အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ေခၝင္းေဆာင္မဵား တက္ဖိုႛ မေရမရာ

2006-12-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
navy_gunship_200px.jpg
အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝး ကဵင္းပမည့္ စီဘူး႓မိႂႚ တူးေဴမာင္းထဲတၾင္ ဖိလစ္ပိုင္ ေရတပ္ သေဘႆာတစင္း ကင္းလႀည့္ေနစဥ္။ အစည္းအေဝးကို ရက္ေ႟ၿႚဆိုင္းဴခင္းမႀာ မုန္တိုင္းထက္ အဳကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႁရန္ကို စိုးရိမ္ေသာေဳကာင့္ ဟူ၍ အခဵိႂႚက သံသယ ရႀိေနပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံ စီဘူး႓မိႂႚမႀာ ဇန္နဝၝရီလအတၾင္း ကဵင္းပဖုိႛရႀိတဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾက ေခၝင္းေဆာင္ ၅ဦးေလာက္ တက္ေရာက္ဳကလိမ့္မယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္၊ တနလႆာေနႛက သတင္း ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္၊၊

အာဆီယံအစည္းအေဝးကုိ ကနဦးစီစဥ္ထားခဵက္အရ အခုအပတ္ တနလႆာေနႛက စတင္ကဵင္းပ သၾားမႀာ ဴဖစ္ေပမဲ့ ဒီအစည္းအေဝးကဵင္းပမဲ့ စီဘူးေဒသမႀာ တုိင္ဖုန္းမုန္တုိင္း ဝင္ေရာက္ တုိက္ခတ္ဖုိႛ အလားအလာရႀိေနတာေဳကာင့္ အစည္းအေဝးကုိ ဇန္နဝၝရီလအတၾင္း ရက္ေ႟ၿႛကဵင္းပသၾားဖုိႛ အနီးကပ္ကဵမႀ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ရပၝတယ္၊၊ ဒီထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ ဇန္နဝၝရီ လ ၁၁ရက္၊ ၁၂ရက္နဲႛ ၁၃ရက္ေတၾ ဆက္တုိက္ကဵင္းပသၾားဖုိႛ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္း အေဝး ကဵင္းပေရး ေကာ္မတီက အဆုိဴပႂခဲ့ပၝတယ္၊၊

အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ႎုိ္င္ငံေတၾက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ႎုိင္မဲ့ရက္ကုိ မူတည္႓ပီး ဒီရက္ေတၾမႀာ ကဵင္းပသၾားဖုိႛ အဆုိဴပႂခဲ့တာလုိႛ အစည္းအေဝးကဵင္းပေရး ေကာ္မတီက သတင္း ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္၊၊ ေလာေလာဆယ္အထိ ဒီအဆုိဴပုထားတဲ့ ေနႛရက္ဟာ အေဴပာင္းအလဲမရႀိ၊ အတည္ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရ အရာရႀိေတၾကလည္း ေဴပာပၝတယ္၊၊

အင္ဒုိနီးရႀားသမတ မစၤတာ ယူဒုိယုိႎုိဟာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး တက္ေရာက္မႀာဴဖစ္႓ပီး ဒၝကုိ အခဵိန္မီ အေဳကာင္းဳကားမယ္လုိႛ ေဴပာဆုိထားပၝတယ္၊၊ ထုိင္း ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဆူရာယုကေတာ့ အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္မယ္လုိႛ အခုိင္အမာေဴပာဆုိထားပၝတယ္၊၊

အလားတူ မေလးရႀား ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘာဒၝဝီနဲႛ ကေမႝာဒီယား ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဟၾန္ဆန္တုိႛလည္း ဇန္နဝၝရီလအတၾင္း ကဵင္းပမဲ့ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္ဖုိႛ ဆႎၬရႀိေဳကာင္း သတင္းထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္၊၊

အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾက ေခၝင္းေဆာင္ ၅ဦးေလာက္ တက္ေရာက္ဖုိႛေသခဵာေန႓ပီ ဴဖစ္ေပမဲ့ ဳသစေဳတးလဵ၊ တ႟ုတ္၊ ဂဵပန္၊ အိႎိၬယ၊ ေတာင္ကုိရီးယားနဲႛ နယူးဇီလန္ႎုိင္ငံတုိႛက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကေတာ့ ရက္အသစ္ ေ႟ၿႛဆုိင္း႓ပီး ကဵင္းပမဲ့ အေရႀႚအာရႀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ တက္၊ မတက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း သတင္းမထုတ္ဴပန္ဳကေသးပၝဘူး၊၊

ဂဵပန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ရႀင္ဇုိအေဘးကေတာ့ ဥေရာပခရီးစဥ္နဲႛ လၿတ္ေတာ္ကိစၤေတၾ ရႀိေနတာေဳကာင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး မတက္ေရာက္ဖုိႛမဵားတယ္လုိႛ သတင္းေတၾ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ထၾက္ေပၞေန ပၝတယ္၊၊

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးကဵင္းပခဵိန္ကာလအတၾင္း အဳကမ္းဖက္ဗံုးခၾဲတုိက္ခုိက္မႁ အႎၩရာယ္ရႀိႎုိင္တယ္လုိႛ အေမရိကန္၊႓ဗိတိန္နဲႛ ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံေတၾက သတိေပးလုိက္႓ပီး ေနာက္တေနႛမႀာပဲ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရက အစည္းအေဝးရက္ကုိ ေ႟ၿႛဆုိင္းထားဖုိႛ ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမဲ့ အစည္းအေဝး ရက္ေ႟ၿႛလုိက္ရတာဟာ အဳကမ္းဖက္မႁသတိေပးခဵက္နဲႛ လံုး၀ မသက္ဆုိင္ပဲ မုန္တုိင္းအႎၩရာယ္ ရႀိႎုိင္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္သာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရ အရာရႀိေတၾက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဖိလစ္ပုိင္ႎုိ္င္ငံက ေဒသအခဵိႂႚမႀာ ဒီရက္ပုိင္းအတၾင္း အူေတာေလဴပင္းမုန္တုိင္ းတုိက္ခတ္ခဲ့တာေဳကာင့္ လူ ၁၃ဦးေလာက္ ေသဆံုး႓ပီး ေထာင္နဲႛခဵီတဲ့ လူေတၾကုိလည္း ကယ္ဆယ္လုိက္ရပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမဲ့ ထိပ္သီးအစည္အေဝး ကဵင္းပမဲ့ စီဘူး႓မိႂႚ မႀာေတာ့ ဒီမုန္တုိင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ထိခိုက္ပဵက္စီးမႁ သိသိသာသာ မရႀိခဲ့ဘူးလုိႛ ဖိလစ္ပုိင္ အရာရႀိေတၾ က ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔