တက္ထိုင္ေနတာမဵိႂးလည္း ရႀိတဲ့အေဳကာင္း လၾတ္လာသူေတၾရဲ့ အိမ္ကို အဝင္အထၾက္ရႀိသူ တဦးကလည္း ေဴပာပၝတယ္။

အလားတူပဲ ရန္ကုန္႓မိႂႚေန ေဒၞေမဝင္းနဲႛ တဴခားပုဂၢိႂလ္ေတၾႚကုိလည္း ရဲအေစာင့္ေတၾ ခဵထားတဲ့အတၾက္ အေရာင္းအဝယ္ပဵက္ေနတဲ့အေဳကာင္း စုံစမ္းသိရပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အဂႆၝေနႛမႀာ ဴပန္လၿတ္ေပးတဲ့ ဆႎၬဴုပသူ ကုိးဦးကေတာ့ ကုိထင္ေကဵာ္ေခၞ ကုိေကဵာ္ထင္၊ ကုိလႀဴမင့္ေအး၊ ကုိမဵိႂးႎုိင္၊ ကုိလႀသိန္း၊ မဳကႃဳကႃစန္း၊ ကုိထၾန္းထၾန္း၊ ကုိတင္ဝင္း၊ မေမဝင္းနဲႛ ဦးအုန္းသန္းတုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔