တရားမဝင္ ကဵႃရႀင္ဴပမႁဴဖင့္ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူကို အဴမင့္ဆံုး ဴပစ္ဒဏ္စီရင္

2007-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဇူလုိင္လ ၉ရက္ေနႛက HRDP ေခၞ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူမဵား ကၾန္ရက္က ဴပည္႓မိႂႚကုိသၾားေရာက္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတရပ္ ကဵင္းပရာမႀာ အခမ္းအနားကုိ လက္ခံ ကဵင္းပခၾင့္ဴပႂခဲ့တဲ့ ကဵႃရႀင္ဆရာ ဦးလႀမင္းထၾန္းကုိ ဴပည္႓မိႂႚတရား႟ံုးက တရားမဝင္ ကဵႃရႀင္ဴပမႁနဲႛဆုိ႓ပီး ဒီကေနႛ ဇူလိုင္ ၃၀ရက္ ညေနမႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႎႀစ္နဲႛ ဒဏ္ေငၾေတၾ ခဵမႀတ္လုိက္ပၝတယ္၊၊

ဦးလႀမင္းထၾန္းေခၞ ကုိမင္းမင္းဟာ ဴပည္႓မိႂႚ ရဘဲရပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္လမ္းေပၞမႀာ ကဵႃရႀင္နည္းဴပတခု မႎႀစ္ကအထိ ဖၾင့္ထားခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဇူလုိင္ ၉ရက္ေနႛကေတာ့ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူမဵား အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဴပည္႓မိႂႚကုိ သၾားေရာက္႓ပီး ဦးမင္းမင္းရဲ့ အခန္းမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾ ရႀင္းလင္းေဴပာဆုိေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊ ေနာက္တေနႛ ၁၀ ရက္ေနႛ အေရာက္မႀာ ဦးမင္းမင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာက ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး တရားမဝင္ ကဵႃရႀင္ဖၾင့္မႁ ပုဒ္မ ၂၃နဲႛ တရားစၾဲဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒီကေနႛညေနပုိင္းမႀာေတာ့ ဴပည္႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးက အဲဒီ ပုဒ္မ အရပဲအဴပစ္ေပးခဲ့ရာမႀာ အမဵားဆံုးဴပစ္ဒဏ္ဴဖစ္တဲ့ ဒဏ္ေငၾ သံုးေသာင္းနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႎႀစ္ ခဵမႀတ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ တရား႟ံုးကုိ သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ဦးမင္းမင္းရဲ့ တပည့္တဦးက သူတုိႛဆရာဟာ မတရား အဴပစ္ေပးခံရတယ္လုိႛ RFA ကုိ အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဦးမင္းမင္းဟာ တကယ္ ဒီႎႀစ္မႀာ စာမသင္ပဲ စင္ကာပူကို ထၾက္ဖိုႛလုပ္ေနတယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ တရား႟ံုးမႀာ သူႛရဲ့ တပည့္ေတၾေရာ အမဵိႂးေတၾကပၝ အဲဒီအတိုင္း ထၾက္ဆိုခဲ့ဳက႓ပီး သက္ေသေတၾ အမဵား႒ကီး ဴပႎိုင္ေပမဲ့ တရားခံဘက္က သက္ေသ ေသေသခဵာခဵာ မဴပႎိုင္ဘူးဆို႓ပီး တရားသူ႒ကီး အမိန္ႛခဵတဲ့အထဲမႀာ ပၝတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ တရားလိုဘက္ကေတာ့ ေရႀႛကဴဖတ္သၾားရင္း ဆရာ႒ကီး စာသင္တာ ေတၾႚတယ္လိုႛဆို႓ပီး သက္ေသ အေသအခဵာ မဴပႎိုင္ပဲ စီရင္ခဲ့တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း အဲဒီတပည့္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးမင္းမင္းရဲ့မိတ္ေဆၾ ကဵႃရႀင္ဆရာတဦးကလည္း တရားသူ႒ကီးဟာ သက္ေသ ခုိင္ခုိင္လံုလံုမရႀိပဲ အဴပစ္ေပးခဲ့တာပဲလုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ေဘးပရိသတ္အဴမင္အရ သက္ေသထၾက္ခဵက္ေတၾက မခိုင္လံုဘူးလိုႛ သူက ဆိုပၝတယ္။ အရင္တုန္းက ကဵႃရႀင္ မႀတ္ပံုတင္စာရင္းသၾင္း႓ပီး သင္ခဲ့တဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကို အခုမႀ သင္တဲ့ ဆိုင္းဘုတ္လိုလိုနဲႛ အဲဒီလို မခိုင္လံုတဲ့ အေဳကာင္းေတၾကို အတင္းဆၾဲထည့္႓ပီး အမိန္ႛခဵခဲ့တဲ့ အဴပင္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႎႀစ္၊ ဒဏ္ေငၾ သံုးေသာင္းဆိုတဲ့ အဴပင္းထန္ဆံုး စီရင္ခဵက္ကို ခဵခဲ့တယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ ကဵႃရႀင္လိုင္စင္မရႀိတဲ့ ဆရာေတၾ အမဵား႒ကီးကို ခဵခဲ့တဲ့ ဴပစ္ဒဏ္က အမဵားဆံုး ၁၈လေလာက္ပဲ ခဵခဲ့ေပမဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးမင္းမင္းကို ေဳကာက္တဲ့အတၾက္ အဲဒီေလာက္ အမဵားဆံုး ဴပစ္ဒဏ္ကို စီရင္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးမင္းမင္းရဲ့ မိတ္ေဆၾ ကဵႃရႀင္ဆရာက RFAကို ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူမဵား ကၾန္ရက္ကေတာ့ အခုလုိ ဴပည္႓မိႂႚကို သၾားေရာက္စဥ္ အခမ္းအနားကုိ လက္ခံ ကဵင္းပခၾင့္ဴပႂခဲ့တဲ့ ဦးမင္းမင္းတေယာက္ အခုလုိ အဴပင္းအထန္ ဴပစ္ဒဏ္ေပးခံရတဲ့အတၾက္ အင္မတန္ ဝမ္းနည္းပၝေဳကာင္းနဲႛ အဴပစ္ေပးခဲ့တဲ့ တရားသူ႒ကီးနဲႛ အစုိးရကုိ မိမိတုိႛအဖၾဲႚက ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ႟ႁတ္ခဵတယ္လုိႛ RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔