႟ိုက္ႎႀက္ဖမ္းဆီးမႁမဵားဳကားမႀ လမ္းေလ႖ာက္ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဆက္လက္ဴဖစ္ပၾား

2007-08-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fuel_demo_08-23-07_200px.jpg
အာဏာပိုင္မဵားက ႟ုန္ႛရင္းဳကမ္းတမ္းစၾာ ဆဲဆို ႟ိုက္ႎႀက္ ဖမ္းဆီးေနသည့္ဳကားမႀ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ လမ္းေလ႖ာက္ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဤကဲ့သိုႛ ဆက္လက္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အာဏာပုိင္ေတၾရဲ့ ႟ုိက္ႎႀက္ အဳကမ္းဖက္မႁနဲႛ ဖမ္းဆီးမႁေတၾ ရႀိေနေပမဲ့ ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းတက္တာကုိ ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္တဲ့ လမ္းေလ႖ာက္ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ရန္ကုန္နဲႛ နယ္႓မိႂႚတခဵႂိႚမႀာ ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ ဒီကေနႛ ဆက္လက္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ရန္ကုန္လမ္းေလ႖ာက္္ဆႎၬဴပပၾဲမႀာေတာ့ အဖမ္းအဆီးေတၾရႀိ႓ပီး အနည္းဆုံး ဆႎၬဴပသူ ၂၀ ေကဵာ္ေလာက္ ဖမ္းခံရတယ္လုိႛ ပၝဝင္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဴဖစ္ပုံကေတာ့ မနက္ပုိင္း ၉ နာရီခၾဲ ကစလုိႛ တာေမၾ႓မိႂႚနယ္၊ အဲ့ဒီကတဆင့္ ၆ ထပ္႒ကီးဘုရားမႀာ လူ ၇၈ ေယာက္ စတင္စုေဝး႓ပီး NLD ဌာနခဵႂပ္ရႀိတဲ့ ေ႟ၿဂုံတုိင္ဘက္ကုိ လမ္းေလ႖ာက္လာတာပၝ။ အစပုိင္းမႀာ ဓာတ္ပုံလုိက္႟ုိက္တာ၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေတၾနဲႛ ေနာက္က လုိက္လာတာေလာက္ပဲ ရႀိ႓ပီး ဗဟန္း႓မိႂႚနယ္၊ ေ႟ၿဂုံတုိင္ ေရတာရႀည္လမ္းေဟာင္းအေရာက္မႀာေတာ့ ကန္ႛသတ္တာေတၾ စဳကႂံရတယ္လုိႛ ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ပၝဝင္သူ မယဥ္မာထၾန္းက ခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

မယဥ္မာထၾန္း။ ။ လမ္းေလ႖ာက္လာတာ ေ႟ၾဂံုတုိင္မီးပၾႂိင့္ကုုိ ေကဵာ္႓ပီးေတာ့ ကားမႀတ္တုိင္ကုိ ေရာက္လာတယ္။ ေရတာရႀည္လမ္းေဟာင္းထိပ္ကုိ ေရာက္ေတာ့ ဒို္င္နာကားေတၾနဲႛ လာ႓ပီးပိတ္တယ္။ ကဵမတုိႛ လူအုပ္ကုိလာပိတ္႓ပီးေတာ့ ႓မိႂႚနယ္ မဝတေတၾ၊ ရဝတေတၾ ပၝလာ႓ပီး လမ္းဆက္မေလ႖ာက္ဖိုႛ လာ႓ပီးတားတယ္။ လူအေယာက္ ၅၀ ေလာက္ရႀိတာေပၝ့ေနာ္။ ခပ္လႀမ္းလႀမ္းမႀာလည္း လူေတၾအမဵား႒ကီးရႀိတယ္။ ကဵမတုိႛအုပ္စုကုိတားတာ လူ ၅၀ေလာက္ရႀိပၝတယ္။

အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ အရပ္ဝတ္ေႎႀာင့္ယႀက္သူေတၾက တားဴမစ္ပုံ၊ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ႟ုိက္ႎႀက္ပုံနဲႛ ဖမ္းဆီးပုံေတၾကုိ မယဥ္မာထၾန္း ဆက္ေဴပာဴပပၝတယ္၊

fuel_demo_video_200px.jpg
YouTube တၾင္ တင္ထားသည့္ ေဴမနီကုန္းမႀ အင္းစိန္သိုႛ လမ္းေလ႖ာက္ ဆႎၬဴပသူမဵားကို ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိုကို ဳကည့္ႎိုင္ပၝသည္။ ဗီဒီယို ဳကည့္ရန္။
play_button_small.jpg

မယဥ္မာထၾန္း။ ။ အဲဒီလုိစ႓ပီးတားတဲ့အခဵိန္မႀာ ေတာ္ေတာ္ ႟ုန္းရင္းဆန္ခတ္ဴဖစ္သၾားတယ္။ သူတုိႛက ဆဲလားဆိုလား ဆဲၾလားရမ္းလား ဴဖစ္တဲ့အခဵိန္မႀာ ကဵမတုိႛလူစုက လက္ခဵင္းခဵိတ္႓ပီး မဴဖစ္ေတာ့ဘူး ပလက္ေဖာင္းေပၞမႀာ ထုိင္မႀရေတာ့မယ္ဆုိ႓ပီး ပလက္ေဖာင္းေပၞမႀာ အကုန္ထုိင္ခဵလုိက္တယ္။ ထုိင္ခဵလုိက္တဲ့အခၝ ကဵေတာ့ သူတုိႛက ကဵမတုိႛကုိ ဆဲဆုိ႓ပီး လာေဴပာတယ္။ ကဵမတုိႛထဲက ဴပန္ေဴပာတဲ့လူေတၾကုိ တေယာက္ခဵင္း ဆၾဲထုတ္႓ပီး ဒုိင္နာကားေပၞ ပစ္တင္တယ္။ ဆၾဲလားရမ္းလားနဲႛ ပၝသၾားတာေပၝ့။ တခဵႂိႚလည္း ပုဆုိးေတၾ က႗တ္ဳကကုန္တယ္။ မိန္းကေလးတေယာက္ဆုိရင္ ေဴခေထာက္ကေန စဆၾဲတာ ဝုိင္း႓ပီးေတာ့ ေအာ္ဟစ္ဳကေတာ့ အဲဒီမိန္းကေလးကုိေတာ့ ဴပန္ထားခဲ့တယ္။

အာဏာပုိင္ေတၾက တားဆီးတာကုိ ဆႎၬဴပသူေတၾဘက္က ေဴပေဴပလည္လည္ ဴပန္ရႀင္းဴပခဲ့ေပမဲ့ အေဴခအေနဟာ ေကာင္းမလာခဲ့ဘူးလုိႛ ဆႎၬဴပသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိေအာင္ထၾန္းက ခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကိုေအာင္ထၾန္း။ ။ ကဵေနာ္တုိႛက တကယ္လမ္းစရိတ္ မတတ္ႎုိင္လုိႛပၝ ဘတ္စ္ကားခေစဵးႎႁန္းေတၾတက္သၾားလုိႛ ကဵေနာ္တုိႛအခုလုိ လမ္းေလ႖ာက္ေနရတာပၝလုိႛ ေဴပာေတာ့ "ဒၝေတၾငၝတုိႛမသိဘူး ငၝတုိႛလည္းဴပည္သူပဲ"လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛက ဴပည္သူဆုိပုိ ခံစားတတ္ရမႀာေပၝ့ အကုိရာဆုိ႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛက ဴပန္ေဴပာပၝတယ္။ ဘယ္လိုမႀ မရဘူး။ ပထမဦးဆံုး ကဵေနာ္တုိႛဆီက ေကာင္ေလးတေယာက္ကုိ ဆၾဲတင္ပၝတယ္။ အဲဒၝနဲႛ ကဵေနာ္တုိႛလူကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးလုိႛ ေဴပာေနတုန္း ကုိတင္ဦးေမာင္ကုိ ထပ္႓ပီးဆၾဲတင္႓ပီးေတာ့ ဒိုင္နာကားက ထၾက္သၾားပၝတယ္။

ေနာက္ထပ္တစီး ေရာက္လာ႓ပီးေတာ့မႀ ကုိမဵႂိးခင္ကုိ ဆၾဲပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛဖက္က ႎႀစ္ေယာက္ သံုးေယာက္ေလာက္က ဴပန္ဆၾဲပၝတယ္။ သူတုိႛဖက္ကဆၾဲတာ လူ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ ရႀိပၝတယ္။ ဘယ္လုိဆၾဲတင္လည္းဆုိေတာ့ ပစၤည္တခုကုိယူ႓ပီး ကားေပၞပစ္တင္သလုိဆၾဲ႓ပီးေတာ့ ကုိမဵႂိးခင္ကုိ လၿတ္ပစ္လုိက္ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္မႀာ ကဵန္တဲ့လူေတၾကုိလည္း ဆၾဲတင္ဳကပၝတယ္။ တခဵႂိႚမိန္းကေလးေတၾဆုိရင္ ေဴခေထာက္က ဆၾဲတင္တာ တခဵႂိႚမိန္ကေလးတေယာက္ဆုိရင္ လံုခဵည္က႗တ္ကုန္ပၝတယ္။

ဒီလုိ တားဆီးမႁမႀာ ကုိယ္တုိင္ အ႟ုိက္ႎႀက္ခံခဲ့ရသူ ေနာက္တဦးဴဖစ္တဲ့ မနီမုိလႁိင္ကလည္း RFAကုိ ခုလို ေဴပာပၝေသးတယ္။

မနီမိုလိႁင္။ ။ တေယာက္တည္းကို ေလးငၝးေဴခာက္ေယာက္က ဆၾဲတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ မိုက္မိုက္႟ိုင္း႟ိုင္းေတၾလည္း ေဴပာတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛကလည္း ဴပန္ဆၾဲတယ္။ သူတိုႛက ဒီလိုလမ္းေလ႖ာက္တာကို ခၾင့္မဴပႂႎိုင္ဘူးလိုႛ ေဴပာတယ္။ သၾားခၾင့္လည္းမေပးဘူး၊ လႀည့္ခၾင့္လည္းမေပးဘူးဆိုရင္ ကဵေနာ္တိုႛ ဒီလိုပဲ မတ္တပ္ရပ္ေတာ့မယ္လိုႛ ဴပန္ေဴပာတယ္။ ဒၝမႀမဟုတ္ရင္လည္း ထိုင္မယ္ဆို႓ပီး ထိုင္ဖိုႛ အလုပ္မႀာ အကုန္ အတင္းဝင္ဆၾဲတယ္။ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ပၝသၾားတယ္။ ႓ပီးေတာ့ မိုက္မိုက္႟ိုင္း႟ိုင္းေတၾလည္း ေဴပာတယ္။ ဒီတခၝ လာဆၾဲတဲ့ သူေတၾက ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးေတၾလို ပံုမဟုတ္ဘူး၊ အရာရႀိပံုစံမဵိႂးေတၾနဲႛ မိုက္မိုက္႟ိုင္း႟ိုင္းေတာ့ ေဴပာတယ္။ ေဘးကဳကည့္ေနသူေတၾက မခံႎို္င္လိုႛ ဝင္ေဴပာေတာ့ သူတိုႛကိုပၝ ဝင္ဆၾဲ႓ပီး ကားေပၞတင္ သၾားတယ္။ သၾားခၾင့္မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗဵားတိုႛ ႟ိုက္ခဵင္လည္း႟ိုက္လိုက္ေတာ့၊ သတ္ခဵင္လည္း သတ္လိုက္ေတာ့၊ ကဵေနာ္တိုႛ ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္ထိုင္မယ္ဆိုေတာ့ တအုပ္စုစီတအုပ္စုစီခၾဲ႓ပီး လူတေယာက္ကို ၇ေယာက္စီေလာက္ကေန ဝိုင္းဆၾဲ႓ပီး လိုင္းကားကို ရပ္ခုိင္း႓ပီး ကားေပၞ တင္ေပးလိုက္တာပၝ။

ပတ္ဝန္းကဵင္က ဳကည့္ေနတဲ့ ဴပည္သူေတၾကုိသာမက သတင္းေထာက္ေတၾကုိလည္း တားဴမစ္တာေတၾ ရႀိတယ္လုိႛ၊ ႟ုိက္တာသတင္းတပုဒ္အလုိအရ ႟ုိက္တာသတင္းေထာက္ကုိလည္း ဓာတ္ပုံ႟ုိက္ခၾင့္မေပးဘူးလုိႛ ဆုိပၝတယ္။ မနီမုိလႁိင္က ခုလုိ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

မနီမိုလိႁင္။ ။ ႎိုင္္ငံဴခားသတင္းဌာနက သတင္းေထာက္ေတၾေပၝ့ေနာ္၊ အဲဒၝေတၾ ေရာက္လာတယ္ေပၝ့၊ အေမရိကန္သံ႟ံုးက အမဵိႂးသမီး႒ကီးတေယာက္ပဲ ဘာမႀမပၝပဲ ေဴခလၾတ္လက္လၾတ္ ကဵမတိုႛနားမႀာ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ကဵမတိုႛနားမႀာ လာရပ္ဳကည့္လိုႛ ရတယ္။ ကဵန္တာေတၾ အကုန္လံုးကို ကားေတၾလည္း ႟ိုက္ထုတ္ေမာင္းထုတ္၊ လူအုပ္နဲႛပၝ ႟ိုက္ထုတ္တာ ကဵေနာ္တိုႛကို ဆၾဲတင္တဲ့ အခၝကဵေတာ့ လိုင္းကားအ႒ကီး႒ကီးေတၾေလ၊ အဲဒီအခဵိန္မႀာ လိုင္းကား႒ကီးေတၾကို ကဵေနာ္တိုႛ ေရႀႚမႀာ ႎႀစ္စီးသံုးစီး ဆင့္ရပ္ခိုင္း႓ပီးမႀ ဟိုဘက္က ဳကည့္ေနတဲ့ လူအုပ္မဴမင္ေအာင္ ကားေတၾနဲႛ ကၾယ္ထား႓ပီးေတာ့မႀ ကဵေနာ္တိုႛကို ဆၾဲဆၾဲတင္တာ။

ဒီလုိ ရက္ရက္စက္စက္ ႎႀိပ္ကၾပ္မႁေတၾ ရႀိေနေပမဲ့ လူထုေတၾရဲ့ အားေပးမႁေတၾရႀိခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ လူထုရဲ့ ကိုယ္တိုင္ပၝဝင္တဲ့အထိ ေထာက္ခံမႁဟာ မဝံ့မရဲ ဴဖစ္ေနတုန္းပဲလုိႛ မနီမုိလႁိင္က ေဴပာပၝတယ္။

မနီမိုလိႁင္။ ။ လူထုက ရဲရဲ႒ကီးေတာ့ မပၝလာေသးဘူးေပၝ့ဗဵာ၊ ကဵေနာ္အခုလမ္းေလ႖ာက္ေနတာကို ေခၝင္းအရမ္းမူးေနတာ၊ လူထုထဲက ေနအရမ္းပူတယ္တဲ့၊ အားေပးတာပၝဆို႓ပီးေတာ့ လက္ကိုင္ပဝၝ လာေဝတာရႀိတယ္။ ေနာက္႓ပီး မုန္ႛေတၾ ေရဘူးေတၾ လာေဝတာေတၾ ရႀိတယ္ဆိုေတာ့ သူတိုႛေတၾ တကယ္ကို ကဵေနာ္တိုႛ လူအုပ္ထဲကို ပၝဝင္လာဖိုႛဆိုတာက အမႀန္ေဴပာရရင္ေတာ့ မေဝးဘူးလိုႛထင္ပၝတယ္။ လူထုကလည္း ဘာကို ေစာင့္ ဳကည့္ ေနသလည္း တကယ္တမ္းကဵေတာ့လည္း ကဵေနာ္တိုႛ တိုင္းဴပည္မႀာ တကယ္တမ္း ႒ကီး႒ကီးမားမားကိစၤေတၾကို ဳကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘာမႀမဟုတ္တဲ့ ကိစၤေလးတခုကေန အ႒ကီးအမား အေဴပာင္းအလၾဲ အခဵိႂးအေကၾႚကို ေရာက္သၾားတာမဵိႂး ရႀိတတ္တယ္ေလ။

ေ႟ၿဂံုတိုင္မႀာရႀိတဲ့ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္႟ံုးကို လမ္းေလ႖ာက္ခဵီတက္ဳကသူေတၾ ကိုယ္တိုင္ ေတၾႚဳကံႂခဲ့ရတဲ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾကို RFAကို ေဴပာဴပသၾားဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေတာင္ဒဂံုနဲႛ နယ္႓မိႂႚတခဵိႂႚမႀာလည္း ဆႎၬဴပ လမ္းေလ႖ာက္ပၾဲေတၾ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔