ႎိုင္ငံဴခားသံရံုးမဵား သင္တန္းပိုႛခဵ႓ပီး ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးကို ဝင္စၾက္ဖက္ေနေဳကာင္း သတင္းစာက စၾပ္စၾဲ

2006-05-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
youngmen_reading_200px.jpg
လမ္းေဘး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မႀာ သတင္းမဵား ဖတ္႟ႁ ဖလႀယ္ေနေသာ ဴမန္မာလူငယ္မဵား။ ႎိုင္ငံဴခား သံ႟ံုးမဵားသည္ လူငယ္ေတၾကို သင္တန္းေပး၍ ဴပည္တၾင္းေရးကို စၾက္ဖက္ေနသည္ဟု နအဖ သတင္းစာက စၾပ္စၾဲထားသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အေမရိကန္နဲႛ ဴဗိတိသ႖သံရံုးေတၾမႀာ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ဝင္ေတၾကို အခမဲ့ သင္တန္းေတၾ ပိုႛခဵေနတဲ့ ကိစၤဟာ သံတမန္ကဵင့္ဝတ္ကို ခဵိႂးေဖာက္ဴပီး ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးကုိ ေဴပာင္ေဴပာင္တင္းတင္း ဝင္ေရာက္ စၾက္ဖက္ေနတာဴဖစ္ေဳကာင္း ဒီကေနႛထုတ္ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတၾက ေရးသားလုိက္ပၝတယ္။ အေမရိကန္၊ ႓ဗိတိသ႖သံရံုးေတၾနဲႛ NLD ပၝတီ ညၟိဴပီး NLD ပၝတီ တာဝန္ရႀိသူေတၾ ခုလို သင္တန္း တက္ေရာက္ေနတာလိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

သာမန္အရပ္သားေတၾအေနနဲႛ ဒီ အေမရိကန္နဲႛ ဴဗိတိသ႖သံရံုးေတၾမႀာ ဖၾင့္လႀစ္တဲ့ သင္တန္းေတၾ တက္မယ္ ဆိုရင္ ဝင္ခၾင့္စာေမးပၾဲ ေအာင္ဴမင္ဖိုႛ လိုဴပီး တႎႀစ္ကို အေမရိကန္ေဒၞလာ ၁၀၀၀ ေလာက္ သင္တန္ေဳကးေပးရေပမယ့္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ရဲ့ အဖၾဲႛဝင္ေတၾအေနနဲႛေတာ့ သင္တန္းေဳကး ေပးစရာမလုိဘူးလိုႛ စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာက ေရးပၝတယ္။

ခုလို သင္တန္းေတၾ စီစဥ္ ပိုႛခဵေပးေနတာဟာ သံတမန္ကဵင့္ဝတ္ကို ခဵိႂးေဖာက္ေနတာ ဆိုတဲ့ နအဖ သတင္းစာပၝ စၾပ္စၾဲခဵက္ကို ဴဗိတိသ႖သံရံုးက ဴငင္းပယ္လိုက္ဴပီး အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ သံတမန္ေရးရာ သေဘာတူညီခဵက္အတိုင္း ခုလို သင္တန္းပိုႛခဵေပးေနတာလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီသင္တန္းေတၾ ပိုႛခဵေပးေနတဲ့ အေမရိကန္သံရံုး၊ အေမရိကန္စင္တာ၊ အဳကီးအကဲ မစၤတာေသာမတ္စ္ ပီးယားစ္ကေတာ့ အစုိးရ သတင္းစာပၝ ေရးသားခဵက္ဟာ ေရႀႛတဆင့္တိုးဴပီး ဖိႎႀိပ္လုိက္တဲ့ သေဘာပဲ၊ လူေတၾ၊ သင္တန္းတက္ေနတဲ့လူေတၾ ေဳကာက္လန္ႛသၾားေအာင္ လုပ္လုိက္တဲ့သေဘာ ဆိုတာ ထင္ရႀားတယ္လိုႛလည္း သူက ေဝဖန္လိုက္ပၝတယ္။

နအဖသတင္းစာ ေရးသားခဵက္ထဲမႀာေတာ့ ဒီသင္တန္းေတၾမႀာ အဂႆလ္ိပ္စာ၊ ႎုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ ကမႝာာလံုးဆုိင္ရာ နည္းပညာဴဖန္ႛကဵက္မႁ သင္တန္း၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ဳကံခံရမႁ၊ ကမႝာ့ႎုိင္ငံေတၾမႀာ လာဘ္စားမႁ၊ ကၾန္ပဵႃတာပညာ၊ အင္အားနည္းတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဥပေဒခဵိႂးေဖာက္မႁ စတဲ့ ဘာသာရပ္ေတၾကို သင္ဳကားပိုႛခဵေနေဳကာင္း၊ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာ့စာနယ္ဇင္းေလာကမႀ လူငယ္တခဵိႂႚကိုလည္း သင္တန္းပိုႛခဵသူေတၾက သူတိုႛအဳကိႂက္ အေရာင္ဆိုးႎုိင္ဖုိႛ စာနယ္ဇင္းသင္တန္းေတၾ ပိုႛခဵေပးေနေဳကာင္းလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အစိုးရသတင္းစာမႀာေတာ့ ခုလို သင္တန္းေတၾ ပိုႛခဵေပးေနေပမယ့္ သင္တန္းသားေတၾရဲ့ အဂႆလိပ္စာ အရည္အခဵင္းကေတာ့ တိုးတက္မလာဘူးလိုႛလည္း သင္တန္းသားေတၾရဲ့ အရည္အခဵင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဝဖန္လိုက္ပၝေသးတယ္။ ေနာက္ဆံုးမႀာေတာ့ ဒီသင္တန္းေတၾမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ကဵန္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပၾားေရးအေဴခအေနေတၾကိုသာ သင္တန္းစီစဥ္သူေတၾက စံုစမ္းရယူ အဴမတ္ထုတ္သၾားတယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲထားပၝတယ္။

နအဖသတင္းစာပၝ ဒီေရးသားေဖာ္ဴပခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္၊ သက္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္နဲႛ ဴဗိတိသ႖သံရံုး၊ ဴပီးေတာ့ သတင္းစာထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားတဲ့ ဴမန္မာ့စာနယ္ဇင္းေလာက ပုဂၢိႂလ္တခဵိႂႚကို RFAက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းစံုစမ္းခဲ့ပၝတယ္။ အေသးစိတ္ကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေဂဵက ဆက္လက္ အစီရင္ခံထားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔